วิธีการสร้าง และใช้แฟ้มแบตช์เพื่อความปลอดภัย GDI + หลายที่ติดตั้งอยู่เบื้องหลังการปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885885 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้แฟ้มแบตช์เพื่อที่ติดตั้งการปรับหลาย GDI + ปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเริ่มระบบใหม่น้อยที่สุดที่จำเป็นอยู่เบื้องหลัง

บทนำ

ผู้ดูแลระบบอาจต้องติดตั้งทั้งหมดต้องใช้ GDI + การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลชุดงานเดียวกัน เนื่องจากบางแบบ GDI + ความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), สำหรับ Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 และโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ ออกแบบ และรวมอยู่เพื่อที่จะมีคุณสมบัติการติดตั้งที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้าง และใช้แฟ้มแบตช์เพื่อที่ใช้การปรับปรุงจำนวนมากพร้อมกันเพื่อติดตั้งการปรับปรุงหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้ประกอบด้วยแฟ้มชุดตัวอย่างสองที่สามารถได้อย่างง่ายดายแก้ไขข้อมูลเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถมีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหลาย โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ และ ไม่จำเป็นต้องมีการรีสตาร์ท แฟ้มชุดตัวอย่างที่รวมอยู่ในบทความนี้จะให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่มีการไว้สำหรับแฟ้มชุดตัวอย่างเป็น ตัวอย่างสำหรับชุดทั้งหมดเป็นไปได้ของการปรับแบบ GDI + ปรุงความปลอดภัยที่ผู้ดูแลอาจต้องติดตั้งในการประมวลผลชุดงานหนึ่ง แต่ละสภาพแวดล้อมขององค์กรจะต้องระบุชุดแฟ้มการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการปรับใช้สำหรับการกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่แตกต่างกัน การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบทความนี้ครอบคลุมอาร์เรย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่เก่ากว่าซึ่งปรับอาจถูกใช้ในการทำงานขององค์กรในวันนี้

หมายเหตุ:แฟ้มแบตช์ 1 ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุง SP1 6.0 Explorer อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000

สิ่งสำคัญข้อมูลในบทความนี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่คุ้นเคยกับการสร้าง และการใช้ชุดแฟ้ม แม้ว่าข้อมูลในบทความนี้มีผลบังคับใช้ และแสดงผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ด้วยวิธีหนึ่งที่ติดตั้งการปรับหลาย GDI + ปรุงความปลอดภัย ไม่วิธีการแนะนำสำหรับการติดตั้งการปรับหลาย GDI + ปรุงความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องหมาย MS04-028 องค์กรการสแกนมือปรับปรุง เพื่อสแกนคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงความปลอดภัย MS04-028 ที่จำเป็น และใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ขาดหายไปจากเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมาย MS04-024 องค์กรการสแกนมือปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
886988วิธีการขอรับ และใช้เครื่อง MS04-028 องค์กร Update การสแกนมือในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ
885920885920 วิธีการขอรับ และใช้เครื่อง MS04-028 องค์กร Update การสแกนมือในสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบการจัดการ Server 2003 และ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแฟ้มแบตช์ 1 หรือแฟ้มแบตช์ 2:
 1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงที่คุณต้องการสำหรับ Microsoft ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. แยกแฟ้ม.msp การปรับปรุงสำหรับแต่ละการปรับปรุงที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ bootstrap OHotfix
 3. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่า GDIPlus บน C:\ พาร์ติชัน
 4. Copy all the required files, including the multiple .msp update files, in the GDIPlus folder that you created in step 3.

  หมายเหตุ:The required files for batch file 1 are listed in the "Information for sample batch file 1, the GDIPlusWin2k.bat file" section, and the required files for batch file 2 are listed in the "Information for sample batch file 2, the GDIPlusWinXP.bat file" section.
 5. Make sure that you copy the following three files that are used by the OHotfix bootstrap utility in the GDIPlus folder:
  • The OHotfix.exe file
  • The OHotfix.ini file
  • The OHotfixr.dll file
 6. Manually modify the OHotfix.ini file to enable verbose logging and quiet install. See the OHotfix.ini settings that are included in the batch file text later in this article.

