Вашия компютър престава да отговаря, когато го рестартирате, за да завършите инсталирането на Windows XP Service Pack 2 или Windows XP Tablet PC Edition 2005

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 885626 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва как да решите проблема, при който вашият компютър престава да отговаря (увисва), когато го рестартирате, за да завършите инсталирането на Microsoft Windows XP Service Pack 2 или Windows XP Tablet PC Edition 2005. Тази ситуация възниква в ограничен брой системи, които използват версия на базовата система за вход-изход (BIOS), която няма поддръжка от производителя за процесорите Intel Pentium 4 и Intel Celeron D, базирани на степинга Prescott C-0.

СИМПТОМИ

Когато се опитате да рестартирате компютъра, за да завършите инсталирането на Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) или Windows XP Tablet PC Edition 2005, той престава да отговаря (увисва).

Вие попадате в тази ситуация, когато изберете една от следните опции при рестартиране на компютъра:
 • Нормално
 • Последна известна добра конфигурация
 • Безопасен режим
 • Безопасен режим с команден ред

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако са налице следните условия:
 • Вашият компютър използва процесор Intel Pentium 4 или Intel Celeron D, базиран на степинг Prescott C-0.
 • Вашият компютър има версия на BIOS, която не отговаря на спецификацията.

  Забележка Версия на BIOS, която не отговаря на спецификацията, не осигурява поддръжка на процесора, инсталиран на вашия компютър.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем, използвайте един от следните методи.

Метод 1

Обърнете се към производителя на вашия компютър за актуализирана версия на BIOS, която предоставя вградена поддръжка за процесора, инсталиран във вашия компютър.

Метод 2

Ако не сте инсталирали Windows XP SP2, можете да инсталирате критичната актуализация за Windows XP (KB885626) и след това да инсталирате Windows XP SP2.

Информация за актуализацията

От Центъра за файлове за изтегляне на Microsoft можете да изтеглите следния файл:
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Изтеглете
Изтеглете пакета за критичната актуализация за Windows XP (KB885626) сега. За да получите допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжка от Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия софтуер за откриване на вируси, наличен към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с допълнителна защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да избегнете този проблем, ако вече сте инсталирали Windows XP SP2 и вашият компютър не стартира, можете да използвате един от следните начини на заобикаляне, докато инсталирате актуализирания файл Update.sys или докато получите актуализирана версия на BIOS.

Забележка Трябва да завършите всички следващи стъпки, преди да прилагате каквито и да било допълнителни актуализации на софтуер във вашата система.

Метод 1: Използвайте конзолата за възстановяване на Windows XP

За да използвате конзолата за възстановяване на Windows XP за стартиране на компютъра, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете стартиращата дискета на Windows XP във флопидисковото устройство или поставете компактдиск с Windows XP в CD устройството или DVD устройството и след това рестартирайте компютъра.

  За допълнителна информация за получаване и използване на инсталационни дискове за Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft
  310994 Как да получите инсталационни дискове за стартиране на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 2. Щракнете, за да изберете една или повече от опциите, които са необходими за стартиране на компютъра от CD или DVD устройството, ако бъдете подканени да направите това.
 3. При показан екран "Инсталиране" натиснете R, за да стартирате конзолата за възстановяване.
 4. Въведете номера на инсталацията на Windows XP SP2, при която вашият компютър престава да отговаря. Трябва да въведете този номер дори ако се появява само една инсталация.
 5. Въведете паролата на администратора и натиснете натиснете клавиша ENTER.
 6. В командния ред въведете следното и натиснете клавиша ENTER:

  cd system32\drivers

 7. В командния ред въведете ren update.sys update.sp2 и натиснете клавиша ENTER.
 8. В командния ред въведете exit и натиснете клавиша ENTER:
 9. Намерете актуализацията на BIOS. Следвайте инструкциите, за да актуализирате вашия компютър.
 10. Стартирайте Windows XP SP2.
 11. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 12. В командния ред въведете следното и натиснете клавиша ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. В командния ред въведете move update.sp2 update.sys и натиснете клавиша ENTER.
 14. Приложете критичната актуализация за Windows XP (KB885626), описана по-горе в тази статия.

  Предупреждение Не използвайте компютъра без инсталиран актуализиран файл Update.sys.
 15. Рестартирайте вашия компютър.

Метод 2: Стартирайте алтернативна инсталация на Windows

Ако вашият компютър е конфигуриран да стартира от няколко инсталации на Microsoft Windows, изпълнете следните стъпки за стартиране:
 1. Стартирайте компютъра и изберете функциониращ дял на Windows.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 3. В командния ред въведете следното и натиснете клавиша ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  На тази стъпка WinXPSP2 е пътят до папката на Windows, където е инсталиран Windows XP SP2.
 4. В командния ред въведете move update.sys update.sp2 и след това натиснете клавиша ENTER.
 5. В командния ред въведете exit и натиснете клавиша ENTER:
 6. Рестартирайте компютъра и стартирайте инсталацията на Windows XP SP
 7. Намерете актуализацията на BIOS. Следвайте инструкциите, за да актуализирате вашия компютър.
 8. Стартирайте Windows XP SP2.
 9. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 10. В командния ред въведете следното:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. В командния ред въведете move update.sp2 update.sys и натиснете клавиша ENTER.
 12. Рестартирайте вашия компютър.
 13. Приложете критичната актуализация за Windows XP (KB885626), описана по-горе в тази статия.

  Предупреждение Не използвайте компютъра без инсталиран актуализиран файл Update.sys.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Windows XP може да предостави актуализация за конкретен степинг на процесора, която ще се изпълни независимо от BIOS, за да осигури поддръжка за инсталирания процесор. Ако една операционна система не може да зареди предоставената от Intel актуализирана поддръжка за процесора, може да се получат грешки, водещи до спиране или до неуспешно стартиране. В този случай BIOS не предоставя нужната фабрична поддръжка и в резултат на наличната фабрична актуализация на поддръжката, предоставена от Intel в Windows XP, системата спира да отговаря.

Изпълнете следните стъпки, за да определите дали вашият компютър използва процесор Intel Pentium 4 или Intel Celeron D, базиран на степинг Prescott C-0 и BIOS, който не предоставя необходимата фабрична поддръжка:
 1. Създайте стартиращ диск, като изтеглите версията за стартиращ диск на помощната програма Intel Processor Frequency ID. За да изтеглите тази програма, посетете следния уеб сайт на Intel:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. Стартирайте вашия компютър, като използвате стартиращия диск, който сте създали на стъпка 1.
 3. В раздела CPUID данни проверете спецификациите на вашия компютър. Компютрите, които се засягат от този проблем, имат следните спецификации:
  • Стойност F на фамилията на централния процесор.
  • Стойност 3 на модела на централния процесор.
  • Стойност 3 на степинга на централния процесор.
  • Стойност 3 на редакцията на версията на централния процесор. 2, 1 или 0.
За повече информация за тази програма посетете следния уеб сайт на Intel:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никаква гаранция, неявна или друга, за характеристиките или надеждността на тези продукти. Microsoft предоставя информация за контакти с външни производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на тази информация за контакти с външни производители.

Свойства

ID на статията: 885626 - Последна рецензия: 24 август 2007 г. - Редакция: 3.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Ключови думи: 
kbtshoot kbprb atdownload KB885626

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com