คุณลักษณะและฟังก์ชันในรุ่น 1.1 ของเครื่องมือบรรทัดคำสั่งของตัวเลือก Command-Line การแคเอ็นต์ไคลเอนต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 884739 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและฟังก์ชันในเครื่องมือไคลเอ็นต์เอ็นต์แค Command-Line ตัวเลือก (CSCCMD) บรรทัดคำสั่ง (Csccmd.exe) รุ่นล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้เครื่องมือ CSCCMD เพื่อจัดการแฟ้มออฟไลน์ ใน Microsoft Windows 2000 ใน Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 เครื่องมือ CSCCMD รุ่นล่าสุดถูก 1.1 รุ่น 1.1 รวมฟังก์ชันใหม่และคุณลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งานในรุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:ผู้ใช้เครื่องมือ CSCCMD ต้องมีความรู้ที่ดีในฝั่งไคลเอ็นต์หน้าที่การใช้งานแคช

เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ CSCCMD ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
หมายเหตุ:คุณสามารถจะดาวน์โหลด CSCCMD 1.0 และเครื่องมืออื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ Kit 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows ทรัพยากร โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd & displaylang =สั้น
เครื่องมือ CSCCMD ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
csccmd [/resid] [/enable] [/disable] [/ ยกเลิก: \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน] [/ moveshare: \\เซิร์ฟเวอร์:\Share1\\เซิร์ฟเวอร์:\Share2] [/?]
สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ต่อไปนี้และฟังก์ชันมีอยู่ในเครื่องมือ CSCCMD รุ่นล่าสุด:
 • / การเปิดใช้งาน– ใช้สวิตช์นี้เพื่อเปิดใช้งานการแคการเอ็นต์ไคลเอนต์ (CSC) บนไคลเอ็นต์ สวิตช์นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง และซิงโครไนซ์แฟ้มเครือข่ายในขณะที่คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์

  หมายเหตุ:คุณต้องเป็นผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่จะใช้สวิตช์นี้
 • / การปิดใช้งาน– ใช้สวิตช์นี้เพื่อปิดการใช้งาน CSC ก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณต้องมั่นใจว่า คุณได้ปิดแฟ้มออฟไลน์ทั้งหมด ถ้าคุณปิดใช้งาน CSC คุณไม่ทำงานกับแฟ้มเครือข่ายในขณะที่คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์

  หมายเหตุ:คุณต้องเป็นผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่จะใช้สวิตช์นี้
 • / enum [: \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน[\เส้นทาง]] [/recurse]– ใช้สวิตช์นี้เพื่อแสดงการใช้ร่วมกันทั้งหมดในแคชภายในเครื่อง ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ/ recurseตัวเลือก เครื่องมือ CSCCMD แสดงเนื้อหาของการใช้งานร่วมกันภายในหลักใช้ร่วมกัน นอกจากนี้คุณสามารถแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ใช้ร่วมกันเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้\\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกันรูปแบบ: ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  csccmd /enum: \\MyServer\MyShare
  หมายเหตุ:MyServerชื่อเซิร์ฟเวอร์ และMyShareชื่อของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันได้
 • / ยกเลิก: \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน– ใช้สวิตช์นี้เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุจากแคเอ็นต์ของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ใช้แบบ\\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกันรูปแบบการระบุชื่อของทรัพยากรใช้ร่วมกันเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการยกเลิกต่อ ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  csccmd / ยกเลิก: \\MyServer\MyShare
  ตัวแทนการแคเอ็นต์ของไคลเอ็นต์ของพื้นหลังไม่พยายามเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณซิงโครไนส์เนื้อหาแบบออฟไลน์ โดยใช้ตัวจัดการทำข้อมูลให้ตรง บริษัทตัวแทนการแคเอ็นต์ของไคลเอ็นต์แล้ว reconnects ไปยังเซิร์ฟเวอร์ถ้ามีอยู่

