เพิ่มลงในแฟ้ม readme ของ SQL Server 2000 Service Pack 4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงแบ่งล่าช้าใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ไว้ในแฟ้ม readme ของ sql server ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อไปนี้คือ รายการของแฟ้ม readme ที่พร้อมใช้งานสำหรับ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ใช้งาน:
 • ReadmeSql2k32asp4.htm: "Service Pack 4 สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 - Analysis Services"
 • ReadmeSql2k32sp4.htm: "Service Pack 4 สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 - คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล"
 • ReadmeSql2k32desksp4.htm: "Service Pack 4 สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 - โปรแกรมบนเดสก์ท็อป (MSDE 2000)"
 • ReadmeSql2k64sp4.htm: "Service Pack 4 สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 (64 บิต)"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การประกาศแฟ้ม readme SP4

การทำงานส่วนขยายที่อยู่ Windowing (AWE) กับ SQL Server 2000 SP4

สิ่งสำคัญเราได้พบปัญหากับการสร้างขั้นสุดท้ายของ SP4 2000 SQL Server ที่มีผลกับลูกค้าที่เรียกใช้ SQL Server ด้วยการเปิดใช้งานการสนับสนุน AWE ปัญหานี้ไม่มีผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium หรือคอมโพเนนต์ของ SQL Server เลยฐานเกี่ยวข้อมูล เช่น SQL Server 2000 Analysis Services บริการรายงานของ SQL Server 2000 และ บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000 มีผลปัญหานี้เท่านั้นต่อคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำเกิน 2 GB ซึ่ง AWE ถูกเปิดใช้งานและปันที่มากกว่าครึ่งหน่วยความจำระบบทั้งหมดถูกส่วนกับอินสแตนซ์ SQL Server เดียวกัน ลูกค้าที่มีการกำหนดค่านี้ควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้หลังจากที่จะปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 SP4:
899761การแก้ไข: หน่วยความจำทั้งหมดไม่จะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน AWE บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2000 SP4 รุ่น 32 บิต

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่รวมอยู่ใน Service Pack 4

โปรแกรมแก้ไขด่วน 836651 และ 826906 ได้ไม่ถูกรวมใน SP4 ลูกค้าที่ใช้ SP4 นอกเหนือจากการแก้ไขด่วนนี้จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะเขียนทับ โปรแกรมแก้ไขด่วน SP4 ไปรษณีย์สำหรับปัญหาเหล่านี้จะพร้อมใช้งานล่าง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
836651การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์แบบสอบถามที่ไม่คาดว่าเมื่อคุณใช้ตัวเชื่อม ANSI และตัวเชื่อมที่ไม่ใช่ ANSI
826906การแก้ไข: แบบสอบถามที่ใช้ในมุมมองที่ประกอบด้วยแบบสอบถามย่อยแบบ correlated และรวมการ รันได้ช้าลง

แฟ้ม Smssql2ksp4.pdf

SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ sql รวมแฟ้ม Smssql2ksp4.pdf แฟ้มนี้ประกอบด้วยการอ้างอิงการ Sms2kdef.bat Sql2kdef.iss อย่างไรก็ตาม แฟ้มเหล่านี้ไม่มีในแพคเกจ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

หมายเหตุ:ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้การติดตั้ง attended ของคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล ตัวเลือกการตั้งค่าจะบันทึกแฟ้ม Setup.iss ที่อยู่ในโฟลเดอร์ \System สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การติดตั้งแบบอัตโนมัติ" ในแฟ้ม readme SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ตัววิเคราะห์คำถาม sql

ตัววิเคราะห์คำถาม sql จะอนุญาตให้เชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน ฟังก์ชันนี้รวมต่อไปนี้:
 • ติดตามเซิร์ฟเวอร์: การติดตาม Server หน้าต่างจะไม่แสดงข้อมูลใด ๆ
 • การค้นหาของวัตถุ: ค้นหาวัตถุจะไม่ทำงาน
 • สถิติการจัดการ: สถิติที่มีอยู่จะไม่แสดงในกล่องโต้ตอบสถิติจัดการ

