פגיעה אפשרית בביצועים של התקנים מסוג 1394 לאחר התקנת Windows XP Service Pack 2?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 885222 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע אודות הכנסת שינויים ברישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר עדכון המחשב ל-Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), הביצועים של התקני FireWire מסוג 1394a או מסוג 1394b עלולים להיפגע באופן משמעותי. מצלמה דיגיטלית העושה שימוש במהירות S400 היא דוגמה להתקן מסוג זה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת בעת חיבור התקן FireWire מסוג 1394a או מסוג 1394b ליציאה מסוג 1394b. בעיה זו מתרחשת מכיוון ש-Windows XP SP2 משנה יציאות מסוג 1394b למהירות S100 בעת השדרוג.

פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP (מאמר KB885222).

תאריך הפרסום: 17 בדצמבר 2004

לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

כדי להתקין עדכון זה, יש להתקין את Windows XP SP2.

פרטים על ההפעלה מחדש

יש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטים על החלפת העדכון

עדכון זה אינו מוחלף על-ידי תיקון חם או עדכון מאוחר יותר.

פרטים על הרישום

אזהרה שימוש לא נכון ב'עורך הרישום' עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון ב'עורך הרישום'. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.

לאחר התקנת עדכון זה, אם תוסיף למחשב בקר של מחשב מארח עבור התקן חדש מסוג 1394, יהיה עליך להוסיף או לשנות את הערך SidSpeed ברישום של Windows עבור בקר המחשב המארח החדש מסוג 1394. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. אם הערך SidSpeed לא קיים בחלונית השמאלית לאחר שלחצת בשלב 2 על מפתח המשנה Device Parameters, צור אותו. כדי לעשות זאת, הצבע על חדש בתפריט עריכה, לחץ על ערך DWORD, הקלד SidSpeed ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SidSpeed ולאחר מכן לחץ על שנה.
 5. בתיבה נתוני ערך, הקלד את אחד הערכים המוצגים בטבלה שלהלן ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  ערךמהירות
  0מהירות S100
  1מהירות S200
  2מהירות S400 (ערך ברירת המחדל)
  3מהירות S400/?S800 (ערך של Windows XP Service Pack 1 [SP1])
  הערה אם תנסה להשתמש בערך גדול מ- 3, SidSpeed ישתמש בערך 0 (מהירות S100).
 6. צא מ'עורך הרישום'.
כדי לאתר את המידע אודות בקר FireWire, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את מנהל ההתקנים. כדי לעשות זאת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי בתפריט התחל, לחץ על ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים תחת כלי מערכת. באפשרותך גם ללחוץ על מאפיינים תחת המחשב שלי ולאחר מכן ללחוץ על מנהל ההתקנים בכרטיסייה חומרה.
 2. אתר את בקר ה-FireWire בסעיף IEEE 1934 Bus host controllers.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקר ה-FireWire, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה פרטים.
 4. לחץ על מזהה מופע התקן. תוצג מחרוזת של אותיות ומספרים הדומה למחרוזת הבאה:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  המידע שבין שני הקווים הנטויים (\) הוא המזהה "1394_hc_hw_id". המחרוזת VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00 היא מזהה החומרה בדוגמה זו. המידע שאחרי הקו הנטוי השני (\) הוא מזהה מופע ההתקן 1394_instance_id. ?4המחרוזת &19FD8D60&0&60F0 היא מזהה המופע בדוגמה זו.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לבין הזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
  תאריך     שעה    גירסה    גודל     שם קובץ   
  -----------------------------------------------------------------
  4 בנוב' 2004 20:59 5.1.2600.2549  6,656 Cstupd1394sidspeed.dll 
  4 בנוב' 2004 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 885222 - Last Review: יום רביעי 22 מרץ 2006 - Revision: 4.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
מילות מפתח 
kbbug kbfix atdownload kbwinxppresp3fix KB885222

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com