ไคลเอนต์อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ กับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ หรือกระแสข้อมูลของโพรโทคอเดตาแกรมผู้ใช้อื่นผ่านไฟร์วอลล์ Windows โดยใช้ Windows Media Player

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883831 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่า หรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมที่เจาะจงของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานใหม่ที่ผู้ใช้อาจเห็น ใน Microsoft Windows Media Player และ ในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้รูปแบบ Microsoft Windows Media SDK ลักษณะการทำงานใหม่อาจปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ลักษณะการทำงานใหม่มีผลต่อการเล่นการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านไฟร์วอลล์ Windows โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดใช้งานบน Windows XP SP2 นอกจากนี้บทความนี้กล่าวถึงวิธีแก้ไขปัญหาของลักษณะการทำงานใหม่

อาการ

ไคลเอนต์อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ กับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ หรือกระแสข้อมูลของโพรโทคอเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) อื่น ๆ โดยใช้ Microsoft Windows Media Player ถ้าต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไคลเอนต์กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP มี Service Pack เป็น 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • ไคลเอนต์มีการเปิดใช้งาน Windows Firewall
 • บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะความปลอดภัยใหม่ของไฟร์วอลล์ Windows ไม่อนุญาตให้การรับส่งข้อมูลทาง UDP ขาเข้ายกเว้นว่าผู้ดูแลระบบได้กำหนดค่า Windows Firewall ให้อนุญาต ลักษณะการทำงานนี้ก็เกิดขึ้นใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ถ้ามีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดใช้งานใน Windows XP SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่า ดังนั้น ผู้ใช้เพิ่มเติมอาจพบปัญหานี้

หมายเหตุ ไฟร์วอลล์ Windows เรียกว่า Internet Connection Firewall ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี จากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีการเหล่านี้คุณต้องเสี่ยง

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อรับกระแสข้อมูล UDP ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ส่วนต่อไปนี้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียที่ของแต่ละวิธี

เพิ่มโปรแกรมประยุกต์ลงในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ Windows

แอพลิเคชันในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ Windows ได้รับการรับส่งข้อมูลขาเข้าทั้งหมด ในหลายวิธีด้วยกัน นี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสร้างช่องโหว่ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ดังนั้น วิธีการนี้มีความปลอดภัยน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ

สิ่งสำคัญขอแนะนำวิธีการนี้ไม่

อนุญาตการรับส่งข้อมูลขาเข้าจาก IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows Media Server และกระแสข้อมูลนั้นไปยังไคลเอนต์ในอินทราเน็ต โดยเฉพาะ

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่า Windows Firewall เพื่ออนุญาตการรับส่งข้อมูลขาเข้าจากที่อยู่ IP เฉพาะ ถ้าไม่ประกอบด้วยอินทราเน็ตของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Media Server หรือถ้าคุณได้อย่างง่ายดายสามารถระบุเป็นช่วงของที่อยู่ IP นี่คือวิธีการที่ดีที่จะใช้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมประยุกต์ลงในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ Windows อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอนุญาตให้ได้รับการรับส่งข้อมูลขาเข้าจาก IP แอดเดรสที่คุณระบุเท่านั้น

เปิดพอร์ตหรือพอร์ตที่ต้องใช้การรับส่งข้อมูลขาเข้าสำหรับแอพลิเคชันเฉพาะ

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Windows Firewall ให้อนุญาตให้มีทราฟฟิค UDP สำหรับพอร์ตเฉพาะเท่านั้น โพรโทคอลที่กำหนดพอร์ตเปิด

