วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้แฟ้มบันทึกใน Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884290 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หากเกิดปัญหากับการติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2003 คุณอาจ หรืออาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดการสื่อความหมาย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง การใช้แฟ้มบันทึกจะช่วยให้คุณตรวจสอบข้อผิดพลาดที่แน่นอน และแก้ปัญหาได้

บทความนี้กล่าวถึงเทคนิคการใช้สำหรับการตีความจากข้อมูลในแฟ้มการปรับปรุงของ Office 2003 หัวข้อที่แสดงในใบสั่งที่คุณควรใช้เทคนิคแต่ละ บทความนี้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณอาจพบ แต่จะกล่าวถึงตัวอย่างต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาการปรับปรุง โดยการตีความจากแฟ้มบันทึก

บทนำ

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้บันทึกแฟ้มที่สร้างขึ้นเมื่อคุณพยายามปรับปรุงของ Microsoft Office 2003 จะช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุของการปรับปรุงของ Microsoft Office ไม่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาตำแหน่งของแฟ้มบันทึกการปรับปรุง

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ทั้งหมดสำหรับ Microsoft Office 2003 สร้างแฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%Temp%\OHotfix
% Temp %คือ ตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่ชี้ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน ตัวอย่าง แฟ้มชั่วคราวนี้อาจอยู่ใน C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp

แฟ้มบันทึกมีชื่อที่คล้ายกับชื่อต่อไปนี้:
.Log OHotfix (#)
_Msi.log OHotfix (#)
หมายเหตุ " ##### " แทนตัวเลข ตัวเลขเหล่านี้เริ่มต้นที่ 00001 และจะเพิ่มค่าสำหรับแต่ละการปรับปรุงในเวลาต่อมา ดังนั้น ถ้าคุณเรียกใช้การปรับปรุงเดียวกันอีกครั้ง หรือ ถ้าคุณเรียกใช้การปรับปรุงใหม่ คู่ถัดไปของแฟ้มบันทึกจะเป็นลำดับเลข 00002

สำหรับการปรับปรุงแต่ละที่มีการติดตั้ง แฟ้มบันทึกที่สองจะถูกสร้างขึ้น ล็อกไฟล์แรกที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้แฟ้มติดตั้ง bootstrap Ohotfix.exe และแฟ้มบันทึกที่สองถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft Windows Installer แฟ้ม Msiexec.exe คู่ของแฟ้มบันทึกการตั้งค่าและโปรแกรมติดตั้ง Windows มีหมายเลข (#) เดียวกันในชื่อแฟ้มบันทึก เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:
.Log OHotfix (00001)
_Msi.log OHotfix (00001)
ดังนั้น คุณสามารถได้อย่างง่ายดายตรงแฟ้มบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งเดียวกัน

ตรวจสอบแฟ้มบันทึกการปรับปรุงที่ถูกต้อง

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงมากกว่าหนึ่ง คุณไม่สามารถระบุแฟ้มบันทึกที่อยู่ในแฟ้มการติดตั้งล่าสุด เนื่องจากชื่อแฟ้มของแฟ้มบันทึกการปรับปรุงในทำนองเดียวกันการตั้งชื่อ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการระบุแฟ้มบันทึกการปรับปรุงล่าสุด โดยตัวเลข (#) ในชื่อแฟ้มบันทึก คู่มีตัวเลขสูงสุดเป็นของการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

วิธีการระบุไฟล์บันทึกของ Office 2003 definitive จะเปิด Ohotfix.exe ล็อกไฟล์ .log OHotfix (#) และดูบรรทัดนักในล็อกไฟล์ โดยค่าเริ่มต้น ล็อกไฟล์ประกอบด้วยบรรทัดหนึ่งบรรทัดMessageTitleที่คล้ายกับต่อไปนี้บนบรรทัดนัก:
MessageTitle = " Office 2003 โปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ: KB828041 "
MessageTitleบรรทัดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ รุ่น และการอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงที่ติดตั้ง

หมายเหตุ เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงจาก Microsoft Office การปรับปรุงเว็บไซต์ ล็อกไฟล์การติดตั้งที่ถูกสร้าง

สวิตช์การติดตั้ง

ถ้าคุณกำลังติดตั้งการปรับปรุงจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft สวิตช์สำหรับแฟ้มการปรับปรุงจะสลับการแพคเกจ IExpress มาตรฐาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ปรับปรุงแพคเกจที่ใช้เทคโนโลยี IExpress ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress

วิธีการแก้ไขปัญหากับแฟ้มบันทึก

ตรวจทานแฟ้มบันทึกการสร้างเป็นวิธีดีที่จะใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาโปรแกรมปรับปรุง Office ที่ล้มเหลว การสร้างการบันทึกโดยอัตโนมัติเปิดใช้งานสำหรับแฟ้ม _Msi.log OHotfix (#)

วิธีการอ่านแฟ้มบันทึก Ohotfix.exe

Ohotfix.exe ล็อกไฟล์ .log OHotfix (#) เป็นแนะนำเพื่อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาของคุณ แฟ้มนี้สามารถแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 • การสร้างและรุ่นของ Office ที่กำลังถูกปรับปรุง

  สร้างที่อยู่บนบรรทัดที่เหมือนกับบรรทัดต่อไปนี้:
  Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional 
  Edition 2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  ในตัวอย่างนี้ รุ่นของ Office ที่กำลังถูกปรับปรุงเป็น 5614 การสร้าง 5614 เป็นฉบับพื้นฐานสำหรับ Office 2003 ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขการสร้างที่ต่ำไม่มากกว่า 5614 คุณสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนื่องจากฐานจำเป็นต้องมีการติดตั้งการปรับปรุงได้ (Build ต่ำลงจะถือเป็นผลิตภัณฑ์รุ่น beta)
 • โปรแกรมติดตั้ง Windows update แพ็คเกจ (.msp) ที่มีอยู่ในการปรับปรุงที่ต้องถูกประยุกต์ใช้

