Zainstalowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP może spowodować niepoprawne działanie funkcji serwera sieci Web

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 883607 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Załóżmy, że na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional skonfigurowanym jako serwer sieci Web zainstalowany jest jeden z następujących programów:
 • Rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions firmy Microsoft
 • Rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions firmy Microsoft
 • SharePoint Team Services firmy Microsoft
W takich przypadkach uaktualnienie systemu Microsoft Windows XP Professional o dodatek Service Pack 2 (SP2) może spowodować niepoprawne funkcjonowanie komputera jako serwera sieci Web. Przykładowy objaw to niemożność nawiązania połączenia z witryną sieci Web zlokalizowaną na serwerze sieci Web pracującym w środowisku systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Przyczyna

Problem występuje w sytuacji, gdy port wykorzystywany przez program Microsoft Internet Information Services (IIS) jest blokowany przez zaporę. Domyślnie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapora systemu Windows jest włączona.

Uwaga: Poprzednia nazwa zapory systemu Windows to Zapora połączenia internetowego.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu otwórz port TCP używany przez usługi IIS. Jeśli na przykład usługi wykorzystują domyślny port 80, otwórz port 80. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ważne: Otwarcie portów w zaporze zwiększa ryzyko, że za ich pośrednictwem dostęp do komputera uzyskają inne programy. Dlatego też przed otwarciem jakichkolwiek portów w zaporze należy dokładnie rozważyć i wziąć pod uwagę wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk Ustawienia odnoszący się do żądanego połączenia sieciowego.
 6. W zależności od sytuacji zastosuj jedną z następujących metod:
  • Jeśli usługi IIS są skonfigurowane do korzystania z portu 80, zaznacz pole wyboru Serwer sieci Web (HTTP). Sprawdź, czy nazwa lub adres IP wyświetlana w oknie dialogowym Ustawienia usługi są poprawne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij kolejny przycisk OK.
  • Jeśli usługi IIS używają innego portu, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Ustawienia usługi określ ustawienia i żądany numer portu, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij kolejny przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian w funkcjach systemu Windows, jakie wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, zobacz dokument „Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2”. W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/pl/maintain/sp2chngs.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 883607 - Ostatnia weryfikacja: 17 listopada 2005 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbappcompatibility kbfirewall kbnetwork kbprb KB883607

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com