รีจิสทรีที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้

เปลี่ยนแปลงได้ทำตามขั้นตอนที่เก็บไว้แบบขยายที่เข้าถึงรีจิสทรี เฉพาะสมาชิกของบทบาทเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบอาจใช้วิธีเพิ่มเติมที่เหล่านี้การจัดเก็บไว้โดยไม่มีความแตกต่างในลักษณะการทำงานจากเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้าโดยอิสระ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรันการสอบถามที่เรียกใช้รีจิสทรีที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ ” ข้อความได้

คำเตือนรีจิสทรีที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้เป็น undocumented จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และพวกเขาไม่ officially สามารถที่จะใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้น เราไม่แนะนำให้ คุณเรียกใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในรหัสไคลเอ็นต์ ไม่มีการรับประกันไม่ว่า ขั้นตอนเหล่านี้จะพร้อมใช้งานใน SQL Server รุ่นที่ใหม่กว่า

หากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริง ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 887165:
 • คุณกำลังใช้รีจิสทรีที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้
 • คุณจะไม่ผู้ดูแลระบบ
 • คุณจำเป็นต้องมีว่า SQL Server ดำเนินการวิธีการที่จะได้ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น SP4
887165BUG: You may receive an "Access is denied" error message when a query calls an extended stored procedure after you upgrade from SQL Server 2000 to SQL Server 2000 Service Pack 4

Upgrade SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) to other versions of SQL Server 2000

If you upgrade SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) to a different version of SQL Server 2000, such as to Personal Edition or to Developer Edition, you must reinstall SQL Server 2000 SP4 after you upgrade MSDE.

Avoid errors when you connect to a third-party database by using Analysis Services

If you are running Analysis Services SP4 on an AMD 64 system, and you plan to connect to a third-party database, confirm that the connectivity components for that database are certified for use under WoW by the third-party vendor. If those components are not certified, you may experience errors.

Avoid errors when you try to obtain diagnostics for an instance of SP3

If you are installing SP4 on a computer where you will also be running SQL Server 2000 SP3, copy the Dbghelp.dll file from the SP4 BINN folder, and then add the Dbghelp.dll file to the SP3 BINN folder. After you do this, you can successfully capture diagnostics for the instance of SP3 if you have to do this later.

Summary dialog box for SQL Server 2000 64-bit SP4 Setup

After you have upgraded to SP4 on SQL Server 2000 64-bit, the summary dialog box may show the instance of SQL Server as "success." However, dependant components or features may show as "not selected." This is known behavior. For more information, see the SQL Server SP4 Setup log.

Add new features to SQL Server 2000 (64-bit)

SQL Server 2000 64-bit SP4 may not correctly add features or may not correctly upgrade added features. This problem may occur if the correct Windows Installer file name or ProductCode was not in the command line or in the Setup.ini file when the feature was originally added. To resolve this problem, uninstall the newly added feature, and then reinstall it by using the correct Windows Installer file name or ProductCode.

หมายเหตุ:Although a feature has been added incorrectly, it may still appear in the Add or Remove Programs tool in Control Panel.

Upgrade from SQL Server 2000 64-bit SP4 Beta to the Release to Manufacturing (RTM) version

You must uninstall SQL Server 2000 64-bit SP4 Beta before you install the RTM version.

Uninstall a SQL Server 2000 64-bit SP4 cluster

To uninstall a SQL Server 2000 64-bit cluster, you will have to use the Unattended Setup feature and a corresponding Template.ini file. This Template.ini file should contain settings for the SQL Server 2000 64-bit installation. For more information about Template.ini files, see SQL Server 2000 64-bit Books Online.

64-bit Analysis Services installation

If Analysis Services 64-bit is not installed as part of an initial configuration, you cannot add Analysis Services through instance maintenance. If you want to add Analysis Services after the Setup process is completed, you will have to install Analysis Services as a component of a new, additional instance.

