การใช้กลุ่มท้องถิ่นของโดเมน กลุ่มส่วนกลาง และกลุ่มหลากหลายในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Server 2004

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884417 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้เปรียบเทียบโดยใช้กลุ่มท้องถิ่นของโดเมนและกลุ่มส่วนกลางของโดเมนในบริการไดเรกทอรี Active Directory สำหรับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ Microsoft BizTalk Server 2004

ข้อมูลเพิ่มเติม

aกลุ่มท้องถิ่นของโดเมนมีการรักษาความปลอดภัย หรือกลุ่มการแจกจ่ายที่สามารถประกอบด้วยกลุ่มหลากหลาย กลุ่มส่วนกลาง โดเมนเฉพาะกลุ่มอื่นจากโดเมนของตนเอง และบัญชีจากโดเมนใด ๆ ในฟอเรสต์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของกลุ่มรักษาความปลอดภัยภายในโดเมนที่อยู่บนทรัพยากรที่อยู่ในโดเมนเดียวกันกับที่ที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มภายในโดเมนเท่านั้น

aกลุ่มส่วนกลางกลุ่มที่สามารถใช้ ในโดเมนของตนเอง ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิก และ ในเวิร์กสเตชันของโดเมน และ trusting โดเมน ได้ ในที่ที่ตั้งทั้งหมด คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของกลุ่มส่วนกลาง และสิทธิ์และกลุ่มส่วนกลางจะสามารถ เป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มส่วนกลางสามารถประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มาจากโดเมนของตนเองเท่านั้น

aกลุ่มสากลกลุ่มความปลอดภัยหรือการแจกจ่ายที่ประกอบด้วยผู้ใช้ กลุ่ม และคอมพิวเตอร์จากโดเมนใด ๆ ในฟอเรสต์ของเป็นสมาชิก อยู่ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของกลุ่มรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายบนทรัพยากรในโดเมนใด ๆ ในฟอเรสต์ กลุ่มหลากหลายไม่ได้รับการสนับสนุน

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้โดเมนหนึ่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณและไม่กว้างพื้นที่ Network (WAN) อยู่ทั้งหมด เราขอแนะนำให้ คุณใช้กลุ่มท้องถิ่นของโดเมน สำหรับโดเมนท้องถิ่น แค็ตตาล็อกส่วนกลางไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ:อะแด็ปเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล Interchange (EDI) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการกำหนดค่าสำหรับกลุ่มท้องถิ่นของโดเมน คุณต้องกำหนดค่าสำหรับกลุ่มส่วนกลางของโดเมน

ถ้าคุณวางแผนที่มีโทโพโลยีของโดเมนหลาย และเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง เราขอแนะนำให้ คุณใช้กลุ่มส่วนกลางของโดเมน:
  • เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SQL Server ที่อยู่ศูนย์ข้อมูล
  • คุณมีเครือข่ายในขอบเขต (เรียกอีกอย่างว่า DMZ โซน demilitarized และเครือข่ายย่อย screened)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มของ Windows และบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms942440.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884417 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbbtsadapters kbinfo kbmt KB884417 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884417

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com