คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x80070020 เมื่อคุณใช้ในเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883825 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จากเว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งให้คุณทราบว่า กระบวนการไม่สามารถเข้าแฟ้มการปรับปรุงเนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการทีละขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับต้นถึงระดับกลางคุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

อาการของปัญหา

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update เว็บไซต์ หรือจากเว็บไซต์ Microsoft Update ในขณะที่คุณใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80070020
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
The process cannot access the file because it is being used by another process.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากโปรแกรมไม่รบกวนการทำขั้นตอนการปรับปรุงอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ใช้การสแกนแบบเรียลไทม์อาจรบกวนกระบวนการปรับปรุงอัตโนมัติ

วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงของ Windows และโปรแกรมอื่นทั้งพยายามเข้าถึงแฟ้มเดียวกัน แม้ว่าโปรแกรมจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้น กันมากที่สุดคือ โปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมที่ทำการสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบแฟ้ม

ส่วนนี้ประกอบด้วยหลายวิธีที่อาจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา ทำตามขั้นตอนในแต่ละวิธี แล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ไปยังวิธีถัดไป และดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวก่อนที่จะพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 1: เริ่มนับใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

ปิดโปรแกรมทั้งหมด ที่กำลังทำงาน แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ค้นหาในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาล่างของหน้าจอสำหรับไอคอนการปรับปรุงของ Windows ถ้าไอคอนมีอยู่ คลิกสองครั้งที่ และติดตั้งการปรับปรุงใด ๆ ที่มีอยู่แล้ว หากไม่มีไอคอน คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดแล้ว เลือกWindows Updateจากรายการของโปรแกรมประยุกต์

วิธีที่ 2: เริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนเครือข่าย และการติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ใน Windows 2000, Windows XP หรือ ใน Windows Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วเริ่มกดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์
 2. ในการตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsเมนู คลิกSafe Mode with Networking (SAFEBOOT_OPTION=Network):แล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows ในเซฟโหมด และมีโปรแกรมควบคุมของเครือข่าย และบริการที่จำเป็นใน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายของคุณ ถูกรวมไว้ กระบวนการเซฟโหมดแบบมีเครือข่ายตัวเลือกไม่สามารถใช้งานได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถใช้เซฟโหมดได้กับระบบเครือข่ายสนับสนุนเนื่องจากโปรแกรมควบคุมของโมเด็มและโปรแกรมควบคุมการ์ดพีซีไม่โหลดในเซฟโหมดแบบมีเครือข่ายการสนับสนุน
 3. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 4. หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และจากนั้น เลือกเริ่มระบบ Windows โดยปกติ.

  หมายเหตุ:ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows ในโหมดปกติ
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทำตามวิธีที่ 3

windows Vista, Windows Server 2008 หรือ Windows 7

เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows 7 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์msconfigในการเริ่มการค้นหากล่อง
 2. ในการโปรแกรมส่วน คลิกMsconfig.exe.
 3. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการBOOTแท็บ
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นเริ่มระบบอย่างปลอดภัยกล่องกาเครื่องหมาย คลิกNetworkแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:กระบวนการเซฟโหมดแบบมีเครือข่ายตัวเลือกไม่สามารถใช้งานได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถใช้เซฟโหมดได้กับระบบเครือข่ายสนับสนุนเนื่องจากโปรแกรมควบคุมของโมเด็มและโปรแกรมควบคุมการ์ดพีซีไม่โหลดในเซฟโหมดที่มีระบบเครือข่ายสนับสนุน
 5. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มต้นใหม่. คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ในโหมด "เซฟโหมด ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่าย"
 6. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 7. หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และคลิกเพื่อยกเลิกการเริ่มระบบอย่างปลอดภัยกล่องกาเครื่องหมาย
 8. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มต้นใหม่. ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows ในโหมดปกติ
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทำตามวิธีที่ 3

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หัวข้อนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

วิธีที่ 3: ดำเนินการคลีนบูตคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

เมื่อต้องการทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Windows

windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

To manually perform a clean boot of your computer in Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นงาน, and then click to clear the following check boxes:
  • ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
  • การประมวลผลแฟ้ม WIN.INI
  • โหลดรายการ Startup
 3. ในการบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoftกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกปิดการใช้งานทั้งหมด.
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. Run Microsoft Update or Windows Update. If the update does not run successfully, go to Method 4.