  เมื่อคุณใช้การปรับปรุงสำหรับ Office 2003 แฟ้ม Ohotfix.exe ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณติดตั้ง และการตัดสินใจแพคเกจการปรับปรุงที่คุณต้องติดตั้ง (เมื่อมีการปรับปรุงประกอบด้วยแพคเกจการปรับปรุงหลาย) ข้อความต่อไปนี้จากแฟ้มบันทึก Ohotfix.exe เผยว่า ต้องติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงเดียวสำหรับ Microsoft Office 2003 สำคัญปรับปรุง: KB828041:
  Getting the patches...
  Getting the products to patch...
  Seeing if patch C:\DOCUME~1\<username>\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\mso-Binary-GLB.msp is needed...
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  
  ข้อความต่อไปนี้จากแฟ้มบันทึก Ohotfix.exe เผยแพคเกจการปรับปรุงที่คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงสำคัญ Office 2003: KB828041:
  Getting the patches...
  Getting the products to patch...
  		
  Seeing if patch C:\Temp\IXP000.TMP\mso-Binary-GLB.msp is needed...
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
     Product {90170409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office FrontPage 2003 Version 
  11.0.5614.0: Needs patch.
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  

บันทึกความสำเร็จในล็อกไฟล์ Ohotfix.exe

บรรทัดต่อไปนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของล็อกไฟล์ Ohotfixe.exe ในการอ่าน:
The patch was applied successfully.
บรรทัดนี้จะต้องตาม ด้วยข้อความต่อไปนี้:
The update was applied successfully.

ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึก Ohotfix.exe

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการทราบว่าการติดตั้งล้มเหลวลักษณะ ในแง่ของล็อกไฟล์ ถ้าการปรับปรุงล้มเหลวในขั้นตอนใด ๆ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก:
The update failed.
ซึ่งตาม ด้วยบรรทัดที่ประกอบด้วยหมายเลขข้อผิดพลาดในตัวอย่างต่อไปนี้:
Encountered error 1603 while updating.
ในตัวอย่างนี้ หมายเลขข้อผิดพลาด 1603 จะเท่ากับข้อมูลต่อไปนี้:
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Fatal error during installation.
โดยทั่วไปหมายเลขข้อผิดพลาดที่แสดงอยู่บนบรรทัดนี้เป็น 1603 เมื่อกระบวนการปรับปรุงล้มเหลว เนื่องจากข้อผิดพลาด 1603 จะมีข้อผิดพลาดของความล้มเหลวทั่วไป คุณต้องเปิดที่สอดคล้องกัน Windows Installer ล็อกไฟล์ แฟ้ม _Msi.log OHotfix (#) การขอรับข้อผิดพลาดที่แน่นอน และการแก้ไขปัญหาตามหมายเลขข้อผิดพลาดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้มบันทึกของ Windows Installer ดูส่วน "Windows installer เข้าสู่ระบบ"

บรรทัดในล็อกไฟล์ Ohotfix.exe สามารถแสดงหมายเลขข้อผิดพลาดอื่นนอกเหนือจาก 1603 คุณควรตรวจสอบล็อกไฟล์ของ Windows Installer สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ Windows installer

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปรับปรุง คุณต้องดูแฟ้ม Windows Installer ล็อก เช่น OHotfix _Msi.log (0001) แฟ้ม คุณสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาหลายประการ โดยการดำเนินการหรือความล้มเหลวที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการค้นหา

เมื่อคุณดูแฟ้มบันทึกของ Windows Installer คุณต้องใช้เทคนิคเดียวกันที่เป็นที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

826511 วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการติดตั้งการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office 2003

วิธีการสร้างแฟ้มบันทึกเมื่อคุณปรับปรุงการติดตั้ง Office 2003 ที่มีผู้ดูแล

ซึ่งแตกต่างจากการปรับปรุงไคลเอ็นต์ แฟ้มบันทึกจะไม่สร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นสำหรับการปรับปรุงการติดตั้ง Office 2003 ในการดูแล เมื่อต้องสร้างแฟ้มบันทึกหลังจากที่คุณดาวน์โหลด และเรียกใช้แพคเกจ IExpress เพื่อขยายแฟ้มสำหรับผู้ดูแล เรียกใช้การปรับปรุง ด้วยบรรทัดคำสั่งที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
/a /p [path\name ปรับปรุง MSP แฟ้ม] msiexec.exe [path\name แฟ้ม MSI] /qb / lv * [path\name ล็อกไฟล์]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการติดตั้ง Office 2003 ที่มีผู้ดูแล ดูหัวข้อการปรับการกระจาย Office 2003 ปรุงบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/office-2003-resource-kit/distributing-office-2003-product-updates-HA001140238.aspx

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถทำความเข้าใจปัญหา จากไฟล์ Ohotfix.exe หรือ จากแฟ้มบันทึกของ Windows Installer และคุณยังคงมีปัญหาการติดตั้งการปรับปรุง พยายามซ่อมแซมการติดตั้ง Office เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิก เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 3. คลิกโปรแกรม Office 2003 ที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิก การเปลี่ยนแปลง.
 4. ในการ ตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษา กล่องโต้ตอบ คลิก ติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมแล้ว คลิก ถัดไป.
 5. ในการ ติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซม Office กล่องโต้ตอบ คลิก ตรวจหา และซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Office ของฉันแล้ว คลิก ติดตั้ง.
 6. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมแซม เรียกใช้การปรับปรุงสาธารณะอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884290 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbsetup kbupdate kbtshoot kbmt KB884290 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884290

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com