คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด Stop 0x00000019 หรือหยุดรหัสข้อผิดพลาด 0x00000050 ในแฟ้ม Tcpip.sys ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0x19 หรือข้อผิดพลาด Stop 0x50 บนหน้าจอสีน้ำเงิน ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในแฟ้ม Tcpip.sys ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสแต็ค TCP/IP พยายามที่ทำให้บัฟเฟอร์ที่กองซ้อนไม่ได้จัดสรรว่าง ในสถานการณ์สมมตินี้ ส่วนหัวของพูข้อมูลเกิดความเสียหาย และคอมพิวเตอร์จะหยุดโดยไม่คาดคิด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้ Internet Protocol security (IPsec) ในระบบเครือข่ายของคุณ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องเรียกใช้ Windows 2000 Server Service Pack 3 เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6687   120,240 Afd.sys
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6602   108,816 Msafd.dll    
  07-Oct-2004 08:29 5.0.2195.6983   318,928 Tcpip.sys
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6655   16,240 Tdi.sys
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6601   17,680 Wshtcpip.dll 

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ ขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่ถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราขอแนะนำขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรม เพื่อใช้งาน ตามจึง หรือ เพื่อใช้ความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนด ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้กระบวนการนี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณใช้กระบวนการนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องใช้กระบวนการนี้จริง ๆ

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้จนกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ชั่วคราวปิด IPsec ในระบบเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก เครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์.
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. คลิกสองครั้ง Internet Protocol (TCP/IP) ส่วนประกอบ คลิก ขั้นสูงแล้ว คลิกการ ตัวเลือก แท็บ
 4. คลิก ความปลอดภัยของ IPแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 5. คลิก อย่าใช้ IPSECแล้ว คลิก ตกลง ครั้งที่สี่เมื่อต้องปิดคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbwin2000sp5fix kbwin2000presp5fix kbbug kbserver kberrmsg kbnetwork kbsecurity kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB883516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com