Po uruchomieniu komputera z systemem Windows XP niektóre urządzenia USB mogą nie działać

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 885624 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu komputera z systemem Microsoft Windows XP, do którego są podłączone urządzenia USB, niektóre z tych urządzeń mogą nie działać. O tej sytuacji nie informuje żaden komunikat o błędzie.

Uwaga: Te urządzenia USB mogą być podłączone bezpośrednio do portów USB w komputerze lub do zewnętrznego koncentratora USB zasilanego z magistrali USB.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Do koncentratora USB jest podłączonych zbyt wiele urządzeń USB. Problem wynika stąd, że suma wymagań urządzeń USB dotyczących energii przekracza ilość energii, którą dysponuje koncentrator.
 • Do koncentratora USB lub portu USB w komputerze jest podłączone pojedyncze urządzenie USB. Ponadto pojedyncze urządzenie USB wymaga więcej energii niż może zapewnić koncentrator lub port. Problem ten występuje zazwyczaj wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Dane urządzenie USB może działać z zasilaczem sieciowym lub bez.
  • Urządzenie jest używane bez zasilacza sieciowego.
Problem ten może występować również wtedy, gdy komputer korzysta z wewnętrznego koncentratora. Jeśli na przykład komputer przenośny jest wyposażony w jedną magistralę USB, to wykorzystuje wewnętrzny koncentrator USB, aby udostępnić dwa lub więcej porty USB. W tym scenariuszu w porcie może być dostępna mniejsza ilość energii niż oczekiwana, jeśli inne urządzenia USB są podłączone do innych portów USB należących do tego samego wewnętrznego koncentratora USB.

Jeśli na przykład uruchomisz komputer, a następnie będziesz podłączać dodatkowe urządzenia USB, aż całkowite zużycie energii urządzeń USB przekroczy ilość energii, którą dysponuje koncentrator lub port USB, niektóre z urządzeń USB mogą przestać działać. Zostanie wtedy wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Przekroczone zasilanie koncentratora USB
Natomiast jeśli ponownie uruchomisz komputer w tej samej konfiguracji, te same urządzenia USB nie będą działały, ale tym razem nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod, stosownie do okoliczności.
 • Jeśli urządzenie USB jest zaopatrzone w zasilacz sieciowy, który aktualnie nie jest wykorzystywany, podłącz ten zasilacz do urządzenia USB. Spowoduje to znaczne obniżenie ilości energii wymaganej przez urządzenie USB od portu lub koncentratora USB.
 • Jeśli koncentrator jest zaopatrzony w zasilacz sieciowy, który aktualnie nie jest wykorzystywany, podłącz ten zasilacz do koncentratora. Zazwyczaj koncentratora USB można używać z zasilaczem sieciowym lub bez niego. Koncentrator USB dysponuje większą ilością energii, jeśli jest zasilany przez zasilacz sieciowy.
 • Jeśli korzystasz z pasywnego, czyli niezasilanego koncentratora USB, zastąp go koncentratorem aktywnym, czyli zasilanym.
 • Określ, które urządzenie USB nie działa lub jest przyczyną problemu, a następnie podłącz je bezpośrednio do portu USB w komputerze.

  Aby określić, które urządzenie jest przyczyną problemu, wykonaj następujące kroki:
  1. Odłącz wszystkie urządzenia od koncentratora USB.
  2. Ponownie uruchom komputer.
  3. Podłączaj kolejne urządzenia, aż zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
   Przekroczone zasilanie USB
   Wypróbuj różne kombinacje podłączonych urządzeń, aby znaleźć najbardziej efektywną konfigurację.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310591 "USB Power Exceeded" error message when connecting USB devices

Właściwości

Numer ID artykułu: 885624 - Ostatnia weryfikacja: 24 maja 2006 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kberrmsg KB885624

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com