อุปกรณ์ USB อย่าง น้อยหนึ่งอาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885624 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อุปกรณ์แนบ universal serial bus (USB) อย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ทำงาน บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าเหตุใดอุปกรณ์ไม่ได้ทำงาน นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ USB ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

อาการของปัญหา

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่มีอย่าง น้อยหนึ่งรายการอุปกรณ์ USB แนบ หรือคุณต่อสายอุปกรณ์ USB เข้ากับฮับ USB powered อุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอาจไม่ทำงาน อุปกรณ์ USB เหล่านี้อาจถูกแนบอยู่ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2005 คุณอาจไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในสถานการณ์นี้ หรือ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กำลังไฟของฮับ usb เกิน
หรือ เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เพิ่มเติมไปยังคอมพิวเตอร์จนกว่าปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของอุปกรณ์ USB จะมากกว่าพลังงานที่พร้อมใช้งานจากฮับ USB หรือพอร์ต อุปกรณ์ USB อย่างน้อยหนึ่งอาจหยุดทำงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กำลังไฟของฮับ usb เกิน
ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณแล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ มีการกำหนดค่าเดียวกัน อุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เดียวกันไม่ได้ทำงาน และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:อุปกรณ์ USB เหล่านี้อาจถูกแนบ กับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือมี USB ถูกบัสฮับ USB ภายนอก

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณมีอุปกรณ์ USB มากเกินไปที่เชื่อมต่อกับฮับ USB ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผลรวมรวมของความต้องการใช้พลังงานของอุปกรณ์ USB ที่มีการใช้พลังงานที่ให้ไว้ โดยฮับมากกว่า
 • คุณมีอุปกรณ์ USB high-power แนบอยู่ กับฮับ USB หรือ เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณมีฮาร์ดดิสก์ของ USB และอุปกรณ์ USB เกินขีดจำกัดการใช้พลังงานของฮับหรือพอร์ต ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นถ้าอุปกรณ์ USB สามารถเรียกใช้ด้วย หรือไม่ มีตัวปรับต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
 • คอมพิวเตอร์ของคุณใช้กับฮับภายใน ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจบัส USB เดียว และอาจใช้กับฮับ USB ภายในเพื่อให้มีสองราย หรือมากกว่ามีพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมมติว่า คุณใช้อุปกรณ์ โดยไม่มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ในสถานการณ์สมมตินี้ พลังงานที่มีอยู่จากพอร์ตเดียวอาจน้อยกว่าที่คาดไว้ถ้ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่น ๆ ไปยังพอร์ตอื่น ๆ USB บนฮับ USB ภายในเดียวกัน

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:

วิธีที่ 1: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับไปยังอุปกรณ์ USB

คุณอาจมีอุปกรณ์ USB มากเกินไปที่เชื่อมต่อกับฮับ USB ผลรวมของความต้องการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เกินกำลังการผลิตไฟของฮับ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับไปยังอุปกรณ์ USB ความต้องการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ USB จากพอร์ต USB จะเป็นอย่างมากลด

วิธีที่ 2: การอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมต่อกับฮับ

คุณอาจมี high-power เดียวอุปกรณ์ USB เช่นฮาร์ดดิสก์ ที่มีตัวเลือกการเรียกใช้ด้วย หรือไม่ มีตัวปรับต่อไฟฟ้ากระแสสลับ ถ้าคุณไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์ USB อาจต้องการใช้พลังงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้พลังงานที่ให้ไว้ โดยฮับ หรือพอร์ต เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับไปยังฮับ การใช้พลังงานเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

วิธีที่ 3: แทน (unpowered) ฮับแฝงกับฮับ (powered) ใช้งานอยู่

ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ USB เพียงหนึ่ง คุณอาจไม่ต้องการแหล่งจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ USB หลาย ความต้องการใช้พลังงานสำหรับหมายเลขของอุปกรณ์ USB ที่คุณกำลังใช้อาจต้องการฮับ USB powered

Method 4: Determine which USB device is not working or is causing the issue, and then connect the device directly to a USB port on the computer

To determine which device is causing the issue, follow these steps:
 1. Disconnect all the devices from the USB hub.
 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 3. Connect the devices one at a time until you receive the following error message:
  USB Power Exceeded
 4. Try different combinations of connected devices to determine the most effective configuration.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For help with device problems in Windows Vista, visit the following Microsoft web page:
Fix problems in which devices do not work or are not detected in Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885624 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbresolve kbtshoot kberrmsg kbmt KB885624 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885624

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com