คุณพบปัญหาเมื่อคุณเข้าถึง Windows Update เวอร์ชั่น 6 เว็บไซต์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ ISA Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885819 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึง 6 รุ่นการปรับปรุง Windows เว็บไซต์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Internet Security และ การเร่งความเร็ว (ISA) Server และเซิร์ฟเวอร์ต้องการการรับรองความถูกต้อง คุณอาจ พบปัญหาที่มีรายละเอียดในทั้งสองต่อไปนี้ สถานการณ์

หมายเหตุ ในขณะที่บทความนี้มีเฉพาะใน ISA Server คุณอาจยัง พบปัญหาที่มีรายละเอียดที่นี่เมื่อคุณเข้าถึง Windows Update เวอร์ชั่น 6 เว็บไซต์ผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ สอบ

สถานการณ์สมมติที่ 1


เมื่อคุณเยี่ยมชม Windows Update เวอร์ชั่น 6 เว็บไซต์ (update.microsoft.com), Windows Update อาจล้มเหลวเมื่อการสแกนหาล่าสุด รุ่นของซอฟต์แวร์ Windows Update ทำงาน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การปรับปรุง Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถ แสดงหน้าการร้องขอ
นอกจากนี้ คุณอาจเห็น " [หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80072F78] "ที่มุมบนด้านขวาของหน้าเว็บ

สถานการณ์สมมติ 2

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม V6 เว็บไซต์ Windows Update คุณจะ ได้รับพร้อมท์ให้เลือก ติดตั้งด่วน หรือ แบบกำหนดเอง การติดตั้ง. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจปรับปรุงของ Windows ความล้มเหลว และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การปรับปรุง Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถ แสดงหน้าการร้องขอ
นอกจากนี้ คุณอาจเห็น " [หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244021] " หรือ" [หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244019] " หรือ" [หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244018] "ใน มุมบนด้านขวาของเว็บเพจ

สาเหตุ

ปัญหาที่อธิบายไว้ในสถานการณ์สมมติ 1 เกิดขึ้นเมื่อการ ไคลเอนต์ส่งการร้องขอของสำนักงานใหญ่ในการเชื่อมต่อที่ส่งผ่านควบคุมโพรโทคอล (TCP) ที่ได้ถูกปิด โดยพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาที่มี อธิบายไว้ในสถานการณ์สมมติ 2 เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรองความถูกต้องของไคลเอนต์ Windows Update มีหลักฐานอ้างอิงเป็น NULL ไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำให้ การเข้าถึงไปยังไซต์ที่ร้องขอสำหรับการเข้าสู่ระบบ NULL อาจปฏิเสธการร้องขอ และ การปรับปรุงของ Windows อาจล้มเหลว

การแก้ไข

สถานการณ์สมมติที่ 1

นี่เป็นปัญหาที่เป็นที่รู้จักใน Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เมื่อต้องการดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
838893ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ส่งคืนการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่รู้จัก" ใน Internet Explorer 6 Service Pack 1
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ติดตั้งอินเทอร์เน็ต Explorer รวบรวมการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความพื้นฐาน:
871260 ยกเลิกการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานสำหรับ รุ่นของ Internet Explorer 5.x และ 6.0

สถานการณ์สมมติ 2

สาเหตุหลักของปัญหานี้คือปัจจุบันมีการตรวจสอบ ดู ส่วน "การแก้ปัญหา" สำหรับโซลูชันเป็นสื่อกลาง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในสถานการณ์สมมติ 2 ทำให้การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไปยังไซต์ Windows Update เกี่ยวข้อง รวม ทำตามเมื่อคุณสร้างการตั้ง ค่า/URL ปลายทางปลายทางของการตั้งค่าสำหรับ Windows ปรับปรุง:
 • http://download.windowsupdate.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://windowsupdate.microsoft.com
 • https://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ตั้งค่าคอนฟิกกฎจำเป็นสำหรับ ISA Server 2000 และ ISA Server 2004

