ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ซีดีรอม USB เพื่อติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883114 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ซีดีรอม Universal Serial Bus (USB) เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดๆ ในส่วน "การใช้งาน" ของบทความนี้ และ BIOS ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์ซีดีรอม Integrated Device Electronics (IDE) คอมพิวเตอร์อาจไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้ แต่มีพารามิเตอร์แรกแตกต่างกัน
STOP: 0x0000007B (F967963c, c0000034, 0, 0)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

Microsoft Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB883114-x86-enu.EXE ทันที

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB883114-ia64-enu.EXE ทันที

Microsoft Windows 2000
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows2000-KB883114-x86-ENU.EXE ทันที

วันที่ออก: 24 พฤศจิกายน 2547

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ความต้องการให้เริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  -------------------------------------------------------
  23-ก.ค.-2547 21:53 5.2.3790.196 127,488 Scsiport.sys
Windows Server 2003, Enterprise Edition สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม แพลตฟอร์ม
  -----------------------------------------------------------------
  23-ก.ค.-2547 20:55 5.2.3790.196 292,352 Scsiport.sys IA-64
Windows 2000
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  -------------------------------------------------------
  29-ก.ค.-2547 19:48 5.0.2195.6961 74,192 Scsiport.sys
หมายเหตุ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างอิมเมจซีดีรอมของ Windows เพื่อรวมแฟ้มนี้และเขียนซีดีรอมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการสร้างอิมเมจใหม่ ให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/cits/dsd/wsrvdep/wsrvdc07.mspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะมาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
834938 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ของคุณจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
835166 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ของคุณจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883114 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2550 - Revision: 5.4
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinservsetup kbhotfixserver KB883114

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com