  หมายเหตุ:: หมายเลขอ้างอิงเป็นต้องเปิดอยู่ในการใช้ร่วมกันนี้หรือไดเรกทอรี/แฟ้มต่าง ๆ ในการใช้ร่วมกันนี้สำหรับฟังก์ชันนี้ทำงานอย่างถูกต้อง
 • / moveshare: \\Server1\ใช้ร่วมกัน\\Server2\ใช้ร่วมกัน– ใช้สวิตช์นี้เพื่อย้ายไฟล์และไดเรกทอรีจากหนึ่งที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้ร่วมกันอื่นในแคช ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ ถ้ามีย้ายเป้าหมายของแฟ้มออฟไลน์ และ ถ้าแคภายในขณะนี้ต้องชี้ไปยังตำแหน่งใหม่ ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  csccmd /moveshare: \\MyServer\MyShare\\MyServer1\MyShare1
  หมายเหตุ:MyServer1ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และMyShare1ชื่อของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันใหม่ได้
 • / resid– ใช้สวิตช์นี้เพื่อ restamp รายการทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ (CSC) ของ Windows โดยใช้ตัวใหม่ผู้ใช้ระบุความปลอดภัย (SID) สวิตช์นี้ถูกใช้ในสถานการณ์ที่องค์กรย้ายบัญชีผู้ใช้จากโดเมน Microsoft Windows NT 4.0 กับโดเมน Windows Server 2003

  ถ้าแคชของผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง โดยใช้ SID 4.0 Windows NT ของผู้ใช้ แคชหรือไม่สามารถเข้าถึงจากบัญชีผู้ใช้ Windows Server 2003 ถ้ารายการแคชอยู่ restamped โดยใช้ Windows Server 2003 SID
 • / isenabledหรือ/ iscscenabled– ใช้สวิตช์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อระบุว่า CSC ถูกเปิดใช้งานบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ของคุณ
 • / pin2: \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน\เส้นทาง[/user] [/system] [/userinherit] [/systeminherit]– ใช้สวิตช์นี้เพื่อยึดทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้ได้/ ผู้ใช้ตัวเลือกการยึดแฟ้ม การกระทำนี้มีผลเดียวกันตามโดยใช้การการออฟไลน์แฟ้มกล่องโต้ตอบการแคชแฟ้ม กระบวนการ/ระบบยึดหมุดว่า ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันต้องมี administratively ไว้ โดยการกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ในการระบุตัวเลือก กระบวนการ/ userinheritตัวเลือกและ /systeminherit] สืบทอดตัวเลือก designates วิธีการสืบทอดข้อมูล pin คุณสามารถใช้ได้ทั้งชนิดของหมุด
 • / pin2:FileName :/ filelist [/unicode] [/user] [/system] [/userinherit] [/systeminherit]– ใช้สวิตช์นี้ถ้าคุณต้องการใช้แฟ้มที่อธิบายวัตถุทั้งหมดที่อยู่จะยึดตามพารามิเตอร์ แฟ้มประกอบด้วยเส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ของวัตถุการยึด The objects are separated by a carriage return/linefeed. ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  CSCCMD /PIN:MyShare.txt/FILELIST
  หมายเหตุ:กระบวนการMyShare.txtfile contains entries that are separated by spaces.

  These entries are similar to the following:
  //MyServer/MyShare //MyServer1/MyShare1
  หมายเหตุ:กระบวนการ/PINswitch does not copy the content of the shared resource into the local cache. Pinning is not sufficient to make the files available offline. หลังจากที่คุณใช้การ/PINswitch, you must run theCSCCMDคำสั่งร่วมกับ/FILLswitch to copy the content of the shared resource to the local cache and to make sure that the shared resource is available offline. กระบวนการ/USERINHERIToption and the /SYSTEMINHERIT]INHERIToption designates how the pin data is inherited. You can use any combination of the pin types.
 • /UNPIN2:\\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน\เส้นทาง[/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT] [/RECURSE]– Use this switch to unpin a shared resource or to remove a shared resource from the local cache. If you use this switch with the/RECURSEoption, the CSCCMD tool unpins all children of the path. If you use this switch with the/RECURSE2option, the CSCCMD tool unpins the path and children of the path. You can use any combination of the pin types.
 • /UNPIN2:FileName :/FILELIST [/UNICODE] [/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT]– Use this switch to unpin a specific set of shared resources by using a file. You can use any combination of the pin types.

  หมายเหตุ:The /FILELIST parameter indicates that the file specified is a text file with one file name for each line. Any white space at the start of a file is ignored. However, any white space at the end of the line is counted. Lines are delimited by any combination of carriage return characters, linefeed characters, or both.

  If you use this switch with the/UNICODEoption, the CSCCMD tool creates the file list in Unicode text format.
 • /FILL:\\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน\เส้นทาง- Use this switch to copy server-side data to the local cache for a specified shared resource.
 • /FILL:FileName :/FILELIST [/UNICODE]– Use this switch to copy server-side data to the local cache for a set of specified shared resources by using a file.

