Bandydami ?diegti ?Windows XP? 2 pakeitim? paket?, gaunate klaidos prane?im? ?Gali b?ti, kad produkto raktas, naudojamas ?Microsoft Windows? diegti, negalioja"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 883254 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2), galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Produkto raktas, naudojamas ?Microsoft Windows? diegti, negalioja. Nor?dami daugiau informacijos, kod?l gavote ?? klaidos prane?im?, ir k? daryti, kad i?spr?stum?te ?i? problem?, apsilankykite tinklapyje www.howtotell.com/xpsp2.

PRIE?ASTIS

?i problema gali i?kilti tuo atveju, jei produkto raktas, kur? naudojate ?Windows XP? diegti, sutampa su produkto raktu, kur? ?Microsoft? nustat? esant negaliojant?.

SPRENDIMAS

Nor?dami gauti prieig? prie naujinimo paslaug?, pavyzd?iui, ?Windows? naujinimo ir Automatini? atnaujinim?, savo kompiuteryje turite ?diegti autenti?k? ?Microsoft Windows? programin? ?rang?. Jei esate nam? arba verslo vartotojas ir neturite bendrosios licencijos sutarties su ?Microsoft?, galite nukent?ti d?l piratin?s programin?s ?rangos. Jei kompiuter? nusipirkote su ?diegtu ?Windows XP?, susisiekite su pardav?ju arba originalios ?rangos gamintoju, kad ?sitikintum?te, jog nusipirkote autenti?k? ?Windows? programin? ?rang?.

Nor?dami prane?ti apie ?tariam? programin?s ?rangos piratavim?, apsilankykite viename i? ?i? ?Microsoft? tinklapi?:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Nor?dami ?sigyti legal? ?Windows XP? produkt?, kreipkit?s ? vietos pardav?j? arba apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Jei esate ne Jungtin?se Valstijose, susisiekite su ?Microsoft? vietos filialu. Nor?dami rasti vietos filial?, apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://www.microsoft.com/worldwide/
Jei esate ?Microsoft? bendrosios licencijos vartotojas ir turite ?Windows XP Professional? licencijas, ta?iau kompiuter? nustat?te naudodami negaliojant? rakt?, spustel?kite ?emiau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
328874 Kaip pakeisti bendrojo licencijavimo produkto rakt?, kai kompiuteryje ?diegtas ?Windows XP? 1 pakeitim? paketas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 883254 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. bir?elio 15 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA
  • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb KB883254

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com