Περιγραφή της λειτουργίας απλού κειμένου του Outlook Express στο Windows XP Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 883257 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Στα Microsoft Windows XP, για να διατηρηθεί το απόρρητο του χρήστη και να αποτραπούν επιθέσεις από ιούς, το Microsoft Outlook Express 6 αποκλείει τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία δεν θεωρούνται ασφαλή καθώς και περιεχόμενο HTML όπως οι εικόνες. Στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), για να αποκλειστεί η αυτόματη εκτέλεση επιβλαβών δεσμών ενεργειών, ενεργοποιείται επίσης η λειτουργία απλού κειμένου στο Outlook Express.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι η λειτουργία απλού κειμένου;

Στο Outlook Express, η λειτουργία απλού κειμένου δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εμφάνισης εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή απλού κειμένου αντί για μορφή HTML. Όταν το Outlook Express εκτελείται σε λειτουργία απλού κειμένου, χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας αντί για το στοιχείο ελέγχου MSHTML. Χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας, αποφεύγετε οποιαδήποτε ζητήματα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του στοιχείου ελέγχου MSHTML.

Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία απλού κειμένου;

Το στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας παρέχει έναν πρόσθετο προστατευτικό μηχανισμό ενάντια σε επιβλαβή κώδικα που μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπολογιστές που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις των Windows XP ενδέχεται να είναι ευάλωτοι σε επιβλαβή κώδικα επειδή το Outlook Express επεξεργάζεται δέσμες ενεργειών κεφαλίδων HTML σε περιεχόμενο HTML. Το στοιχείο ελέγχου MSHTML εκτελεί αυτόματα αυτές τις δέσμες ενεργειών. Το στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας δεν εκτελεί δέσμες ενεργειών HTML. Επειδή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου δεν απαιτούν τη σωστή εμφάνιση κεφαλίδων HTML, συνήθως δεν υπάρχει σχεδόν καμία ορατή διαφορά από αυτήν την αλλαγή. Τα τμήματα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν εμφανίζονται σωστά, βασίζονται σε απόδοση HTML και ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο για τον υπολογιστή σας.

Ποιες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες σε λειτουργία απλού κειμένου;

Στο Windows XP SP2, όταν εκτελείτε το Outlook Express σε λειτουργία απλού κειμένου, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του κειμένου του μηνύματος και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση πλήρους κειμένου στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με ποιον τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία απλού κειμένου στο Outlook Express;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απλού κειμένου για την ανάγνωση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απλού κειμένου για την αποστολή νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απλού κειμένου για την ανάγνωση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Στην καρτέλα Ανάγνωση (Read), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση όλων των μηνυμάτων σε απλό κειμένου (Read all messages in plain text).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απλού κειμένου για την αποστολή νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Στην καρτέλα Αποστολή (Send), κάντε κλικ στο στοιχείο Απλό κείμενο (Plain Text) στην περιοχή Μορφή αποστολής μηνυμάτων αλληλογραφίας (Mail Sending Format).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας απλού κειμένου και HTML;

Αν εμπιστεύεστε τον αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχει η λειτουργία HTML, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία HTML. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Μήνυμα σε μορφή HTML (Message in HTML) στο μενού Προβολή (View).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 883257 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2005 - Αναθεώρηση: 3.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbvirus kbsecurity kbconfig kbhowto KB883257

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com