คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรภายนอก และ ID เหตุการณ์ 14147 ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน ISA Server 2006, ISA Server 2004, Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition หรือ Windows จำเป็นต่อ Business Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884496 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server, Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition หรือ Windows จำเป็นต่อ Business Server 2008 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คอมพิวเตอร์บางเครื่องไคลเอนต์ในเครือข่ายภายในไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition หรือเชื่อมต่อกับทรัพยากรภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ISA
 • คุณอาจได้รับข้อความ spoofing IP
 • หนึ่งหรือทั้งสองเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ในตัวแสดงเหตุการณ์
  • แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ไฟร์วอลล์ Microsoft
   ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
   รหัสเหตุการณ์: 14147
   วันที่:วันที่
   เวลา:เวลา
   ชนิด: ข้อผิดพลาด
   ผู้ใช้: n/a
   คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
   คำอธิบาย: ISA Server ตรวจพบเส้นทางผ่านอะแด็ปเตอร์ "ชื่อการ์ดเชื่อมต่อ"ที่ไม่ correlate กับองค์ประกอบของเครือข่ายการ์ดเชื่อมต่อนี้เป็นสมาชิก ช่วงที่อยู่ในความขัดแย้งได้แก่:เริ่มการทำงานที่อยู่ IP-ที่อยู่ IP ที่จุดสิ้นสุด;. แก้ไของค์ประกอบของเครือข่ายและ/หรือในตารางเส้นทางเพื่อทำให้ช่วงนี้สอดคล้องกัน ดังกล่าวควรอยู่ ในทั้งสองอย่าง หรือต่อ ถ้าคุณเพิ่งสร้างเครือข่ายแบบเคลื่อนไซต์ ตรวจสอบว่า เหตุการณ์ recurs ถ้าคุณไม่ คุณอาจปฏิเสธข้อความนี้

  • แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ไฟร์วอลล์ Microsoft
   ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
   รหัสเหตุการณ์: 15108
   วันที่:วันที่
   เวลา:เวลา
   ชนิด: ข้อผิดพลาด
   ผู้ใช้: n/a
   คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
   คำอธิบาย: ISA Server พบการโจมตี spoof จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP)ที่อยู่ ip. การโจมตี spoof เกิดขึ้นเมื่อมี ip แอดเดรสที่ไม่สามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เฟซได้รับแพคเก็ต ถ้ามีการตั้งค่าการบันทึกสำหรับแพคเก็ตกระตุก คุณสามารถดูรายละเอียดในบันทึกของตัวกรองแพ็คเก็ต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway วัตถุเครือข่าย Edition ธุรกิจปานกลางไม่ตรงกับตารางรายการสายงานการผลิตที่ ISA Server ใช้ในการทำความเข้าใจโทโพโลยีของเครือข่าย รหัสเหตุการณ์ 14147 อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณสร้างก่อนเครือข่ายระยะไกลไซต์เมื่อคุณได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อ VPN ไซต์ไปยังไซต์ในเซิร์ฟเวอร์ ISA

isa Server ต้องการกำหนดค่าให้เพียงหนึ่งอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ISA Server เดียว และว่า ที่อยู่ IP ของอะแดปเตอร์เครือข่ายไม่ไว้ในเครือข่ายมากกว่าหนึ่ง ช่วงที่อยู่ ip ต้องกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับออบเจ็กต์เครือข่าย ISA Server และตรงกันในตารางเส้นทาง ข้อกำหนดของวัตถุเครือข่ายควรมีเครือข่ายย่อยที่ระยะไกลทั้งหมดที่สามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านอะแด็ปเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย นอกจากนี้ เส้นทางแบบคงที่ปัจจุบันจะถูกกำหนดไว้ในตารางเส้นทางสำหรับเครือข่ายย่อยแต่ละระยะไกล

การแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าเครือข่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=60491
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ISA เครือข่ายวัตถุ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56780

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884496 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition
 • Windows Essential Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
Keywords: 
kbisa2006swept kbfirewall kbenv kbtshoot kbprb kbmt KB884496 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884496

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com