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ตัวกรองเนื้อหาของบริษัทอื่น คุณอาจยัง มีการกำหนดค่าเหล่านั้นเพื่อให้การเข้าถึงแบบไม่จำกัดไปยังปลายทางเหล่านี้ ดู คุณสามารถกรองเอกสารของผู้จัดจำหน่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งนี้ให้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างกฎการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและการเชื่อมโยง ปลายทางที่ตั้งสำหรับ Windows Update เว็บไซต์ที่มีอยู่ในตัว "วิธีแก้ปัญหา" ส่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ ISA Server 2000

สร้างปลายทางที่กำหนดสำหรับโดเมนของ Windows Update เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดคอนโซลการจัดการ ISA
 2. ขยายArrayNameแล้ว ขยายองค์ประกอบนโยบาย.
 3. คลิกขวา ตั้งค่าปลายทางคลิกใหม่แล้ว คลิก ตั้งค่า.
 4. ในการ ชื่อ ฟิลด์ ชนิด Windows การปรับปรุงแล้ว คลิก ถัดไป.
 5. คลิก เพิ่ม.
 6. ในการ ปลายทาง ฟิลด์ ชนิดdownload.microsoft.com และupdate.microsoft.com.
 7. ปล่อยให้ เส้นทาง ฟิลด์ว่างเปล่า และจากนั้น คลิกตกลง.
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 สำหรับแต่ละ URL ที่เหลือจากการ ส่วน "การแก้ปัญหา" และคลิก ตกลง.
สร้างกฎไซต์และเนื้อหาไม่ระบุชื่อสำหรับการปรับปรุงของ Windows คำร้องขอ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดคอนโซลการจัดการ ISA
 2. ขยาย นโยบายการเข้าถึง.
 3. คลิกขวา ไซต์และเนื้อหากฎคลิกใหม่แล้ว คลิก กฎ.
 4. ในการ ชื่อ ฟิลด์ ชนิด Windows การปรับปรุงแล้ว คลิก ถัดไป.
 5. คลิก อนุญาตให้แล้ว คลิกถัดไป.
 6. คลิก อนุญาตการเข้าถึงขึ้นอยู่กับปลายทาง, แล้ว คลิก ถัดไป.
 7. ในการ ใช้กฎนี้ รายการ คลิกตั้งค่าปลายทางที่ระบุ.
 8. ในการ ชื่อ รายการ คลิก Windows การปรับปรุง.
 9. คลิก ถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ ถ้ากฎของโพรโทคอลที่มีอยู่ต้องการการรับรองความถูกต้อง (ผู้ใช้/กลุ่มจำกัด), คุณจะต้องสร้างกฎการโพรโทคอลแบบไม่ระบุชื่อสำหรับ HTTP และ HTTPS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดคอนโซลการจัดการ ISA
 2. ขยาย นโยบายการเข้าถึง.
 3. คลิกขวา กฎของโพรโทคอลคลิกใหม่แล้ว คลิก กฎ.
 4. ในการ ชื่อ ฟิลด์ ชนิด Windows การปรับปรุงแล้ว คลิก ถัดไป.
 5. คลิก อนุญาตให้แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการ ใช้กฎนี้ รายการ คลิกโปรโตคอลที่เลือก.
 7. ในการ โพรโทคอล รายการ คลิกHTTP และ HTTPSแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิก ถัดไป สองครั้ง และคลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ISA Server 2000 ไม่มีผล ทันที และไม่มีผลต่อเซสชันที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281985การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ ISA จะไม่เกิด

