PC Talk – จะจำกัดการเปิดเว็บเพจบางหน้าใน Internet Explorer ได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 879191 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้จะอธิบายวิธีการจำกัดการเปิดเว็บเพจใน Internet Explorer ด้วยการใช้ตัวให้คำแนะนำเนื้อหา รวมทั้งวิธีปิดการใช้งานด้วย
 ชั้นจะตั้งให้ Internet Explorer เปิดหน้าเว็บได้แค่บางเว็บอย่างไรน่ะ
answer image
Question Image
ก็ใช้ ตัวให้คำแนะนำเนื้อหา สิ แล้วเธอจะเปิดหน้าเว็บได้เฉพาะหน้าที่เลือกไว้

คลิกที่ [ตัวเลือก] แล้วก็ [ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต]
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01r


จากนั้นพอหน้าต่างตัวเลือกอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้นมา ให้เลือกแท็บ [เนื้อหา] แล้วคลิกที่ [เปิดใช้].
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 02r
 
 หน้าตัวแนะนำเนื้อหาขึ้นมาแล้ว ชั้นต้องคลิกที่แท็บ[ไซต์ที่ได้รับอนุมัติ] ใช่ไหม? แล้วตรงช่อง อนุญาตเว็บไซต์นี้ ก็ใส่ URL ของเว็บไซต์ที่จะให้ดูได้แล้วเลือก [ตลอดเวลา] เพื่อให้เปิดเว็บไซต์เหล่านี้ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 03r
answer image
Question Image
ใช่แล้วล่ะ พอ URL ไปแสดงใน รายชื่อเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุมัติ แล้วก็ลองตรวจดูอีกทีแล้วก็คลิกที่ [ตกลง].
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 04r
 
 มีหน้าต่าง สร้างรหัสผ่านของผู้ควบคุม ขึ้นมาล่ะ แล้ว ผู้ควบคุม คืออะไรน่ะ
answer image
Question Image
ผู้ควบคุมก็คือคนที่อนุมัติเว็บไซต์ ที่ต้องสร้างรหัสผ่านก็เพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขค่าพวกนี้ไง 
 ชั้นใส่รหัสผ่านที่ชอบได้ไหม?
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 05r
answer image
Question Image
เวลาที่เธอเข้าเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้อนุมัติ ก็จะมีข้อความแบบนี้แสดงขึ้นมา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 06r
 
 ชั้นเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ใส่รหัสผ่าน แล้วถ้าจะปิดการป้องกันของ ตัวแนะนำเนื้อหา นี้ล่ะ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
answer image
Question Image
คลิกที่ [ตัวเลือก] แล้วก็ [ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต]
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01r


จากนั้นพอหน้าต่างตัวเลือกอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้นมา ให้เลือกแท็บ [เนื้อหา] แล้วคลิกที่ [ปิดใช้งาน].
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 07r


หลังจากใส่รหัสผ่านในหน้าต่างยืนยันแล้ว เธอจะได้รับข้อความว่า ตัวแนะนำเนื้อถูกปิดแล้ว ก็คลิกที่ [ตกลง] แค่นี้ก็คือการปิดการใช้งานการป้องกันจาก ตัวแนะนำการเข้าถึงแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 08r
 
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 879191 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2553 - Revision: 3.2
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com