หมายเหตุ วิธีนี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Windows Media Player หรือการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์
 • เวลาจริงสตรีมมิ่งโพรโทคอล (RTSP) - ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Media Player โพรโทคอล RTSP โดยการสุ่มเลือกพอร์ตข้อมูลขาเข้า เมื่อต้องการระบุช่วงของพอร์ตที่จะใช้ ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
  1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
  2. ในการ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ คลิก เครือข่าย แท็บ
  3. ในการ เครือข่าย แท็บ เลือก ใช้พอร์ต กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ระบุช่วงของพอร์ตที่จะใช้
  ถ้าการ ใช้พอร์ต เลือกกล่องกาเครื่องหมาย RTSP เสมอจะใช้พอร์ตในช่วงนั้น ดังนั้น ผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งาน RTSP (UDP) การส่งกระแสข้อมูล ด้วยการเปิดพอร์ตที่ระบุในไฟร์วอลล์
 • เซิร์ฟเวอร์สื่อ Microsoft (MMS) - เหมือน RTSP, MMS (UDP) ใช้พอร์ตแบบสุ่มสำหรับข้อมูลขาเข้า MMS จะยังใช้พอร์ตที่ระบุตัวเลือกใช้พอร์ต ผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งาน MMS (UDP) โดยการเปิดพอร์ตที่ระบุในไฟร์วอลล์การส่งกระแสข้อมูล
 • หลายผู้รับ- สำหรับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ พอร์ตที่ไคลเอนต์ได้รับปริมาณการใช้งานที่ส่งกระแสข้อมูลผ่านทางถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ ค่านี้จะถูกระบุในแฟ้มช่องสัญญาณ (.nsc) ของ NetShow Microsoft ไคลเอนต์ได้โดยตรงได้ทราบหมายเลขพอร์ตนี้ก่อนที่จะใช้พอร์ต ผู้ดูแลระบบสำหรับ Windows Media Services สามารถตั้งท่าเรือปลายทาง โดยการกำหนดค่าจุดการประกาศแบบหลายผู้รับ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในการ คุณสมบัติ แท็บของจุดการประกาศ คลิกสองครั้ง ตัวเขียนข้อมูลหลายผู้รับ WMS ปลั๊กอิน ปลั๊กอินนี้มีอยู่ในตัว การส่งกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับแล้ว ประเภท
  2. กำหนดค่าคุณสมบัติแบบหลายผู้รับเช่นอยู่หลายผู้รับ
  นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเปิดพอร์ตที่ระบุในไฟร์วอลล์
 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - HTTP เนื่องจากเป็นโพรโทคอลแบบ TCP ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" กระแสข้อมูล HTTP สามารถถูกเข้าถึงได้โดยตรง กระแสข้อมูล HTTP นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงผ่านโรลโอเวอร์โพรโทคอลถ้าใช่ RTSP หรือ MMS สามารถเปิดพอร์ตที่จำเป็น

เปิดใช้งานการส่งกระแสข้อมูลนั้นไปยังไคลเอนต์ในอินทราเน็ตโรลโอเวอร์ที่เป็นโพรโทคอลแบบ TCP บนจุดการประกาศการ Windows Media Server ทั้งหมด

วิธีนี้จะเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยที่อื่นเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกของไฟร์วอลล์ Windows อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อ TCP ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม บนเครือข่าย และ บนเซิร์ฟเวอร์มากกว่าปริมาณการใช้งานแบบหลายผู้รับหรือการรับส่งข้อมูลทาง UDP ดังนั้น วิธีนี้อาจไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเครือข่ายของคุณ ขึ้นอยู่กับการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ที่ต้องย้อนผ่านจำนวนที่คาดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับที่ใช้บ่อยเพื่อออกอากาศสดเหตุการณ์ข้ามอินทราเน็ตท้องถิ่น กระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับจำกัดแบนด์วิธเครือข่ายที่ใช้ในการออกอากาศได้เนื่องจากไคลเอ็นต์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับเดียวกัน

หมายเหตุ โดยปกติ กระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับจะไม่ถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากส่วนของเครือข่ายส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตแบบหลายผู้รับใช้

เมื่อไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อ หรือกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับกระแสข้อมูล โดยใช้โพรโทคอล UDP, SDK รูปแบบสื่อ Windows และ Windows Media Player ที่พยายามเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ Windows ที่จำเป็นต้องได้รับปริมาณการใช้งาน UDP ขาเข้าสำหรับกระแสข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้แอพลิเคชัน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ พอร์ตต่าง ๆ จะไม่เปิดเนื่องจากผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

ถ้ามีการกำหนดค่าจุดการประกาศแบบหลายผู้รับบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Media Services เพื่ออนุญาตการโรลโอเวอร์ที่เป็นแบบผู้รับเดียวการส่งกระแสข้อมูล ไคลเอ็นต์ต้องการรวบรวมผ่านเรียบร้อยแล้ว และจากนั้น เชื่อมต่อกับกระแสข้อมูล โดยใช้โพรโทคอลแบบ TCP

อย่างไรก็ตาม แบบผู้รับเดียวการส่งกระแสข้อมูลใช้ทรัพยากรเครือข่ายและทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์กว่าใช้การส่งกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับมากขึ้น ดังนั้น เมื่อไคลเอนต์แบบหลายผู้รับย้อนผ่านการเชื่อมต่อแบบผู้รับเดียว ปัญหาเพิ่มเติมจะถูกเพิ่ม ไปยังเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไคลเอนต์หลายย้อนผ่านการเชื่อมต่อแบบผู้รับเดียว ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้อาจจะลดลงถ้ามีทรัพยากรไม่เพียงพอจะดำเนินการโหลดเพิ่มขึ้น

ต้องการรวบในทำนองเดียวกัน ไคลเอนต์ที่พยายามเชื่อมต่อไปยังกระแสข้อมูล UDP unicast รวมผ่านการโพรโทคอลแบบ TCP ถ้าไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกระแสข้อมูล ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Media รูปแบบ SDK ที่มีการติดตั้งผู้ใช้ ผู้ใช้อาจได้รับการ การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัยของ Windows กล่องโต้ตอบจากไฟร์วอลล์ Windows ข้อความในกล่องโต้ตอบแจ้งว่า โปรแกรมประยุกต์ถูกบล็อกจากการยอมรับการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของ Windows Media Services โปรดสังเกตว่าการเชื่อมต่อ TCP ใช้เล็กน้อยทรัพยากรเพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์มากกว่า UDP เชื่อมต่อใช้ ดังนั้น ถ้าไคลเอนต์หลายโรเหนือจากโพรโทคอล UDP เป็นโพรโทคอลแบบ TCP เซิร์ฟเวอร์อาจประสบปัญหาในการโหลดที่เพิ่มขึ้น

