คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการคัดลอก: ติดตั้งไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม Atapi.sys " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP service pack, Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2005 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884675 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การติดตั้งหยุด:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • การ Pack Microsoft Windows XP Service 3 (SP3)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ข้อผิดพลาดในการคัดลอก

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม Atapi.sys

ให้แน่ใจว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุด้านล่างนี้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนแปลง แล้วใส่ 'Windows XP ระบบแฟ้ม' ในไดรฟ์คุณระบุ
หมายเหตุ:อย่าคลิกที่ลองอีกครั้งหรือเปลี่ยนแปลงนั้นคัดลอกแฟ้มจากตำแหน่งถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณมีการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้:
 • แอลกอฮอล์ 120%

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 120% แวะไปแอลกอฮอล์ซอฟต์แวร์เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.alcohol-soft.com/
 • เครื่องมือดีมอน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีมอนแวะไปที่เครื่องมือ ดีมอนเครื่องมือเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.daemon-tools.cc/dtcc/announcements.php]
โปรแกรมเหล่านี้ล็อกไฟล์ Atapi.sys และป้องกันไม่ให้ Windows XP SP2, Windows XP SP3 หรือ Windows Server 2003 SP1 กำลังทำสำรองแฟ้มรุ่นที่มีอยู่

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ:ในขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Windows XP SP2 แทน ด้วย service pack ที่คุณต้องการติดตั้ง
 1. ข้อผิดพลาดข้อความกล่องโต้ตอบที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" คลิกยกเลิก. คุณรับข้อความต่อไปนี้แล้ว:
  คุณต้องการดำเนินการติดตั้งต่อโดยไม่ต้องการคัดลอกแฟ้มนี้
 2. คลิกไม่มี. การติดตั้ง Windows XP SP2 จะย้อนกลับไปยังการติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณคลิกใช่ตั้ง Windows XP SP2 โปรแกรมจะดำเนินต่อโดยไม่ต้องการสร้างสำเนาสำรองของไฟล์ Atapi.sys ถ้าคุณลบ Windows XP SP2 หลังจากนั้น ไฟล์ Atapi.sys จะไม่มีการเปลี่ยนกลับไปเป็นรุ่นก่อนหน้า และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจจะไม่เสถียร
 3. ลบโปรแกรมต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "การทำให้เกิด"
 4. ติดตั้ง Windows XP SP2
 5. การติดตั้งโปรแกรมที่คุณเอาออกไปในขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884675 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB884675 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884675

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com