Samo pla?eni Hotmail nalozi rade ispravno sa programom Outlook Express ili Microsoft Outlook.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etni?kim ili srednjim nivoom znanja.

Simptomi problema

Kada konfiguri?ete Microsoft Outlook Express ili Microsoft Outlook za pristup Hotmail nalogu, dobijate slede?u poruku o gre?ci kada poku?ate da preuzmete Hotmail fascikle i kada poku?ate da po?aljete i primite e-poruke:
Nepoznata Gre?ka
Ako kliknete na dugme Detalji, pojavljuje se slede?i detalji gre?ke:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Pristup Hotmail nalogu putem programa Outlook & Program Outlook Express sada zahteva pretplatu. Prijavite se na Web lokaciju http://join.msn.com/hotmailplus/overview
Ako pokre?ete program Outlook Express na ra?unaru koji koristi Microsoft Windows XP Service pack 2 (SP2), primate slede?u poruku o gre?ci:
Nemogu?e je prijaviti se na Hotmail kao korisni?koime@hotmail.com.

Hotmail vi?e ne dozvoljava pristup e-adresi putem programa Outlook Express za besplatne Hotmail/MSN naloge.

Koraci za re?avanje problema

Nadogradnja Hotmail naloga

Ako za pristup Hotmail nalogu ?elite da koristite Outlook Express, morate da se pretplatite na Hotmail Plus. Da biste se pretplatili na Hotmail Plus, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://join.msn.com/hotmailplus/overview

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 878462
Poslednji pregled: 24. april 2007.
ODNOSI SE NA: Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Home Edition (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Windows XP Professional (Microsoft Outlook Express 6.0), (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Office Outlook 2003
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.