כיצד להתקין ולהגדיר את התצורה של התקני Bluetooth ב-Windows XP Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
כדי להתקין התקן Bluetooth, כל שעליך לעשות הוא לחבר אותו. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (?SP2??) כולל מנהלי התקנים עבור התקני Bluetooth רבים. אם Windows אינו מזהה התקן Bluetooth, באפשרותך להשתמש בו בכל זאת על-ידי שימוש בתמיכת התוכנה הכללית הכלולה ב-Windows. לחלופין, באפשרותך להשתמש במנהל ההתקנים המסופק על ידי יצרן ההתקן. כדי להוסיף התקן Bluetooth למחשב, באפשרותך להשתמש ב'אשף הוספת התקן Bluetooth'. כדי להגדיר חיבור Bluetooth, השתמש בפריט 'התקני Bluetooth' בלוח הבקרה.

באפשרותך להצטרף לרשת מיידית בין התקני Bluetooth באמצעות רשת תקשורת אישית (PAN). כאשר אתה משתמש ב-PAN, המחשב שלך והתקני Bluetooth אחרים מתקשרים באמצעות רשת TCP/IP. אם ברשותך התקן Bluetooth התומך בחיוג לרשת, באפשרותך להשתמש בו כמודם. באפשרותך להשתמש ב'אשף הוספת מדפסת' כדי להשתמש במדפסת Bluetooth באופן אלחוטי. לבסוף, באפשרותך להעביר קבצים בין מחשבים והתקנים תומכי Bluetooth באמצעות Bluetooth. מאמר זה כולל הליכים מפורטים לביצוע משימות אלו.

תוכן

מאמר זה מתאר כיצד להתקין ולהגדיר תצורת התקן Bluetooth ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2 (?SP2).

שים לב אם אתה מתקין מתאם Bluetooth אשר אינו נתמך ב-Windows XP SP2, פעל על פי ההמלצות שסיפק יצרן המתאם.

התקנת מתאם Bluetooth שנמצא ברשימת המתאמים הנתמכים עבור Microsoft Windows XP Service Pack 2 (?SP2) כרוכה בחיבור ההתקן ותו לא. לא נדרשת הגדרת תצורה לפני ביצוע החיבור.

כאשר אתה מתקין מתאם Bluetooth אשר נתמך ב-Windows XP SP2, המתאם יהפוך לפעיל יחד עם רכיבי Microsoft הבאים:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator
  רכיב זה מונה התקנים ויכולות של Bluetooth.
 • התקן Bluetooth (רשת תקשורת אישית)
  מנהל התקנים זה תומך בחיבורי רשת תקשורת אישית (PAN) בין התקנים.
 • התקן Bluetooth ?(RFCOMM Protocol Transport Driver Interface [TDI?]?)
  רכיב זה תומך בחיוג לרשת (DUN). הוא תומך גם בסוגים נוספים של חיבורים בין התקנים.
 • Bluetooth Support Service (?BthServ)
  שירות זה מנהל ומעדכן מידע אודות זיווג התקנים. כמו כן, הוא מבצע פונקציות נוספות הקשורות לתכונות Bluetooth.
רכיבים אלו זמינים במנהל ההתקנים לאחר התקנת מתאם Bluetooth. התקנים ורכיבים נוספים מותקנים גם הם.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

למידע נוסף

תמיכת רדיו Bluetooth

אם אתה מחבר למחשב מתאם Bluetooth אשר אינו מזוהה על-ידי Windows, ייתכן כי Windows XP SP2 יספק תמיכת תוכנה כללית. אם תיתקל בבעיות בתמיכת התוכנה הכללית, באפשרותך להתקין את מנהל ההתקן של ספק חיצוני אשר נכלל עם מתאם ה-Bluetooth שלך.

לקבלת פרטים נוספים על מנהלי התקני רדיו מסוג Bluetooth אשר נכללים ב-Windows XP SP2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
841803 רשימת מנהלי התקני רדיו מסוג Bluetooth הכלולים ב-Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תצורה והתקנים

באפשרותך להשתמש בפריט 'התקני Bluetooth' בלוח הבקרה כדי לקבוע הגדרות Bluetooth. באמצעות שימוש בהתקני Bluetooth, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות או יותר:
 • הוספה או הסרה של התקן.
 • הצגת המאפיינים של התקן.
 • שינוי אפשרויות Bluetooth.
 • הוספת יציאת COM.
בהתקני Bluetooth, הכרטיסייה התקנים מציגה את כל ההתקנים אשר מוגדרים כעת במחשב שלך. באמצעות הכרטיסייה התקנים, באפשרותך להוסיף התקן, להסיר התקן או להציג מאפיינים של התקן.

