วิธีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของ AOL ใน Outlook Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883081 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Microsoft Outlook Express เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลออนไลน์อเมริกา (AOL)

จนกระทั่งล่าสุด เทคโนโลยีอีเมล์ของ AOL ไม่เข้ากันได้กับ Outlook Express AOL ได้ขณะทำการกำหนดค่าของ Microsoft Outlook, Outlook Express และ Microsoft Entourage การใช้แอคเคาท์อีเมล AOL รุ่นที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ คุณลักษณะบางอย่างอีเมล AOL ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชี AOL ของคุณ โดยใช้ Microsoft Outlook, Outlook Express หรือ Microsoft Entourage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูส่วน "AOL อีเมลคุณลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งานบน IMAP"

ข้อมูลเพิ่มเติม

AOL ใช้โพรโทคอลโพรโทคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP) สำหรับจดหมายขาเข้าและแบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) สำหรับจดหมายที่ส่งออกการกำหนดค่า Outlook Express เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของ AOL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชีอีเมล AOL

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของ AOL ใน Outlook Express ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบเพื่อ AOL
 2. Start Outlook Express หาก Outlook Express ไม่ใช่อีเมลไคลเอ็นต์เริ่มต้นของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อระบุว่า คุณต้องการใช้ Outlook Express เป็นค่าเริ่มต้นอีเมลของคุณ เมื่อต้องการเลือกให้ Outlook Express เป็นค่าเริ่มต้นอีเมลของคุณ คลิกตกลง
 3. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อของคุณในกล่องชื่อที่ใช้แสดงคลิกยกเลิกและจากนั้น คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  บัญชีอินเทอร์เน็ตใหม่ยังไม่ถูกสร้างขึ้น คุณต้องการออกจากวิซาร์แน่ใจได้อย่างไร
 4. ใน Outlook Express คลิกบัญชีบนเมนูเครื่องมือ
 5. คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกจดหมาย
 6. ในกล่องชื่อที่ใช้แสดงพิมพ์ชื่อของคุณ ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความอีเมลขาออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. ในกล่องที่อยู่อีเมลพิมพ์นามแฝงอีเมล AOL ของคุณ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ user@aol.com.
 8. คลิก ถัดไป
 9. ในการของฉันเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าเป็นแบบรายการ คลิกIMAP
 10. ในกล่องขาเข้า (POP3, IMAP หรือ HTTP) เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจดหมายพิมพ์ imap.aol.com.
 11. ในกล่องขาออก (SMTP) เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ smtp.aol.comแล้ว คลิกถัดไป
 12. ในกล่องชื่อบัญชีพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของ AOL
 13. ในกล่องรหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่านของบัญชี AOL
 14. ถ้าคุณต้อง Outlook Express สามารถบันทึกรหัสผ่านของคุณ ปล่อยให้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายจำรหัสผ่าน
 15. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดค่าบัญชีอีเมล AOL

หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีอีเมล AOL คุณต้องกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้นี้ใน Outlook Express ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เมื่อคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบบัญชีอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนจาก "ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชีอีเมล AOL " ส่วน คลิกแท็บจดหมาย

  หมายเหตุ ถ้าไม่เปิดกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคลิกบัญชีบนเมนูเครื่องมือ
 2. บนแท็บจดหมายคลิกบัญชี AOL ที่คุณเพิ่ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บเซิร์ฟเวอร์และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเซิร์ฟเวอร์ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
 4. คลิกใช้และจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 5. ในกล่องจดหมายขาออก (SMTP)พิมพ์ 587.

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น หมายเลขพอร์ต SMTP คือ 25
 6. คลิกใช้และจากนั้น คลิกแท็บIMAP
 7. คลิก เพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดเก็บโฟลเดอร์พิเศษบนเซิร์ฟเวอร์ IMAPคลิกApplyแล้ว คลิกตกลง
 8. คลิกการใช้และจากนั้น คลิกตกลง
 9. คลิกปิดหากคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกYes:
  คุณต้องการดึงโฟลเดอร์จากเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มหรือไม่

คุณลักษณะของอีเม AOL ที่ไม่พร้อมใช้งานบน IMAP

AOL คุณลักษณะต่อไปนี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณกำหนดค่า Outlook Express เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ AOL IMAP:
 • ในโฟลเดอร์อีเมล์ที่ถูกลบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อความอีเมล์ถูกทำเครื่องหมายไว้จะถูกลบ ในโฟลเดอร์กล่องขาเข้า หรือ ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งพร้อมแล้ว เอาออก โดยเซิร์ฟเวอร์ AOL IMAP ทุกคืน บางโปรแกรมเช่น Outlook แสดงข้อความอีเมลที่ถูกลบในโฟลเดอร์เดิมกับที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับข้อความการลบ โปรแกรมอื่นอาจไม่แสดงข้อความอีเมเหล่านี้
 • คุณไม่สามารถดูสถานะ ของข้อความอีเมลที่ส่ง หรือข้อความอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดถูกเรียกจากสมาชิกของ AOL
 • ปุ่มสแปมรายงานจะไม่พร้อมใช้งานบน IMAP การรายงานข้อความอีเมล์ที่เป็นสแปม ย้ายที่อยู่อีเมสแปมโฟลเดอร์
 • เซิร์ฟเวอร์ AOL IMAP ไม่อนุญาตให้มีโฟลเดอร์ จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ราก หรือถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ราก คุณเห็นในโฟลเดอร์กล่องขาเข้า ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง โฟลเดอร์บันทึก สแปมโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์จดหมายเสียง คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายเสียงยกเว้นว่าคุณได้สมัครสมาชิกกับจดหมายเสียงของ AOL ผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายเสียง AOL เยี่ยมชม AOL สำคัญ: จดหมายเสียง
 • คุณไม่สามารถเพิ่มข้อความอีเมล์ ไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้า หรือ ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งด้วยตนเอง ข้อความอีเมลที่ปรากฏโฟลเดอร์เหล่านี้เฉพาะเมื่อข้อความอีเมลถูกรับ หรือส่ง โดยเซิร์ฟเวอร์ AOL IMAP

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าอีเมกับ AOL ไปที่วิธีใช้เว็บออนไลน์ AOL ไซต์ต่อไปนี้:
http://help.aol.com/help/supportcentral/supportcentral.do
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883081 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Keywords: 
kbdeployment kbhowto kbmt KB883081 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883081

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com