המחשב מפסיק להגיב בעת הפעלה מחדש לצורך השלמת ההתקנה של Windows XP Service Pack 2 או של Windows XP Tablet PC Edition 2005?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 885626 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיה שבה המחשב מפסיק להגיב (נתקע) בעת הפעלה מחדש לצורך השלמת ההתקנה של Microsoft Windows XP Service Pack 2 או של Windows XP Tablet PC Edition 2005. בעיה זו מתרחשת במספר מוגבל של מערכות המשתמשות בגירסה של מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) שאינה כוללת תמיכה בסביבת ייצור עבור מעבדי Intel Pentium 4 ו-Intel Celeron D המבוססים על פעולה בשלבים של Prescott C-0.

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להפיל מחדש את המחשב לצורך השלמת ההתקנה של Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)? או של Windows XP Tablet PC Edition 2005, המחשב מפסיק להגיב (נתקע).

בעיה זו מופיעה כאשר אתה בוחר באחת מהאפשרויות הבאות בעת הפעלה מחדש של המחשב:
 • normal (רגיל)
 • Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה)
 • Safe Mode (מצב בטוח)
 • Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת הפקודה)

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • במחשב מותקן מעבד Intel Pentium 4 או מעבד Intel Celeron D המבוסס על פעולה בשלבים של מעבד Prescott C-0.
 • גירסת ה-BIOS של המחשב לא תואמת למפרט.

  הערה גירסת BIOS שאינה תואמת למפרט לא מספקת תמיכה עבור המעבד המותקן במחשב.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1

פנה ליצרן המחשב לקבלת גירסה מעודכנת של ה-BIOS, התומכת בסביבת ייצור עבור המעבד המותקן במחשב שלך.

שיטה 2

אם לא התקנת את Windows XP SP2, באפשרותך להתקין את העדכון הקריטי עבור Windows XP (KB885626)? ולאחר מכן להתקין את Windows XP SP2.

מידע על עדכונים

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד כעת את חבילת העדכון הקריטי עבור Windows XP? (KB885626). לקבלת פרטים נוספים על הורדת קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטית מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו אם כבר התקנת את Windows XP SP2 ולא ניתן להפעיל את המחשב, באפשרותך להשתמש באחת מהשיטות הבאות לעקיפת הבעיה עד שתתקין את קובץ Update.sys המעודכן, או עד שתוכל להשיג גירסה מעודכנת של ה-BIOS.

הערה עליך להשלים את כל השלבים הבאים לפני שתחיל עדכוני תוכנה נוספים על המערכת שברשותך.

שיטה 1: השתמש במסוף השחזור של Windows XP

כדי להשתמש במסוף השחזור של Windows XP להפעלת המחשב, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את תקליטון האתחול של Windows XP לכונן התקליטונים, או הכנס את תקליטור Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

  לקבלת מידע נוסף אודות השגת דיסקי ההתקנה של Windows XP והשימוש בהם, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
  310994 כיצד להשיג את דיסקי האתחול של התקנת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. לחץ כדי לבחור אפשרות אחת או יותר, הנדרשות לצורך הפעלת המחשב מכונן התקליטורים או מכונן ה-DVD, אם תוצג לך בקשה לכך.
 3. במסך של תוכנית ההתקנה, לחץ על R כדי להפעיל את מסוף השחזור.
 4. הקלד את המספר של התקנת Windows XP SP2 שגרמה למחשב להפסיק להגיב. עליך להקליד מספר זה גם אם מופיעה התקנה אחת בלבד.
 5. הקלד את סיסמת מנהל המערכת, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:

  cd system32\drivers

 7. בשורת הפקודה, הקלד ren update.sys update.sp2 ולאחר מכן הקש ENTER.
 8. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER.
 9. קבל עד עדכון ה-BIOS. בצע את ההוראות לעדכון המחשב.
 10. הפעל את Windows XP SP2.
 11. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 12. הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. בשורת הפקודה, הקלד move update.sp2 update.sys ולאחר מכן הקש ENTER.
 14. החל את העדכון הקריטי עבור Windows XP (KB885626)? שהוזכר מוקדם יותר במאמר זה.

  אזהרה אין להפעיל את המחשב ללא התקנה של קובץ Update.sys מעודכן.
 15. הפעל מחדש את המחשב.

שיטה 2: הפעל התקנה חלופית של Windows

אם תצורת המחשב שלך מוגדר להפעלה מהתקנות מרובות של Microsoft Windows, בצע את הפעולות הבאות להפעלת המחשב:
 1. הפעל את המחשב ובחר מחיצת Windows פועלת.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  בשלב זה, WinXPSP2 הוא נתיב התיקייה עבור התיקייה של Windows שבה Windows XP SP2 מותקן.
 4. בשורת הפקודה, הקלד move update.sys update.sp2 ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER.
 6. הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן הפעל את התקנת Windows XP SP2
 7. קבל עד עדכון ה-BIOS. בצע את ההוראות לעדכון המחשב.
 8. הפעל את Windows XP SP2.
 9. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. בשורת הפקודה, הקלד move update.sp2 update.sys ולאחר מכן הקש ENTER.
 12. הפעל מחדש את המחשב.
 13. החל את העדכון הקריטי עבור Windows XP (KB885626)? שהוזכר מוקדם יותר במאמר זה.

  אזהרה אין להפעיל את המחשב ללא התקנה של קובץ Update.sys מעודכן.

מידע נוסף

Windows XP יכול לספק עדכון ספציפי לפעולה בשלבים של המעבד, שתפעל באופן בלתי תלוי ב-BIOS כדי לספק תמיכה במעבד המותקן. אם במערכת הפעלה מסוימת לא ניתן לטעון את עדכון התמיכה בסביבת ייצור שסופק על-ידי אינטל עבור המעבד, ייתכן שתיתקל בשגיאות עצירה או בכשלים באתחול. במקרה זה, ה-BIOS לא מספק את התמיכה הדרושה בסביבת ייצור, ועדכון התמיכה בסביבת ייצור שסופק על-ידי אינטל הכלול ב-Windows XP גורם למערכת להפסיק להגיב.

כדי לקבוע אם המחשב משתמש במעבד Intel Pentium 4 או במעבד Intel Celeron D המבוסס על פעולה בשלבים של Prescott C-0 ו-BIOS שאינו מספק את התמיכה הדרושה בסביבת ייצור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צור דיסק אתחול על-ידי הורדת גירסת דיסק אתחול של כלי השירות Intel Processor Frequency ID Utility. כדי להוריד תוכנית זו, בקר באתר האינטרנט הבא של אינטל:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. הפעל את המחשב באמצעות דיסק האתחול שיצרת בשלב 1.
 3. בכרטיסייה CPUID Data (נתונית CPUID), עיין במפרטים של המחשב. מחשבים המושפעים מבעיה זו כוללים את המפרטים הבאים:
  • הערך של CPU Family (משפחת CPU) הוא F.
  • הערך של CPU Model (דגם CPU) הוא 3.
  • הערך של CPU Stepping (פעולה בשלבים של ה-CPU) הוא 3.
  • הערך של CPU Revision (מהדורת CPU) הוא 3, 2, 1, או 0.
לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, בקר באתר האינטרנט הבא של אינטל:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאין להן זיקת תלות למיקרוסופט. מיקרוסופט אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם מכללא, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה. מיקרוסופט מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. מיקרוסופט אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מאפיינים

Article ID: 885626 - Last Review: יום שישי 24 אוגוסט 2007 - Revision: 3.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
מילות מפתח 
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com