מאפייני התקן

בעת הצגת המאפיינים של התקן Bluetooth, מוצג המידע הבא:
 • סוג ההתקן
 • כתובת החומרה של מתאם ה-Bluetooth
 • התאריך והשעה של ההתחברות האחרונה
 • מידע אודות השימוש במפתח לשם זיווג עם ההתקן
באפשרותך גם לשנות את השם המשמש את Windows עבור ההתקן. שינוי זה משפיע גם על השם המשמש את 'אשף העברת קבצים באמצעות Bluetooth' וכן את 'הוספת מודם'.

הכרטיסייה שירותים מציגה מידע אודות השירותים הנתמכים על-ידי ההתקן. למשל, כאשר למחשב שלך מחובר טלפון Bluetooth או מסייע דיגיטלי אישי (PDA), כרטיסייה זו עשויה להציג יציאות COM אשר זמינות לשם סנכרון. כרטיסייה זו עשויה גם להציג חיבורי אינטרנט מסוג חיוג לרשת. באפשרותך גם לבחור את השירותים שברצונך להשתמש בהם.

אפשרויות

הכרטיסייה אפשרויות בהתקני Bluetooth מספקת אפשרויות לשליטה באופן שבו התקנים מאתרים את המחשב שלך ומתחברים אליו. האפשרות הראשית היא הפעל גילוי. אפשרות זו מאפשרת להתקנים לאתר את המחשב שלך כך שיהיה באפשרותך ליצור חיבור.

אפשרויות נוספות בכרטיסייה זו כוללות:
 • אפשר להתקני Bluetooth להתחבר למחשב זה
  תיבת סימון זו קובעת אם יהיה באפשרות התקנים להתחבר למחשב שלך. אם תיבת הסימון נוקתה, אף התקן אינו יכול להתחבר למחשב שלך.
 • הודע לי כאשר התקן Bluetooth חדש מבקש להתחבר
  אפשרות זו קובעת אם תוצג הודעה כאשר התקן מנסה להתחבר למחשב שלך. אם תיבת הסימון נוקתה, לא תקבל הודעה.
אפשרויות נוספות בכרטיסייה אפשרויות מאפשרות להפעיל או לבטל את הסמל Bluetooth באזור ההודעות ולשחזר הגדרות ברירת מחדל.

גילוי
בדרך כלל, מחשב מותאם Bluetooth יגלה התקנים אחרים. לכן עליך להפעיל את האפשרות הפעל גילוי רק כאשר המחשב שלך פועל כהתקן. למשל, כדאי להפעיל אפשרות זו כאשר המחשב שלך מחובר למחשב אחר באמצעות רשת תקשורת אישית (PAN). כאשר מחשבים מחוברים באמצעות PAN, יש להפעיל גילוי באחד מהם.

כברירת מחדל, גילוי אינו מופעל ב-Windows XP SP2, מכיוון שהתקן Bluetooth הניתן לגילוי עלול להיות פחות מאובטח מאשר התקן אשר אינו ניתן לגילוי. אנו ממליצים להשאיר את תיבת הסימון הפעל גילוי לא מסומנת, אלא אם ברצונך שהתקני Bluetooth אחרים יגלו את המחשב. עם השלמת החיבור, 'אשף הוספת התקן' מכבה את הגילוי באופן אוטומטי.

הוספת יציאת COM

באפשרותך להוסיף יציאה נכנסת המקבלת חיבור מהתקן Bluetooth או להוסיף יציאה יוצאת אשר מבצעת חיבור להתקן Bluetooth. כדי לחבר התקן Bluetooth באמצעות יציאת COM, בצע את השלבים הבאים:
 1. השתמש באפשרויות של הגדרת תצורת היציאות במנהל ההתקנים כדי להגדיר את התצורה של יציאת ה-COM.

  לבירור קצב הנתונים הנכון והגדרות נוספות, עיין בתיעוד של התוכנית שבה ברצונך להשתמש דרך החיבור.
 2. הגדר את יציאת ה-COM בתוכנית בהתאם למספר היציאה המוגדר במסך האחרון של 'אשף הוספת התקן Bluetooth'.

