Straipsnio ID: 884130 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje i?vardytos programos, kuri? kai kurios funkcijos nustoja veikti, kai dirbama kompiuteriu, kuriame ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2). Jei naudojate ? ?? s?ra?? ?traukt? program?, kreipkit?s ? programin?s ?rangos gamintoj?, kuris suteiks daugiau informacijos. Kai gaunama naujos informacijos, Microsoft atnaujina ?? s?ra??. Tod?l kartais patikrinkite ?? straipsn?.

? Windows XP SP2 ?traukta naujoji Windows ugniasien?s priemon? gali blokuoti klient? ir serveri? internete arba tinkle naudojam? program? ry?? su kompiuteriu. ?io tipo program? pavyzd?iai:
  • Internete naudojamos keli? ?aid?j? ?aidim? ir skubi? prane?im? programos.
  • Duomenis i? serverio gaunan?ios Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios kliento programos.
  • Duomenis i? serverio gaunan?ios Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios serverio programos, atsakna?ios ? klient? u?klausas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Windows ugniasien?s priemon?, kad leist? programoms priimti ry?ius, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
842242 ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket? atrodo, kad kai kurios programos nebeveikia
875357 Windows XP 2 pakeitim? paketo Windows ugniasien?s parametr? trik?i? diagnostika
64 bit? kompiuteriuose, palaikan?iuose No Execute (NX) technologij?, ?diegtos programos gali nustoti tinkamai veikti d?l ? Windows XP SP2 ?trauktos duomen? apdorojimo apsaugos priemon?s.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti duomen? apdorojimo apsaugos priemon?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
875351 Naudodami Windows XP 2 pakeitim? paket? gaunate klaidos prane?im? ?Duomen? apdorojimo apsauga? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)