โพรโทคอลที่ใช้สำหรับการส่งกระแสข้อมูลอาจขึ้นอยู่กับ URL และการตั้งค่าบนทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ไคลเอนต์ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโพรโทคอลที่ถูกใช้ครั้งล่าสุดที่ทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเชื่อมต่อในภายหลังเพื่อสตรีม ไคลเอ็นต์อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนโพรโทคอลที่พยายามครั้งแรก

เมื่อต้องการกำหนดโพรโทคอลที่ใช้สำหรับกระแสข้อมูล ผู้ใช้สามารถคลิ สถิติ ในการ มุมมอง เมนู และโพรโทคอลที่ระบุไว้ในบันทึกย่อ ขั้นสูง แท็บ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน Windows Media Player และต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไคลเอนต์กำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • ไคลเอนต์มีการเปิดใช้งาน Windows Firewall
 • บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
หมายเหตุ โปรแกรมประยุกต์อื่นที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบสื่อ Windows SDK อาจพบลักษณะการทำงานเดียวกัน

ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับ URL แบบหลายผู้รับ และโรลโอเวอร์ที่ถูกเปิดใช้งาน

 • Windows Media Player 10 - โรลโอเวอร์แบบหลายผู้รับที่เกิดขึ้น ไคลเอ็นต์ดำเนินการแบบโรลโอเวอร์โพรโทคอลแบบผู้รับเดียวแล้ว เชื่อมต่อกับกระแสข้อมูล โดยใช้ TCP
 • Windows Media Player 9 Series - ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert จากไฟร์วอลล์ Windows จากนั้น โรลโอเวอร์ ไคลเอ็นต์ดำเนินการแบบโรลโอเวอร์โพรโทคอลแบบผู้รับเดียวแล้ว เชื่อมต่อกับกระแสข้อมูล โดยใช้ TCP เมื่อผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert ผู้ใช้อาจเลือกเพื่อดูการแจ้งเตือนอีกครั้งสำหรับแอพลิเคชันปัจจุบันไม่

ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับ URL แบบหลายผู้รับ และโรลโอเวอร์จะไม่เปิดใช้งาน

 • Windows Media Player 10 - ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Windows Media Player ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อแนะนำว่า ไฟร์วอลล์อาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้
 • Windows Media Player 9 Series - ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert จากไฟร์วอลล์ Windows จากนั้น ผู้รับข้อความข้อผิดพลาดจาก Windows Media Player ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง เมื่อผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert ผู้ใช้อาจเลือกเพื่อดูการแจ้งเตือนอีกครั้งสำหรับแอพลิเคชันปัจจุบันไม่

ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับ URL โพรโทคอลเจรจาไว้

โพรโทคอลจำนวนมากพยายามเจรจากับเซิร์ฟเวอร์สำหรับวิธีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น RTSP ทั้ง MMS จะพยายามกระแสข้อมูลเนื้อหา โดยใช้ UDP ถ้าวิธีนั้นไม่สำเร็จ RTSP และ MMS จะพยายามกระแสข้อมูลเนื้อหา โดยใช้ TCP

การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์บางอย่างอาจมีผลต่อลักษณะโรลโอเวอร์โพรโทคอล ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าใน Windows Media Services 9 ชุดเร็วเริ่มและแคชอย่างรวดเร็วอาจมีผลต่อลักษณะโรลโอเวอร์โพรโทคอล ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับลักษณะโรลโอเวอร์โพรโทคอล
 • Windows Media Player 10 - ไคลเอนต์เชื่อมต่อ โดยใช้ TCP
 • Windows Media Player 9 Series - ขึ้นอยู่กับโพรโทคอลที่ระบุใน URL ผู้ใช้อาจ หรืออาจไม่เห็นการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert จากไฟร์วอลล์ Windows ไคลเอนต์เชื่อมต่อ โดยใช้ TCP

ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับ URL ที่ระบุโพรโทคอล UDP

ตัวอย่างเช่น โพรโทคอลที่ระบุว่า จะใช้การเชื่อมต่อ RTSPU หรือ MMSU
 • Windows Media Player 10 - ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Windows Media Player ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อแนะนำว่า ไฟร์วอลล์อาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้
 • Windows Media Player 9 Series - ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนของ Windows Security Alert จากไฟร์วอลล์ Windows จากนั้น ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Windows Media Player ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อแนะนำว่า ไฟร์วอลล์อาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb877979.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/server/server.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรลโอเวอร์โพรโทคอล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa390673.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883831 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media 9 Series Software Development Kit
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 10
Keywords: 
kbprb kbinfo kbmt KB883831 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883831

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com