  מספר יציאה זה מופיע גם בכרטיסייה יציאות COM תחת 'התקני Bluetooth'.
התקני Bluetooth אשר משתמשים ביציאת COM מצריכים תוכניות מיוחדות במחשב שלך. תוכניות אלו נכללות בדרך כלל עם ההתקן. באפשרותך גם להשיג את התוכניות הללו מיצרני ההתקנים. כדי להגדיר את התוכנית שלך להשתמש ביציאת COM, פעל לפי ההוראות שבתיעוד התוכנית.

חומרה

הכרטיסייה חומרה תחת 'התקני Bluetooth' מציינת את התקני Bluetooth אשר מותקנים במחשב שלך. זוהי אותה הרשימה המוצגת בקטגוריה 'משדרי רדיו של Bluetooth' במנהל ההתקנים. כאשר אתה בוחר בהתקן מהרשימה ולוחץ על מאפיינים, אתה רואה את אותם מאפייני התקן המוצגים במנהל ההתקנים.

הוספת התקן

כאשר אתה מוסיף התקן Bluetooth למחשב שלך, מוחלפים פרטי כתובת. לעתים מוחלפים גם מפתחות גישה. הליך זה ידוע בשם זיווג או צימוד של שני ההתקנים. כאשר אתה מוסיף התקן, אחד ההתקנים חייב להיות ניתן לגילוי. התקנים מסוימים מאפשרים לך להפעיל ולבטל את הגילוי, ואילו אחרים הם תמיד ניתנים לגילוי. למשל, התקני עכבר מסוימים תמיד ניתנים לגילוי.

כאשר אתה משתמש ב-Bluetooth לחיבור שני מחשבים, במחשב המתווסף כהתקן הגילוי חייב להיות מופעל. באפשרותך להפעיל גילוי באמצעות הכרטיסייה אפשרויות תחת 'התקני Bluetooth'.

שלבים שיש לבצע במחשב

כדי להוסיף התקן, בצע את השלבים הבאים במחשב:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד bthprops.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. תחת הגדרות Bluetooth, לחץ על הוסף.
 3. ב'אשף הוספת התקן Bluetooth', לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון ההתקן שלי מותקן ומוכן לאיתור, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  שים לב אין באפשרותך ללחוץ על הבא, אלא לאחר שתסמן את תיבת הסימון ההתקן שלי מותקן ומוכן לאיתור כדי לבחור בה. התקן שהגילוי בוטל בו אינו ניתן לגילוי במהלך חיפוש.

  כאשר תלחץ על הבא, המחשב שלך יחפש התקנים ניתנים לגילוי הנמצאים בטווח. עם השלמת החיפוש, ההתקנים יופיעו באשף.
 4. בחר בהתקן כלשהו להוספה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  לאחר בחירת התקן להוספה, באפשרותך להקליד מפתח עבור ההתקן. מפתח הוא קוד המשמש לבקרת הגישה להתקן. שימוש במפתח עשוי לסייע בשיפור האבטחה של החיבור. אולם, ייתכן שההתקן אשר תוסיף אינו מצריך מפתח.
בעת הזנת המפתח, המחשב שלך מנסה להתחבר להתקן כדי לאמת את המפתח. בעת התחברות למחשב אחר, תקבל הודעה המציינת כי המחשבים מנסים להתחבר.

שלבים שיש לבצע בהתקן

כאשר סיימת את הפעולות במחשב, הזן את המפתח בהתקן ה-Bluetooth. אם ההתקן הוא מחשב אחר, מחשב זה מציג הודעה המציינת כי אתה מבקש חיבור. בצע את השלבים הבאים במחשב שאתה מוסיף כהתקן Bluetooth:
 1. לחץ על ההודעה המציינת כי אתה מבקש חיבור.

  'אשף הוספת התקן Bluetooth' מופעל ומספק שדה להזנת המפתח.
 2. הזן את המפתח. באפשרותך לבחור גם בהפקת מפתח עבורך.
לאחר אימות המפתח נשלם החיבור. ההתקן נראה כעת על-ידי המחשב שלך. אם ההתקן הוא מחשב אחר, שם המחשב שלו נראה במחשב הראשון.

במסך האחרון של 'אשף הוספת התקן Bluetooth', באפשרותך לבטל גילוי במחשב אשר הוספת כהתקן. כברירת מחדל, האפשרות לבטל גילוי נבחרת כך שהמחשב לא נותר ניתן לגילוי לתמיד.