สำหรับ ISA Server 2004

สร้างกฎการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับการปรับปรุงของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดคอนโซลการจัดการ ISA
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านซ้าย ไฟร์วอลล์ นโยบายคลิก ใหม่แล้ว คลิก การเข้าถึง กฎ.
 3. ในการ ชื่อ ฟิลด์ ชนิด Windows การปรับปรุงแล้ว คลิก ถัดไป.
 4. คลิก อนุญาตให้แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในการ เมื่อต้องการใช้กฎนี้ รายการ คลิกโปรโตคอลที่เลือก.
 6. คลิก เพิ่ม.
 7. ในการ เพิ่มโพรโทคอล กล่องโต้ตอบกล่อง ขยายเว็บ.
 8. คลิก HTTPแล้ว คลิกเพิ่ม.
 9. คลิก HTTPSแล้ว คลิกเพิ่ม.
 10. คลิก ปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 11. ในการ กฎการเข้าถึงแหล่ง กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่ม.
 12. ในการ เพิ่มหน่วยงานเครือข่าย กล่องโต้ตอบ ขยาย เครือข่าย.
 13. คลิก ภายในแล้ว คลิกเพิ่ม.
 14. คลิกที่วัตถุเครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่ต้องการ เข้าถึง Windows Update และจากนั้น คลิก เพิ่ม.
 15. คลิก ปิดแล้ว คลิกถัดไป.
 16. ในหน้าต่างการเข้าถึงปลายทางของกฎ คลิกเพิ่ม.
 17. ในการเพิ่มหน่วยงานเครือข่ายหน้าต่างแถบเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิก ตั้งค่า URL.
 18. ในหน้าต่างใหม่ URL ตั้งกฎองค์ ในการชื่อ ฟิลด์ ชนิด Windows การปรับปรุง.
 19. คลิก ใหม่.
 20. ในการ Url ที่รวมอยู่ในชุดนี้ รายการ การเปลี่ยนแปลงรายการใหม่เมื่อต้องการ http://*.download.microsoft.comและ update.microsoft.com.
  หมายเหตุ ถ้า URL มี URL แบบ HTTPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีระบุเป็น เช่นใน Url รวมอยู่ในกฎการตั้งค่า URL
 21. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 19 และ 20 สำหรับแต่ละ URL ที่เหลือที่อยู่ แสดงรายการไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" และจากนั้น คลิกตกลง.
 22. ในหน้าต่างเพิ่มหน่วยงานเครือข่าย ในการ URL ชุด ส่วน คลิก Windows Updateคลิกเพิ่มแล้ว คลิก ปิด.
 23. คลิก ถัดไป สองครั้ง และคลิกเสร็จสิ้น.
 24. ในส่วนด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลาง คลิกนำไปใช้.

  ในส่วนด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลางนำไปใช้ และ ยกเลิก ปุ่มปรากฏขึ้น
 25. คลิก นำไปใช้.
 26. เมื่อการ "เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกได้สำเร็จ ข้อความที่ถูกนำไปใช้"ปรากฏขึ้นในการ ใช้การตั้งค่าคอนฟิกใหม่ กล่องโต้ตอบ กล่อง คลิก ตกลง.
ทำการปรับปรุง Windows กฎกฎข้อแรก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้าคุณต้องใช้เพื่อแสดงรายการกฎ Deny ของคุณทั้งหมดก่อน คุณสามารถแสดงรายการนี้ กฎการปรับปรุงหน้าต่างทันทีหลังจากกฎเหล่านั้น
 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ไฟร์วอลล์ นโยบาย.
 2. ถ้า Windows Update อยู่ก่อนแล้ว กฎในรายการ หยุดที่นี่ ถ้า ไม่มี ทำตามขั้นตอนถัดไป
 3. ในบานหน้าต่างตรงกลาง คลิก Windows การปรับปรุง.
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก งานแท็บ
 5. คลิก ย้ายกฎที่เลือกขึ้น จนถึงWindows Update มีกฎข้อแรกในรายการ

  ในการ ส่วนด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลาง นำไปใช้ และยกเลิก ปุ่มปรากฏขึ้น
 6. คลิก นำไปใช้.
 7. เมื่อการ "เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกได้สำเร็จ ข้อความที่ถูกนำไปใช้"ปรากฏขึ้นในการ ใช้การตั้งค่าคอนฟิกใหม่ กล่องโต้ตอบ กล่อง คลิก ตกลง.
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ISA 2004 ไม่มีผลกระทบต่อเซสชันที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
841140การเปลี่ยนแปลงนโยบายไฟร์วอลล์มีผลต่อการเชื่อมต่อใหม่ใน ISA Server 2004 เท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
897225วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer 6 Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885819 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbprb kbmt KB885819 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885819

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com