คุณไม่สามารถเพิ่มองค์ประกอบของ Windows ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Windows หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows XP ก่อน คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนประกอบ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้มที่จำเป็นต้องใช้
แฟ้ม 'file_name' บนซีดีรอม Windows XP Professional จะต้อง
พิมพ์เส้นทางที่มีแฟ้มนั้นอยู่ และจากนั้น คลิกตกลง
ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าแฟ้มที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ C:\Windows\I386 เมื่อคุณใส่เส้นทางของแฟ้ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนี้ รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในแบบ C:\Windows\Security\logs\scecomp.log แฟ้ม:
Date_Time Error=1208 Update File
C:\WINDOWS\system32\file_name
Security=D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GRGX;;;PU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)
ปัญหานี้ยังพบเพื่อป้องกันไม่ให้ติดตั้งฮาร์ดแวร์อื่น ๆ และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจพบอาการนี้หลัง จากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วภายในอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Atheros และ เมื่อคุณพยายามติดตั้งอุปกรณ์บลูทูกับอุปกรณ์ได้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ของ Windows ต่อไปนี้:
 • เสริมและอรรถประโยชน์
 • บริการการส่งโทรสาร
 • บริการทำดัชนี
 • Internet Explorer
 • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 • การจัดการและการตรวจสอบเครื่องมือ
 • การจัดคิวข้อความ
 • msn Explorer
 • บริการของระบบเครือข่าย
 • แฟ้มเครือข่ายและการพิมพ์อื่น ๆ บริการ
 • Outlook Express
 • ใบรับรองหลักที่ปรับปรุง
 • Windows Media Player
 • windows Messenger

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่เสียหาย

การแก้ไข

หมายเหตุ:เราไม่แนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Esentutl.exe การกู้คืนจากความเสียหายของฐานข้อมูลความปลอดภัย โปรแกรมอรรถประโยชน์ Esentutl.exe แก้ไขความเสียหาย โดยการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล และสามารถอาจอย่างถาวรทำเครื่องหมายการตั้งค่า Group Policy ในรีจิสทรี เฉพาะ ใช้ซ่อมแซมชนิดนี้เป็นวิธีสุดท้าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่เสียหายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยที่เสียหาย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278316ESENT Event IDs 1000, 1202, 412 และ 454 ถูกบันทึกไว้ซ้ำหลายครั้งในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้ง Windows XP ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ To use the updated fix that is contained in this hotfix, create a Windows XP distribution file share, and then replace the existing driver with the updated driver that is contained in this hotfix. This will prevent the problem that is described in the Symptoms section from occuring when Windows XP is installed.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
828930How to integrate software updates into your Windows installation source files
You must follow the instructions in Knowledge Base article 828930 to slipstream the hotfix to your distribution file share.

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name SP level
  ---------------------------------------------------------------
  12-Aug-2004 20:44 5.1.2600.1582 302,592 Scesrv.dll  SP1QFE 
  12-Aug-2004 20:26 5.1.2600.2505 313,856 Scesrv.dll  SP2QFE

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For additional information about the terminology that is used in this article, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kberrmsg kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB884018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com