לאחר הוספת התקן

לאחר הוספת התקן, הוא יופיע תחת 'התקני Bluetooth'. באפשרותך להציג את מאפייני ההתקן כדי לבדוק את השירותים הניתנים, לשנות את שם ההתקן או לקבל מידע נוסף. כמו כן, באפשרותך ליצור חיבורים.

הצטרפות לרשת תקשורת אישית

רשת תקשורת אישית (PAN) מספקת רשת מיידית בין התקני Bluetooth. כל ההתקנים שברצונך לחבר לרשת חייבים לתמוך ב-PAN לשם יצירת רשת PAN. כדי להצטרף לרשת תקשורת אישית, באפשרותך להשתמש בכל אחת מהשיטות הבאות:
 • לחץ על האפשרות הצטרף לרשת תקשורת אישית בתפריט של סמל Bluetooth בשורת המשימות.
 • לחץ פעמיים על הסמל חיבור רשת של Bluetooth בפריט 'חיבורי רשת' בלוח הבקרה.
 • לחץ על הצג התקני רשת של Bluetooth בחלונית משימות רשת של 'חיבורי רשת'.
כל אחת משיטות אלו פותחת את תיבת הדו-שיח התקני רשת תקשורת אישית של Bluetooth. תיבת דו שיח זו מציגה רשימת התקנים שבאפשרותך להתחבר אליהם. באפשרותך גם להוסיף או להסיר התקנים מהרשימה באמצעות האפשרויות המופיעות בתחתית תיבת הדו-שיח.

כדי להתחבר, לחץ על ההתקן המבוקש ולאחר מכן לחץ על התחבר. עם השלמת החיבור, מוגדרת רשת TCP/IP בין המחשב שלך לבין ההתקן האחר. (אם תלחץ על התקן שאתה כבר מחובר אליו, הלחצן התחבר יהפוך ללחצן התנתק.)

שים לב כאשר שני התקני PAN בחיבור הם מחשבים מבוססי Windows XP, החיבור הוא מסוג נקודה-לנקודה, ואין באפשרותך להשתמש במחשב אחד כנתב לרשת תקשורת מקומית (LAN) או לאינטרנט. כדי לעשות זאת, אתה זקוק לנקודת גישה לרשת (NAP).

Windows משתמש במנגנון 'מיעון IP פרטי אוטומטי' (APIPA) לשם שיוך כתובות למחשבים ברשת מיידית. בעת שימוש ב-APIPA, אין צורך ב-Dynamic Host Configuration Protocol? ?(DHCP). להצגת כתובת APIPA, הקלד ipconfig בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER. מופיעה הודעה דומה להודעה הבאה:
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.143.66
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :
הכרטיסייה כללי בתיבת הדו-שיח סטטוס מציגה את מהירות החיבור ואת פרטי שידור המנות עבור החיבור. הכרטיסייה תמיכה זהה לכרטיסיית תמיכה של חיבורי רשת אחרים. באמצעות הכרטיסייה תמיכה, באפשרותך להציג מידע אודות פרטי כתובות IP, לקבל פרטים אודות החיבור או לתקן את החיבור.

הוספת מודם

ב-Windows XP SP2, באפשרותך להוסיף התקן Bluetooth התומך בחיוג לרשת כמו מודם. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הפעלה, הקלד telephon.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה מודמים, לחץ על הוספה.

  תופיע תיבת הדו-שיח בחירת התקן Bluetooth.
 3. לחץ לבחירת התקן Bluetooth אשר ישמש כמודם.
אם תגדיר את תצורת Windows לגילוי מודמים כאשר מחובר מתאם Bluetooth, ?Windows יפתח אוטומטית את בחירת התקן Bluetooth כאשר יגלה התקן Bluetooth הכולל תמיכה בחיוג לרשת.

לאחר בחירת התקן, באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן באמצעות אפשרויות טלפון ומודם. כדי להתחבר לאינטרנט, באפשרותך ליצור חיבור חדש בתיקייה 'חיבורי רשת'.

