PC Talk – วิธีทำการคำนวนอย่างเร็วใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 879161 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้จะอธิบายวิธีการพื้นฐานสำหรับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ใน Excel
Question Image
ฉันได้เริ่มเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายของธุรกิจออกแบบโฆษณาใน Excel แล้ว แต่ฉันไม่รู้วิธีการคำนวณผลรวมต่างๆ อย่างอัตโนมัติ ตอนนี้ฉันก็เลยต้องคำนวณผลรวมด้วยเครื่องคิดเลข แล้วกรอกผลลัพธ์เข้าไปใน Excel เอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01
 
 คุณเพียงแค่ต้องใส่สูตรลงในเซลล์ที่ต้องการให้เป็นผลรวม อย่างแรก คุณควรกรอกสูตรลงในเซลล์ยอดคงเหลือของวันที่ 2 สิงหาคม
answer image
Question Image
พอฉันกรอกเข้าไปว่า 150+10000= เข้าไป ในเซลล์นั้นกลับไม่เห็นแสดงผลบวก มีแต่ข้อความ “150+10000=” เท่านั้นเอง 
 เมื่อคุณต้องการทำการคำนวณใน Excel สูตรของคุณควรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และเมื่อคุณกดปุ่ม Enter คุณจึงจะได้ผลลัพธ์ครับ
answer image
Question Image
โอ.. เข้าใจแล้ว อย่างนั้นฉันก็ควรพิมพ์เข้าไปว่า = 150+10000 แล้วกดปุ่ม Enter
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 02
 
 ใช่ครับ ถูกต้องแล้ว
answer image
Question Image
เยี่ยมไปเลย! ตอนนี้ฉันได้ผลลัพธ์ “10150” ในเซลล์นั้นแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 03


ในเซลล์ถัดลงไป ซึ่งเป็นยอดคงเหลือของวันที่ 3 สิงหาคม ฉันกรอก =10150-7500 แล้วกดปุ่ม Enter
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 04


ฉันได้ผลลัพธ์เท่ากับ “2650”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 05


ฉันคิดว่ามันจะยากกว่านี้ที่จะทำการคำนวณใน Excel แต่นี่ง่ายกว่าที่คิดมากเลย
 
 ครับ แล้วคุณรู้วิธีการคูณและการหารไหมครับ
answer image
Question Image
ก็น่าจะกรอก =10?5 สำหรับการหาร และ =10x5 สำหรับการคูณ แล้วกดปุ่ม Enter ถูกต้องไหมคะ? 
 คำตอบคือไม่ถูกครับ โดยแนวคิดแล้วถูกต้อง แต่เครื่องหมายที่ใช้ใน Excel มีที่แตกต่างอยู่นิดหน่อย

เมื่อคุณทำการหารด้วยคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้เครื่องหมาย “/” (ทับ) แทน “?” และเมื่อคุณทำการคูณ คุณจะต้องใช้เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) แทน “x”
answer image
Question Image
ค่ะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ฉันควรกรอก =10/5 สำหรับการหาร และ =10*5 สำหรับการคูณ และกดปุ่ม Enter

ตรวจทานวิธีการ
ตรวจทานวิธีการคูณ
 
 สิ่งที่ผมได้อธิบายมาถึงตอนนี้ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ในขั้นต่อไป ผมจะบอกวิธีการคำนวณโดยหมายเลขเซลล์

หมายเลขเซลล์จะแสดงถึงการรวมของแถวและคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขเซลล์ของเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ A และตรงกับแถวที่ 5 นับจากบน ก็คือ “A5”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 06
answer image
Question Image
ฟังดูซับซ้อนจังค่ะ 
 ไม่ต้องกังวลครับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลขเซลล์ง่ายนิดเดียว

ลองทำตามคำแนะนำของผมดูครับ เริ่มต้นให้กรอก 100 ในเซลล์ว่างของคอลัมน์รายจ่าย และกรอก 0 ในเซลล์ว่างของคอลัมนรายรับ แล้วกรอก =E7-C8+D8 ในเซลล์คงเหลือ จากนั้นกดปุ่ม Enter
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 07
answer image
Question Image
เซลล์ E7 แสดงยอดคงเหลือก่อนหน้า เซลล์ C8 แสดงรายจ่าย ดังนั้นฉันควรใช้การลบในการคำนวณ เซลล์ D8 แสดงรายรับ ฉันจึงควรใช้การบวกในการคำนวณ

ยอด 100 บาท ถูกหักออกไปจากยอดคงเหลือก่อนหน้า และได้ผลลัพธ์แสดงว่า “179167”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 08
 
 สิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับวิธีการนี้ คือผลลัพธ์จะมีการคำนวณซ้ำใหม่โดยอัตโนมัติ เพมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่มีการอ้างอิงถึงในสูตร

ปล่อยค่าในเซลล์รายจ่ายไว้ตามเดิม และแก้ไขเซลล์ในรายรับให้เป็น 50
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 09
answer image
Question Image
ค่ายอดคงเหลือจาก “179167” ได้ถูกปรับปรุง และแสดงใหม่เป็น “179217” แทน ซึ่งมากขึ้นจากเดิม 50 บาท
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 10


ถ้าฉันใช้หมายเลขเซลล์ในสูตรแล้ว Excel จะสามารถคำนวณได้ไม่ว่าค่าที่กรอกเข้ามาจะเป็นอะไร
 
 สิ่งที่คุณได้ทดลองมาแล้วเป็นการบวกและการลบ ดังนั้นคุณจึงใช้เครื่องหมาย “+” และ “-“ ถ้าการคำนวณของคุณมีการหาร ให้ใช้ “/” และถ้าการคำนวณของคุณมีการคูณ ก็ให้ใช้ “*” เท่านั้นเอง
answer image

Reviewing the steps

แสดงขั้นตอนวิธีการหารใน Excel
 1. กรอก =10/5 ในเซลล์ว่างสำหรับยอดคงเหลือ และกดปุ่ม Enter
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  00 11
 2. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ “2”
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  00 12
กลับสุ่การสนทนา

แสดงขั้นตอนวิธีการคูณใน Excel
 1. กรอก =10*5 ในเซลล์ว่างสำหรับยอดคงเหลือ และกดปุ่ม Enter
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  00 13
 2. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ “50”
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  00 14
กลับสุ่การสนทนา
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 879161 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2552 - Revision: 5.5
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com