Windows Vista, Windows Server 2008, or Windows 7

To manually perform a clean boot of the computer in Windows Vista, in Windows Server 2008, or in Windows 7, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:msconfigในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password or clickดำเนินการต่อ.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นงาน.
 3. ภายใต้เริ่มต้นงานคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นโหลดรายการ Startupกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกการบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นHide All Microsoft servicesกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกปิดการใช้งานทั้งหมด.
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
 6. Run Microsoft Update or Windows Update. If the update does not run successfully, go to Method 4.
หมายเหตุ:For more information about performing a clean boot, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
310353How to configure Windows XP to start in a "clean boot" state

Method 4: Temporarily disable spyware and antivirus software

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาไอคอนป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์ของคุณในพื้นที่แจ้งเตือน คุณสามารถค้นหาพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณในพื้นที่ของแถบงานที่อยู่ใกล้กับนาฬิกา พื้นที่แจ้งเตือนแสดงไอคอนของโปรแกรมที่คุณกำลังเรียกใช้งาน เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปเหนือไอคอน Windows แสดงชื่อของโปรแกรม
 2. คลิกขวาที่ไอคอนป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์ของคุณ และจากนั้น เลือกปิดการใช้งานป้องกันโดยอัตโนมัติ. "X" สีแดงควรปรากฏเหนือไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อแสดงว่า โปรแกรมประยุกต์ไม่ในขณะนี้ได้

  หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ที่แตกต่างในวิธีการทำงาน ถ้าขั้นตอนเหล่านี้จึงไม่ช่วยให้คุณปิดใช้งานโปรแกรมของคุณ คุณอาจต้องติดต่อระบบวิธีใช้ของโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับขั้นตอนที่คุณสามารถใช้การทำงานนี้ คุณสามารถมักจะยัง ค้นหาขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสบนอินเทอร์เน็ตได้ การค้นหาแฟ้ม พิมพ์ "ปิดใช้งานการสแกนไวรัส" แล้วชื่อของโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณในโปรแกรมการค้นหารายการโปรดของคุณ แล้ว คลิกค้นหา.
 3. เรียกใช้ Microsoft Update หรือ Windows Update
 4. เปิด (re-enable) โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์ของคุณ การทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมป้องกันไวหรือการป้องกันสปายแวร์ในพื้นที่แจ้งเตือน แล้ว คลิกเปิดใช้งาน. ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ปกป้องระบบของคุณจากไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจมตีที่ประสงค์ร้าย ได้เนื่องจากมีไวรัสใหม่ ๆ ถูกสร้างขึ้นทุกวัน และระบบของคุณเป็นทรูตลอดเวลา คุณจำเป็นเพื่อให้การป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ผลิตภัณฑ์ของคุณเปิดใช้งาน หรือการเปิดใช้งาน

วิธีที่ 5: ไฟร์วอลล์ใด ๆ ที่ปิดใช้งานชั่วคราว

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

ปิดการใช้งาน Windows Firewall ใน Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

To temporarily disable Windows Firewall in Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกOff (not recommended)แล้ว คลิกตกลง.
 3. Run Microsoft Update or Windows Update.
หมายเหตุ:Remember to turn Windows Firewall back on. A firewall helps protect your computer from attack by malicious users or by malicious software. Malicious software includes viruses that use unsolicited incoming network traffic to attack your computer.

Disable the firewall in Windows Vista, in Windows Server 2008, or in Windows 7

To temporarily disable the firewall in Windows Vista, in Windows Server 2008, or in Windows 7, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกWindows Firewall:.
 3. คลิกTurn Windows Firewall on or off.
 4. In the Windows Firewall Settings window, clickOff (not recommended)แล้ว คลิกตกลง.
 5. Run Microsoft Update or Windows Update.
หมายเหตุ:If you are running a third-party firewall program, see your program's documentation for more information about disabling your firewall program.

Remember to turn your firewall back on. A firewall helps protect your computer from attack by malicious users or by malicious software. Malicious software includes viruses that use unsolicited incoming network traffic to attack your computer.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883825 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kbtshoot kbprb kbmt KB883825 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883825

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com