วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของระบบการจัดการ Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885643 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของบริการสำหรับ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003

Microsoft ใช้บริการชุดการกระจายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เซอร์วิสแพ็คเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เซอร์วิสแพ็ครวมโปรแกรมปรับปรุง และอาจรวมถึงเครื่องมือการจัดการ ไดรเวอร์ และคอมโพเนนต์เพิ่มเติม รายการเหล่านี้จะรวมในเซอร์วิสแพ็คสำหรับการดาวน์โหลดง่าย conveniently Service Pack เป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้และการแก้ไขใหม่ใด ๆ คุณไม่ต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบจัดการ Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

Microsoft SMS 2003 Service Pack 1 (SP1) ที่สามารถใช้เป็นการปรับรุ่นได้ ติดตั้งรุ่นที่ปรับรุ่นในเซิร์ฟเวอร์ SMS 2003 ที่มีอยู่

หมายเหตุ:ไซต์ sms 2.0 ต้องมี SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งก่อนที่คุณใช้ SMS 2003 SP1

วิธีการขอรับ SMS 2003 SP1

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 885643

วันวางจำหน่าย: 10 กันยายน 2004

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
885644รายการของบักที่คงอยู่ในระบบการจัดการ Server 2003 Service Pack 1

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2003

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2.0

คุณต้องใช้ SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าก่อนที่คุณใช้ service pack นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
288239วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

ระบบจัดการ Server 2003 Service Pack 2 (SP2)


หมายเหตุ:ไซต์ sms 2.0 ต้องมี SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งก่อนที่คุณใช้ SMS 2003 SP2

วิธีการขอรับ SMS 2003 SP2

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 885643

วันวางจำหน่าย: 13 กุมภาพันธ์ 2006

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
899738รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบการจัดการ Server 2003 Service Pack 2

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2003

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2.0

คุณต้องใช้ SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าก่อนที่คุณใช้ service pack นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
288239วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

ระบบจัดการ Server 2003 Service Pack 3 (SP3)


หมายเหตุ:ไซต์ sms 2.0 ต้องมี SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งก่อนที่คุณใช้ SMS 2003 SP3

วิธีการขอรับ SMS 2003 SP3

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 885643วันวางจำหน่าย: 2 พฤษภาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
933867รายการของปัญหาที่มีแก้ไขใน Microsoft ระบบ Management Server 2003 Service Pack 3

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2003

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น sms 2.0

คุณต้องใช้ SMS 2.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าก่อนที่คุณใช้ service pack นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
288239วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885643 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbserver atdownload kbinfo kbsetup kbconfig kbupgrade kbwinservperf kbmgmtservices kbmt KB885643 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885643

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com