אופן פריסת הגדרות האבטחה המותאמות אישית של Outlook 2003 למחשבי לקוח באמצעות הגדרת המדיניות הקבוצתית "הגדרות אבטחה נגד וירוסים ב-Outlook"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 885682 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא


הסעיף פריסת הגדרות האבטחה המותאמות אישית של Outlook במחשבי לקוח בקובץ Readme.doc מ-Outlook Administrator Pack ?(Admpack.exe) מתאר שתי שיטות לאפשור הגדרות האבטחה המותאמות אישית של Microsoft Outlook עבור משתמשים.

הערה ה-Outlook Administrator Pack נכללת בערכה Microsoft Office 2003 Resource .

השיטה הראשונה היא להחיל את השינויים עם התקנת Office 2003 באמצעות השימוש במדיניות קבוצתית. השיטה השנייה דנה באופן אפשור ההגדרות המותאמות אישית אם לא פרסת את Office 2003 באמצעות מדיניות קבוצתית.

בשיטה השנייה, עליך להוסיף את ערך הרישום המוגדר CheckAdminSettings אל מפתח המשנה של הרישום HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Security בכל מחשב לקוח. באפשרותך לקבוע את תצורת ערך הרישום CheckAdminSettings כך שיאלץ את Microsoft Office Outlook 2003 לחפש הגדרות אבטחה בתיקיה הציבורית 'הגדרות אבטחה של Outlook' בשרת Microsoft Exchange שלך. כדי להוסיף את ערך הרישום CheckAdminSettings למחשבי לקוח, באפשרותך להוסיף קובץ רישום שמכיל את מפתח המשנה המוגדר לסקריפט של כניסה למערכת, להעתיק את הקובץ לשרת משותף להפעלה על-ידי משתמשים, או לצרף קיצור לקובץ בהודעת דואר אלקטרוני .

למידע נוסף על פונקצית האבטחה מפני וירוסים ב-Outlook והמטרה והשימוש של ההגדרות הנדונות, ראה את הנושא "התאמה אישית של Outlook 2003 לסיוע במניעת וירוסים" באתר האינטרנט שלMicrosoft Office 2003 Resource Kit:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/three/ch12/default.htm


מאמר זה דן באופן השימוש באופציה שלישית שאינה נדונה בקובץ Readme.doc מרכיב ה-Outlook Administrator Pack? (Admpack.exe) של ה-Office 2003 Resource Kit. באפשרות שלישית זו, באפשרותך להשתמש באובייקט מדיניות קבוצתית (GPO) כדי לפרוס את ערך הרישום CheckAdminSettings במחשבי לקוח באמצעות הגדרת המדיניות הגדרות אבטחה מפני וירוסים ב-Outlook. הגדרת המדיניות הקבוצתית היא חלק מהתבנית Outlk11.adm. אם אתה משתמש במדיניות קבוצתית בארגון שלך, אנו ממליצים לך להשתמש בשיטה השלישית הזו במקום להשתמש בשיטה השנייה כדי להוסיף את ערך הרישום CheckAdminSettings למחשבי הלקוח.

מידע נוסף

כדי להגדיר תצורה של אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO) לפריסה של הגדרת המדיניות הקבוצתית הגדרות אבטחה מפני וירוסים ב-Outlook כך שה-Outlook 2003 יחפש הגדרות אבטחה בשרת Exchange שלך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. אם עדיין לא מותקן אצלך קובץ התבנית Outlk11.adm, הורד והתקן את תבניות המדיניות של Office 2003.

  לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגה והתקנה של תבניות Office 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  826170 מנהלי מערכת יכולים להשתמש בתבניות מדיניות של Office ביחד עם הגדרות המדיניות הקבוצתית של Windows? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. העתק את קובץ התבנית Outlk11.adm אל התיקיה %windir%\Inf בבקר התחום שלך.
 3. בבקר התחום שלך, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות או על כל התוכניות בהתאם למערכת ההפעלה שלך, הצבע על כלי ניהול, ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם התחום או היחידה הארגונית (OU) שלהם ברצונך להקצות את ה-GPO, ואז לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה מדיניות קבוצתית.
 6. כדי לערוך GPO קיים, לחץ על ה-GPO שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 7. כדי להוסיף GPO חדש, לחץ על חדש, הקלד שם עבור ה-GPO, ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 8. תחת תצורת משתמש, לחץ על תבניות מנהליות, ולאחר מכן לחץ על הוספה/הסרה של תבניות.
 9. בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תבניות, לחץ על הוספה, לחץ על OUTLK11.ADM, לחץ על פתח, ולאחר מכן לחץ על סגור.
 10. הרחב את תבניות ניהוליות, הרחב את Microsoft Office Outlook 2003, הרחב את כלים | אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על אבטחה.
 11. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על הגדרות אבטחה נגד וירוסים ב-Outlook.
 12. כדי לאפשר את הגדרת המדיניות, לחץ על מאופשר.
 13. ברשימה החל הגדרות אינדיבידואליות לאבטחה נגד וירוסים ב-Outlook, לחץ על הפריט התואם לתיקיה הציבורית שיצרת בשרת Exchange. לדוגמה, לחץ על התיקיה הסתכל בהגדרות האבטחה ב-Outlook.
 14. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 15. סגור את החלון מדיניות קבוצתית.

  הערה כדי לאפשר למחשבי לקוח לקבל את הגדרות המדיניות הקבוצתית, חובה שיהיו מוקצות להם הרשאות "קריאה ויישום של מדיניות קבוצתית". כדי לאמת את ההרשאות, לחץ על מאפיינים, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אבטחה. כברירת מחדל, לקבוצה "משתמשים מאומתים" יש הרשאות "קריאה ויישום של מדיניות קבוצתית" באובייקטים של מדיניות קבוצתית. לאחר אישור הגדרות האבטחה, לחץ על אישור.
 16. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפיינים שם תחום או את מאפייני יחידה ארגונית.
 17. צא מהכלי 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.
 18. כדי לעדכן את הגדרות המדיניות הקבוצתית מבלי להמתין לברירת המחדל של מרווח הזמן לעדכון, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בבקר תחום מבוסס על שרת Microsoft Windows 2000, הקלד secedit /refreshpolicy user_policy /enforce, ולאחר מכן הקש ENTER.

   בבקר תחום מבוסס על שרת Microsoft Windows 2003, הקלד gpupdate /target:user /force, ולאחר מכן הקש ENTER.
כשמשתמש שמוקצית לו הגדרת מדיניות קבוצתית יוצא מהמערכת ולאחר מכן נכנס שוב, או מפעיל מחדש את המחשב שלו, נוצר מפתח המשנה הבא של רישום.

הערה אם כבר קיים מפתח משנה, הוא מעודכן.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Security
הערך של ערך הרישום CheckAdminSettings תואם לאפשרות שבחרת ברשימה החל הגדרות אינדיבידואליות לאבטחה נגד וירוסים ב-Outlook . הרשימה הבאה מתארת את הערכים שאתה יכול להשתמש בהם עבור ערך הרישום CheckAdminSettings, בהתאם לאפשרות שבחרת ברשימה החל הגדרות אינדיבידואליות לאבטחה נגד וירוסים ב-Outlook:
 • האפשרות השתמש בברירת מחדל להגדרות ניהוליות ? מקבילה לערך 0.
 • האפשרות חפש בתיקיה 'הגדרות אבטחה של Outlook' ? מקבילה לערך 1.
 • האפשרות חפש בתיקיה "הגדרות האבטחה של Outlook 10" ? מקבילה לערך 2.

מידע נוסף

למידע נוסף על אופן ניהול תצורות Office 2003 באמצעות מדיניות קבוצתית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/five/ch18/MntA04.htm
למידע נוסף על Outlook Administrator Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402511033.aspx
לקבלת פרטים נוספים על אופן העדכון של הגדרות המדיניות הקבוצתית מבלי להמתין לברירת המחדל למרווח זמן העדכון, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
227448 שימוש ב-Secedit.exe כדי לאלץ יישום חוזר של המדיניות הקבוצתית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298444 תיאור של כלי השירות 'עדכון מדיניות קבוצתית' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן הענקת הרשאה למשתמשים לגשת ל-GPO, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
273857 כיצד להעניק למשתמשים גישה לאובייקטים של מדיניות קבוצתית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 885682 - Last Review: יום שלישי 29 ינואר 2008 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2003
מילות מפתח 
kbhowto KB885682

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com