ms05-011: ช่องโหว่ในบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885250 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การปรับปรุงทางเทคนิค

13 ธันวาคม 2005
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 885250 คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายใช้ร่วมกันใน Windows XP Service Pack 1 (SP1), ใน Windows XP มี Service Pack 2 (SP2), หรือ Microsoft Windows Server 2003 ปัญหานี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขมากพิเศษเท่านั้น ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไข โดยการดาวน์โหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "ปัญหาที่ทราบ"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS05-011 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลแฟ้มและตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ปัญหาที่ทราบ

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 885250 ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้น:
  895900คุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 ใช้ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 885250 คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยในการแชร์เครือข่าย ใน Windows XP ที่ติดตั้ง SP1 ใน Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 หรือ ใน Windows Server 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหานี้ และ เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  896427หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 885250 (MS05-011) คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885250 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbhotfixserver kbmt KB885250 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885250

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com