?ioje lentel?je i?vardytos programos, kuri? kai kurios funkcijos nustoja veikti, kai dirbama kompiuteriu, kuriame ?diegtas Windows XP SP2.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Programos pavadinimas Programos versija Programos gamintojas Procesoriaus tipasSvetain?Problema arba po?ymis
AOL Toolbar 1.13.2 AOL 32 ir 64 bit? (NX) http://www.aol.com Informacijos juosta blokuoja ?rankio redagavimo langeli? prieig?.
PhotoShop CS8.0Adobe 64 bit? (NX) http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Programa ?diegiama, bet neveikia.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64 bit? (NX)http://www.iss.net Naudodami ?i? program? galite gauti stabdymo klaidos prane?im?, d?l kurio programa baigia darb?.
BootSkin Visos Stardock 32 ir 64 bit? (NX) http://www.stardock.com Kai naudodami Windows XP SP2 s?rankos program? i? naujo paleid?iate kompiuter?, siun?iamas stabdymo klaidos prane?imas. Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium 32 ir 64 bit? (NX) http://www.authentium.com ?i programa neveikia.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32 ir 64 bit? (NX) http://www.britannica.com ?diegus ?i? program?, negeneruojama Java.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates 64 bit? (NX)http://www.ca.com/lt ?ios programos EZ ugniasien? diegiant generuoja stabdymo klaidos prane?im?.
Freedom Force 1 Electronic Arts 32 ir 64 bit? (NX) http://www.ea.com Paleidus program?, atsiranda prane?imas, nurodantis ?i? EA svetain?: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (vokie?i? k.) 4.5 ir 5.0 Kaspersky Labs 64 bit? (NX)http://www.kaspersky.com 4.5 arba 5.0 versijoje nenuskaitomas tikrasis laikas. Gamintojo svetain?je si?loma produkto naujini?, skirt? tokioms problemoms spr?sti.
Live Motion 1 Adobe 32 ir 64 bit? (NX) http://www.adobe.com ?prast? programos veikim? trikdo ?vairios klaidos.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan 32 ir 64 bit? (NX) http://www.magellangps.com Paleidus program?, atsiranda prane?imas, nurodantis ?i? svetain?: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Visos Canopus 32 ir 64 bit? (NX) Kai m?ginote ?ra?yti MPEG fail?, gavote klaidos prane?im? ?Nepavyko redaguoti? ir failo ?ra?yti nepavyko.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32 ir 64 bit? (NX) http://www.ea.com Kai kuriose sistemose ?i programa neveikia.
NOD32, skirta Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64 bit? (NX)http://www.eset.com Kai programa paleid?iama kompiuteryje, kuriame ?diegta AMD64, prarandamas tinklo ry?ys. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite 2.12.2 ar auk?tesn? NOD32 versij?.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32 ir 64 bit? (NX) http://www.norman.com Nepavyksta paleisti Norman Personal Firewall Assistant.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 64 bit? (NX) ?diegus ir i? naujo paleidus ?i? program?, netinkamai ?kraunamas darbalaukis
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32 ir 64 bit? (NX) http://www.symantec.comPaleid?iant sistem?, planuojamos Norton AntiVirus 2003 u?duotys nevykdomos automati?kai.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64 bit? (NX)http://www.symantec.com Kai ?i programa ?diegta, kiekvien? kart? paleid?iant kompiuter? gaunamas klaidos prane?imas DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64 bit? (NX)http://www.symantec.com Kai ?i programa ?diegta, kiekvien? kart? paleid?iant kompiuter?, gaunamas klaidos prane?imas DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32 ir 64 bit? (NX) http://www.nuance.com Bandant ?alinti program?, nevisi?kai anuliuojama jos ?diegtis.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32 ir 64 bit? (NX) http://www.agnitum.com Dirbdami su ?ia programa galite gauti stabdymo klaidos prane?im?, d?l kurio tur?site i? naujo paleisti kompiuter?.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32 ir 64 bit? (NX) http://www.nuance.com Ne iki galo vykdomos s?rankos ir ?diegties anuliavimo programos.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64 bit? (NX)http://www.pinnaclesys.com Jei ?diegsite ?i? program?, kiekvien? kart? pasiek? MPEG fail? gausite klaidos prane?im? ?Duomen? apdorojimo apsauga?.
Rational ClearCase 2003 IBM 32 ir 64 bit? (NX) http://www.ibm.com Kai naudodami Windows XP SP2 s?rankos program? i? naujo paleid?iate kompiuter?, siun?iamas stabdymo klaidos prane?imas.
Roboword Pro (japon? k.) 6 TechnoCraft 32 ir 64 bit? (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Naudojant ?rank? Search Station, ?i programa vis u?daroma.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32 ir 64 bit? (NX) http://www.livejournal.com ?i programa baigia darb?, kai ?vedate registravimosi informacij?.
Style XP 2 TGTSoft 32 ir 64 bit? (NX) http://www.tgtsoft.com Atnaujint? ?ios programos versij? galite rasti TGTSoft svetain?je.
Virtual PC 2004 Microsoft 32 bit? http://www.microsoft.comVirtualusis ?renginys, kuriame ?diegtas Windows XP SP2, veiks l??iau, nei tas, kuriame ?diegtas Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (japoni?kas) 2004 Sourcenext 32 ir 64 bit? (NX) http://www.sourcenext.com Nepavyksta paleisti tikrojo laiko monitoriaus.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro 32 ir 64 bit? (NX) http://www.gwmicro.com Diegiant program?, gaunami keli klaid? prane?imai. Informacijos apie atnaujint? programos versij? ie?kokite GW Micro svetain?je.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32 ir 64 bit? (NX) http://www.kerio.com Paleidus program?, atsiranda prane?imas, nurodantis ?i? svetain?: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32 ir 64 bit? (NX) http://www.corel.com Naudojant WordPerfect Office Update nepavyksta atnaujinti programos. Atsisiunt? WordPerfect Office 11 2 pakeitim? paket?, vartotojai gali i?spr?sti ?i? problem?. Daugiau informacijos ie?kokite ?ioje Corel svetain?je: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64 bit? (NX)http://www.zonelabs.com Kai ?i programa ?diegta, kiekvien? kart? paleid?iant kompiuter? gaunamas klaidos prane?imas PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64 bit? (NX)http://www.zonelabs.com Kai ?i programa ?diegta, kiekvien? kart? paleid?iant kompiuter? gaunamas stabdymo klaidos prane?imas.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64 bit? (NX)http://www.zonelabs.com Nepavyksta ?diegti ?ios programos. Bandant ?diegti ?i? program?, kiekvien? kart? paleidus kompiuter? gaunamas 8e stabdymo klaidos prane?imas.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32 ir 64 bit? (NX) http://www.zonelabs.com M?ginant ?alinti ZoneAlarm, gaunamas stabdymo klaidos prane?imas arba kompiuteris paleid?iamas i? naujo, kai programos ?diegtis dar neanuliuota.

Savyb?s

Straipsnio ID: 884130 - Paskutin? per?i?ra: 2005 m. gruod?io 16 d. - Per?i?ra: 20.1
TAIKOMA
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbinfo KB884130

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com