Kontroler plików systemu nie akceptuje lokalizacji sieciowej, która zawiera dysk CD z instalatorem, jeśli używany jest przełącznik scannow w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 885522 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas uruchamiania kontrolera plików systemu (Sfc.exe) z przełącznikiem scannow w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) jest wyświetlany monit o włożenie dysku CD z systemem Windows XP (SP2) CD, ale narzędzie Sfc.exe nie akceptuje lokalizacji sieciowej, która zawiera dysk CD z systemem Windows XP z dodatkiem SP2.

Uwaga: Ten problem dotyczy również systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy dodatek Service Pack jest rozmieszczany z wewnętrznego serwera sieciowego, a podklucz rejestru ServicePackSourcePath został tak zmodyfikowany, że wskazuje lokalizację sieciową, która zawiera wyodrębnione pliki systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Podklucz rejestru ServicePackSourcePath znajduje się w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

W celu rozwiązania tego problemu zmodyfikuj rejestr, aby wskazywał folder %windir%\ServicePackFiles. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Jeśli dodatek Service Pack jest zainstalowany

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ServicePackSourcePath, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz ścieżkę %windir%\ServicePackFiles, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli dodatek Service Pack nie jest zainstalowany

 1. Skopiuj gdziekolwiek folder plików binarnych kompilacji (i386). Na przykład skopiuj folder i386 do folderu %windir%\Options.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SourcePath, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz ścieżkę %windir%\Options\i386, gdzie Options to folder, który zawiera folder i386, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Ochrona plików systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje o funkcji WFP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382551.aspx
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Instalatorze Windows i funkcji WFP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372820.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 885522 - Ostatnia weryfikacja: 7 lutego 2007 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbbug kbwinxpsp2rel KB885522

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com