PC Talk — Jak wykonywać szybkie obliczenia w programie Excel

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 879161
W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w programie Excel. Omówiono tu podstawowe metody.
Question Image
Od niedawna wpisuję wydatki domowe w programie Excel, ale nie wiem, jak automatycznie obliczać sumy. Dlatego obliczam łączne saldo na kalkulatorze i wpisuję wartości w programie Excel ręcznie...
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568142

 
 Wystarczy wpisać formułę w komórce łącznego salda. Najpierw wpisz formułę w komórce salda z 2 sierpnia.
answer image
Question Image
Po wpisaniu 150+10000= w komórce wyświetlany jest tylko tekst „150+10000=” i nic nie jest obliczane. 
 Aby obliczyć coś w programie Excel, należy wpisać formułę, rozpoczynając od znaku =. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się wynik.
answer image
Question Image
Dobrze, rozumiem. Muszę więc wpisać =150+10000 i nacisnąć klawisz Enter.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568143

 
 Tak, dokładnie.
answer image
Question Image
Świetnie! Teraz w komórce znajduje się wartość „10150”.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568144


W następnej komórce, tej poniżej, w której powinno znaleźć się saldo z 3 sierpnia, wpisz =10150-9850 i naciśnij klawisz Enter...
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568145


Pojawił się wynik „300”.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568146


Wydawało mi się, że wykonywanie obliczeń w programie Excel będzie trudne. Ale to naprawdę bardzo łatwe.
 
 A przy okazji: czy wiesz, jak mnożyć i dzielić?
answer image
Question Image
Prawdopodobnie aby podzielić, trzeba wpisać =10÷5, a aby pomnożyć, trzeba wpisać =10×5 i nacisnąć klawisz Enter. Mam rację? 
 Niestety nie. Pomysł jest dobry, ale te czynności wykonuje się w programie Excel nieco inaczej.

Wykonując dzielenie na komputerze, używa się ukośnika „/”, a nie znaku dzielenia „÷”. Wykonując mnożenie, używa się gwiazdki „*”, a nie znaku mnożenia „x”.
answer image
Question Image
Dobrze. Jeśli chcę uzyskać wynik, aby podzielić, muszę wpisać =10/5, a aby pomnożyć, muszę wpisać =10*5 i nacisnąć klawisz Enter.

Dzielenie — przegląd czynności ze zrzutami ekranu
Mnożenie — przegląd czynności ze zrzutami ekranu
 
 To właśnie jest najprostsza metoda. Teraz wyjaśnię Ci, jak wykonywać obliczenia, używając numeru komórki.

Numer komórki to połączenie wiersza i kolumny. Na przykład numer komórki znajdującej się w kolumnie A i w piątym wierszu od góry to A5.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568147

answer image
Question Image
To mi się wydaje skomplikowane. 
 Nie martw się. Szybko zrozumiesz, o co chodzi z numerami komórek. Na razie po prostu wykonuj moje instrukcje.

Najpierw w pustej komórce w kolumnie wydatków wpisz 100, w komórce w kolumnie przychodów wpisz 0, a w komórce salda wpisz =E7-C8+D8, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568148

answer image
Question Image
Komórka E7 zawiera wartość poprzedniego salda. Komórka C8 zawiera wartość wydatków, więc w tym obliczeniu muszę użyć odejmowania. Komórka D8 zawiera wartość przychodów, więc w tym obliczeniu muszę użyć dodawania.

Od poprzedniego salda odjęto 100 zł i jako wynik zwrócono „179167”.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568149

 
 Ta metoda jest szczególnie przydatna, ponieważ gdy zmienisz liczby, do których odwołuje się formuła, wyniki zostaną automatycznie ponownie obliczone.

Pozostaw liczbę wprowadzoną w komórce wydatków, a liczbę wprowadzoną w komórce przychodów zmień na 50.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568150

answer image
Question Image
Saldo „179167” zmieniło się w „179217”, czyli zostało zwiększone o 50 zł.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568151


Jeśli będę używać w formułach numerów komórek, program Excel będzie poprawnie obliczać formułę niezależnie od wprowadzonych liczb.
 
 Na razie cały czas mówimy o dodawaniu i odejmowaniu. Wiesz już, jak używać znaków „+” i „-”. Aby obliczyć coś, stosując dzielenie, użyj ukośnika „/”. Aby coś przemnożyć, użyj gwiazdki „*”. To wszystko.
answer image

Przegląd czynności

Dzielenie w programie Excel
 1. W pustej komórce salda wpisz =10/5 i naciśnij klawisz Enter.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2568152
 2. Zostanie zwrócony wynik „2”.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2568153
Powrót do rozmowy

Mnożenie w programie Excel
 1. W pustej komórce salda wpisz =10*5 i naciśnij klawisz Enter.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2568154
 2. Zostanie zwrócony wynik „50”.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2568155
Powrót do rozmowy

Właściwości

Numer ID artykułu: 879161 - Ostatnia weryfikacja: 21 czerwca 2011 - Weryfikacja: 1.1

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com