Kiekvien? kart? paleid? ?Office? program? turite sutikti su ?Office? galutinio vartotojo licencijos sutartimi

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 884202 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kiekvien? kart? paleidus ?Microsoft Office? program?, pvz., ?Microsoft Office Word?, rodomas dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis). Spustel?jus I Accept (Sutinku), dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis) i?jungiamas, tada rodomas dar kart?. Dar kart? spustel?jus I Accept (Sutinku), dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis) i?jungiamas ir paleid?iama ?Office? programa.

Taip gali atsitikti paleidus bet kuri? ?Office? program?.

PRIE?ASTIS

Taip gali atsitikti, jei j?s? vartotojo abonementui n?ra suteiktos teis?s modifikuoti ?Microsoft Windows? registr?.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?? atvej?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? naudodami vartotojo, turin?io administratoriaus kredencialus, abonement?.
 2. Paleiskite kuri? nors ?Office? program?, pavyzd?iui, ?Word?. Rodomas dialogo langas End User License Agreement (Galutinio vartotojo licencijos sutartis).

  Pastaba. Jei naudojate sistem? ?Windows Vista?, spustel?kite Start (Prad?ti), spustel?kite All Programs (Visos programos), spustel?kite Microsoft Office, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Office? program?, spustel?kite Run as administrator (Paleisti administratoriaus teis?mis), tada spustel?kite Continue (T?sti).
 3. Spustel?kite I Accept (Sutinku).
 4. I?eikite i? paleistos ?Office? programos.
 5. Kartokite 2?4 veiksmus su kitomis ?Office? programomis, kurios ragina sutikti su GVLS.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?


Jei norite apeiti tok? atvej?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? naudodami administratoriaus vartotojo abonement?.
 2. Jei naudojate sistem? ?Microsoft Windows XP? spustel?kite Start (Prad?ti), Run (Vykdyti), ?veskite regedit, tada spustel?kite OK (Gerai). Jei naudojate sistem? ?Microsoft Windows 2000 Server?, ?veskite regedt32.

  Pastaba. Jei naudojate sistem? ?Windows Vista?, gali b?ti rodomas dialogo langas User Account Control (Vartotojo abonemento valdiklis) (UAC). Nor?dami atidaryti registro rengykl?, turite spustel?ti Continue (T?sti).
 3. Raskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? registro dalin? rakt?.

  Jei naudojate 32 bit? ?Microsoft Windows? versij?:
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2007? paketus:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2003?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2002?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2000?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  Jei naudojate 64 bit? ?Windows? versij?:
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2007? paket?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2003?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2002?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Jei naudojate ?Microsoft Office 2000?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Spustel?kite Permissions (Teis?s).
 5. Spustel?kite Users (Computer_name\Users) (Vartotojai (kompiuterio_vardas \ vartotojai), tada pa?ym?kite teis?s Full Control (Visos teis?s) ?ym?s langel? Allow (Leisti).
 6. Spustel?kite OK (Gerai) ir i?eikite i? registro rengykl?s.
 7. Dar kart? paleiskite ?Office? program? ir sutikite su galutinio vartotojo licencijos sutartimi.
 8. Pakartokite 2?4 veiksmus, tada pa?alinkite teis? Full Control (Visos teis?s), kuri? atlikdami 5 veiksm? suteik?te Vartotojai (kompiuterio vardas \ vartotojai). Nor?dami tai atlikti raskite Vartotojai (kompiuterio_vardas \ vartotojai), tada i?valykite teis?s Full Control (Visos teis?s) ?ym?s langel? Allow (Leisti).
 9. Spustel?kite OK (Gerai) ir i?eikite i? registro rengykl?s.

Savyb?s

Straipsnio ID: 884202 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Word 2002 with Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbregistry kbtshoot kbprb KB884202

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com