  หมายเหตุ:พารามิเตอร์ /FILELIST บ่งชี้ว่า แฟ้มที่ระบุเป็นแฟ้มข้อความ ด้วยชื่อของแฟ้มที่หนึ่งแต่ละบรรทัด ช่องว่างใด ๆ เมื่อเริ่มต้นของแฟ้มที่ถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม นับช่องว่างใด ๆ ในตอนท้ายของบรรทัด มีการกำหนดเขตบรรทัด โดยมีชุดของอักขระที่คืนค่าขนส่ง อักขระเลื่อน หรือทั้งสองอย่าง

  ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ/ unicodeตัวเลือก เครื่องมือ CSCCMD สร้างรายการแฟ้มในรูปแบบข้อความ Unicode
 • / ลบ: \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน\เส้นทาง[/recurse] [/ recurse2]– ใช้สวิตช์นี้เพื่อลบแฟ้ม ไดเรกทอรี หรือใช้ร่วมกันจากแคชภายในเครื่อง เมื่อต้องการลบไดเรกทอรีหรือใช้ร่วมกัน คุณต้องมั่นใจว่า ไดเรกทอรีหรือใช้ร่วมกันว่างเปล่าก่อนที่คุณใช้สวิตช์นี้ หากไดเรกทอรีหรือใช้ร่วมกันไม่ว่างเปล่า คุณไม่สามารถลบไดเรกทอรีหรือใช้ร่วมกัน ถ้าแฟ้มเปิดอยู่ คุณไม่สามารถลบแฟ้ม ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ/ recurseทำงานตัวเลือก เครื่องมือ CSCCMD ภายเฉพาะบนลูกของเส้นทาง ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ/ recurse2ทำงานตัวเลือก เครื่องมือ CSCCMD ภายในเส้นทางและลูกของเส้นทาง
 • / isserveroffline: \\เซิร์ฟเวอร์:-ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุว่า CSC พิจารณาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบออฟไลน์

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณใช้สวิตช์นี้ คุณต้องเปิดใช้งานร่วมกัน แฟ้ม หรือไดเรกทอรีที่เก็บไว้ในแคชภายในเครื่องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ทำ คำสั่ง CSCCMD เสมอรายงานว่า เซิร์ฟเวอร์เป็นแบบออนไลน์ ยัง สถานะของเซิร์ฟเวอร์ที่คำสั่งนี้รายงานมีสถานะที่รู้จัก CSC คุณไม่สถานะของเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริง
 • / setspace:ไบต์การตั้งค่า-ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุพื้นที่ดิสก์เป็นไบต์ที่คุณต้องการปันส่วนให้กับแฟ้มออฟไลน์ชั่วคราว แฟ้มออฟไลน์ชั่วคราวเหล่านี้มีแฟ้ม nonpinned แคอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ทำงานในทำนองเดียวกันกับฟังก์ชันที่ให้ไว้ในนั้นการออฟไลน์แฟ้มกล่องโต้ตอบ
 • / checkdb [/quick]– ใช้สวิตช์นี้ เพื่อตรวจสอบ CSC ฐานข้อมูล และแสดงค่าสถานะข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลใด ๆ ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ/ อย่างรวดเร็วตัวเลือก เครื่องมือ CSCCMD skips การแจงนับ และแสดงข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลเท่านั้น
 • / แยก [: \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน[\เส้นทาง/target]]:เส้นทาง[/recurse] [/onlymodified] [/stoponerror]– ใช้สวิตช์นี้เพื่อแยกแฟ้ม ไดเรกทอรี หรือแผนภูมิการไดเรกทอรีจากแคชภายในเครื่อง คุณสามารถใช้ได้/ เป้าหมายตัวเลือกเพื่อระบุปลายทางที่คุณต้องการแยกแฟ้มหรือไดเรกทอรี คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ปลายทางที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถระบุโฟลเดอร์ปลายทางที่ไม่มีอยู่

  หมายเหตุ:หากโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณระบุไม่มีอยู่ กระบวนการสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ

  คุณสามารถใช้ได้/ onlymodifiedตัวเลือกที่จะแยกเฉพาะแฟ้มที่ได้ถูกแก้ไขแบบออฟไลน์ ถ้าคุณใช้การ/ stoponerrorตัวเลือก กระบวนการแยกหยุดเมื่อใดก็ ตามที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแยก

  หมายเหตุ:เนื่องจากแฟ้มที่อยู่ในแคชออฟไลน์ใช้สิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS คุณต้องเป็นผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่จะใช้นั้น/EXTRACTสลับไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 884739 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB884739 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:884739

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com