64-bit maintenance mode

During maintenance mode, adding 64-bit Analysis Services features to an existing 64-bit SQL Server feature, or trying to add a 64-bit SQL Server feature to an existing 64-bit Analysis Services feature instance is not supported.

Items that are not documented correctly in the Database Components SP4 readme file

3.5 Install database components on replicated servers

Section 3.5 of the Database Components SP4 readme file (ReadmeSql2k32sp4.htm) incorrectly refers to "an instance of MSDE 2000." Instead, it should refer to "an instance of the database engine."

Section 3.5 of the Database Components SP4 readme file also states the following:
Before you upgrade to SP4, ensure that the Windows account under which the SQL Server service runs is a member of thesysadminบทบาทเซิร์ฟเวอร์ถาวร
This statement is incorrect. You do not have to change the Windows account under which the SQL Server service runs before you upgrade to SP4.

3.4 Install on a failover cluster

3.4 ส่วนของ readme ของ SP4 64 บิตแฟ้ม (ReadmeSql2k64sp4.htm) สถานะต่อไปนี้ในขณะนี้:
ถ้าคุณต้องสร้างโหนดในคลัสเตอร์ failover ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สร้างโหนดในคลัสเตอร์ failover สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ rebuilding โหน ดูที่ "วิธีการกู้คืนจาก failover ความล้มเหลวของคลัสเตอร์ในสถานการณ์สมมติ 1" ใน SQL Server 2000 หนังสือออนไลน์
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งการ 2000 Server SQL เดิมเมื่อต้องการเพิ่มโหนกลับไปยังคลัสเตอร์ failover
 3. เรียกใช้ SQL Server 2000 SP4 โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมบนโหนดที่ใช้งานที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือน
หมายเหตุ
 • หากคุณเรียกใช้ SQL Server 2000 SP4 โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมจากโหนที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือน คุณอาจต้องติดตั้ง SQL Server 2000 SP4 บนโหนทั้งหมด นอกจากนี้คุณอาจมีการเรียกใช้ฐานข้อมูลสคริปต์ที่มีการปรับปรุงอีกครั้ง ข้อกำหนดนี้อาจเป็นปัญหาหากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนโหนดที่มีอยู่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนไปรษณีย์-SP4 ติดตั้ง
 • คุณสามารถทำการติดตั้งไบนารีอย่างเดียวได้ โดยการเรียกใช้ SQL Server 2000 SP4 โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมบนโหนดใหม่ถ้าโหน โหนแฝง ติดตั้งแบบไบนารีอย่างเดียวเท่านั้นอัพเดไบนารีบนโหนดคุณรันโปรแกรม SQL Server 2000 SP4 โปรแกรมติดตั้ง ติดตั้งแบบไบนารีอย่างเดียวทำงานฐานข้อมูลสคริปต์ที่มีการปรับรุ่น ถ้าคุณต้องการที่ทำการติดตั้งไบนารีอย่างเดียว เราขอแนะนำให้ คุณทำการติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบก่อนที่คุณใช้การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์การผลิต
เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง SP4 จากโหนที่ไม่ถูก rebuilt และที่เป็นเจ้าของทรัพยากร SQL

1.2.2 ข้อควรพิจารณาสำหรับอินสแตนซ์ในโทโพโลการจำลองแบบหรือการบันทึกการจัดส่งยี

ในส่วน 1.2.2.of แฟ้ม ReadmeSql2k32sp4.htm ภายใต้ "แฟ้มบันทึกการจัดส่งและฐานข้อมูลไปป์ ชื่อของกระบวนงานที่เก็บไว้อ้างอิงไม่ถูกต้อง คุณควรจะ "sp_vupgrade_replication"

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000
888799รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2000 Service Pack 4
888800รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2000 วิเคราะห์บริการ Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB884525 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com