הערות לגבי תמיכה במודם

 • Windows XP מייצר אוטומטית מפתח עבור החיבור בין הטלפון הנייד והמחשב שלך. באפשרותך להשתמש במפתח זה או להזין מפתח משלך. מפתחות יכולים להכיל עד 16 תווים. יש להזין את המפתח בתוך 30 שניות או שהאימות עלול להיכשל.
 • חלק מהטלפונים הניידים כבר כוללים מפתח. אם הטלפון שלך כולל מפתח, הזן את המפתח ב'אשף חיבור Bluetooth'.
 • טכנולוגיית Bluetooth אינה טכנולוגיה אלחוטית מאובטחת. הנתונים שלך עלולים להיות גלויים להתקנים או למחשבים אחרים הנמצאים בטווח.
 • אם הטלפון הנייד שלך אינו תומך בחיוג לרשת, אין באפשרותך להתקין את הטלפון באמצעות 'אשף הוספת החומרה'. להתקנת הטלפון, השתמש בהתקני Bluetooth.
 • כאשר טלפון נייד מחובר כמודם, הוא מופיע במנהל ההתקנים כמודם.

הוספת מדפסת

Windows XP SP2 תומך במדפסות Bluetooth. באפשרותך לגשת לתכונות המדפסת באמצעות 'אשף הוספת מדפסת'. כדי להפעיל את 'אשף הוספת מדפסת', לחץ על התחל, לחץ על מדפסות ופקסים, ולאחר מכן לחץ על הוסף מדפסת.

כאשר תבחר ב-מדפסת Bluetooth ב'אשף הוספת מדפסת', המחשב יחפש מדפסות Bluetooth. כאשר המחשב יאתר מדפסת, תוכל לבחור אותה כדי להתקינה. כדי להתקין את המדפסת עליך להתקין מנהלי התקנים עבור המדפסת, בדיוק כמו עבור כל סוג מדפסת אחר.

לאחר התקנת המדפסת, יציאת המדפסת תופיע כיציאת מדפסת וירטואלית של Bluetooth בכרטיסייה יציאות בתיבת הדו-שיח מאפיינים של המדפסת.

העברת קובץ

באפשרותך להעביר קובץ אחד בכל פעם בין המחשב שלך לבין התקן Bluetooth אחר בעזרת 'אשף העברת הקבצים באמצעות Bluetooth'. לדוגמה, באפשרותך להעביר קבצים בין המחשב שלך לבין טלפון נייד או מסייע דיגיטלי אישי (PDA). באפשרותך גם להעביר קבצים בין שני מחשבים אשר משתמשים ב-Bluetooth.

שליחת קובץ

כדי לשלוח קובץ למחשב אחר, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ?%windir%\system32\fsquirt.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. במסך האם ברצונך לשלוח או לקבל קובץ? של 'אשף העברת קבצים באמצעות Bluetooth', לחץ על שלח קובץ ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. במסך ??בחר לאן ברצונך לשלוח את הקובץ, לחץ על עיון, לחץ על המחשב או ההתקן שאליו ברצונך לשלוח את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  שים לב האפשרות השתמש במפתח אינה זמינה כאשר החיבור שלך להתקן האחר כבר משתמש במפתח.
 4. במסך ??בחר את הקובץ שברצונך לשלוח, לחץ על עיון ובחר את הקובץ לשליחה.

  שים לב באפשרותך לשלוח קובץ אחד בלבד בכל פעם. אל תלחץ על הבא לפני שהגדרת את ההתקן המקבל לקבלת הקובץ. אם ההתקן המקבל אינו מוכן לקבל את הקובץ, ההעברה תיכשל.
 5. כאשר המחשב או ההתקן המקבל מוכנים לקבל את הקובץ, לחץ על הבא.

קבלת קובץ

כדי לקבל קובץ ממחשב אחר, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ?%windir%\system32\fsquirt.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. ב'אשף העברת קבצים באמצעות Bluetooth', לחץ על קבל קובץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  תתקבל הודעה '??Windows ממתין לקבל את הקובץ'.
 3. במחשב השולח, לחץ על הבא כדי להתחיל את ההעברה.

  שים לב במהלך ההעברה מופיע מד התקדמות במחשב השולח. כאשר אתה מעביר קובץ למחשב מבוסס Windows XP, מופיע מד התקדמות גם ב'אשף העברת קבצים באמצעות Bluetooth'.
 4. במסך שמור את הקובץ שהתקבל, הקלד את שם הקובץ בתיבה שם קובץ, לחץ על עיון לבחירת המיקום הרצוי לשמירת הקובץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 883259
הביקורת האחרונה: יום רביעי 08 ינואר 2014
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.