  หมายเหตุ:OHotfix log files are stored at the following location:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Create batch file 1 or batch file 2 by copying and pasting the appropriate script contents that follow these steps.
 8. Confirm that the minimum requirements are met for all installed Microsoft products.
 9. Run the batch file from a command-line or from System Management Software (SMS).
 10. Use the Microsoft Knowledge Base articles that are in the "References" section to confirm that all the Gdiplus.dll and the Mso.dll updates are applied successfully.
หมายเหตุ
 • For additional information about how to install the GDI+ update on a computer that is running Microsoft Visio 2002 Service Release 1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  831932Description of the Visio 2002 security update: September 14, 2004
 • For additional information about how to install the GDI+ update on a computer that is running the original release version of Microsoft Project 2002, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  831931Description of the Microsoft Project 2002 security update: September 14, 2004
Both 831932 and 831931 contain steps that describe how to manually edit the OHotfix.ini file to install the GDI+ update on those versions of the products.

Information for sample batch file 1, the GDIPlusWin2k.bat file

The following sample batch file, the GDIPlusWin2k.bat file, is for computers that are running Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2(SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), or Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

หมายเหตุ:This sample assumes that the following Microsoft Products are installed.

The following service packs for Microsoft Office XP, for Microsoft Project, and for Microsoft Visio must be installed as minimum requirements for the GDIPlus security update to apply successfully. Note that Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1), and Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) include the GDIPlus updates.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
The following are the minimum requirements for the GDIPlusWin2k.bat file:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3, or Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 or a later version
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
The following are the required files for step 4 that is listed in the previous steps. Copy the following files in the GDIPlus folder:
 • The Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe file
 • The Ohotfix.exe file
 • The Ohotfix.ini file
 • The Ohotfixr.dll file
 • The Sharedff.msp file
 • The Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.mspfile
 • The Visio2002-kb831932-mso-fullfile.mspfile
 • The Project2003-kb831931-fullfile.msp file

Text of batch file 1

The GDIPlusWin2k.bat file

Copy the following script in a file that is named GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe 
Exit


REM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented)
REM /r:n (never restart the local computer)
REM See 833989 for a complete listing of available switches
REM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing.
REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1.
REM See KB article 833989 for more information about this security update.

REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. 

REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging.
REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and
; the Windows Installer.

REM OHotfix.ini settings for quiet install
; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied
; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is
; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.
; 1 = Display the success dialog box.
; 0 = Do not display the success dialog box.
;
Rem ShowSuccessDialog=0

; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.
; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).
; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,
;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows
; Installer service.
; n = Display ohotfix.exe messages.
; q = Do not display ohotfix.exe messages.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Display the basic Windows Installer user interface.
; q = Do not display any Windows Installer user interface.
;
REM MsiUILevel=q

Information for sample Batch file 2, the GDIPlusWinXP.bat file

The following sample batch file, the GDIPlusWinXP.bat file, is for computers that are running Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

หมายเหตุ:This sample assumes that the following Microsoft Products are installed.

The service packs that are listed here for Office XP, for Project, and for Visio must be installed as minimum requirements for the GDIPlus security update to apply successfully. Pease note that Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1, and Microsoft Office Visio 2003 SP1 includes the GDIPlus updates.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
ต่อไปนี้คือ แฟ้มที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนที่ 4 ที่แสดงไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ GDIPlus:
 • แฟ้ม 86 enu.exe Windowsxp kb833987 x
 • แฟ้ม Ohotfix.exe
 • แฟ้ม Ohotfix.ini
 • แฟ้ม Ohotfixr.dll
 • แฟ้ม Gdiplus fullfile glb.msp
 • แฟ้ม Project2002 kb831931 fullfile.msp
 • แฟ้ม Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • แฟ้ม Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

ข้อความของแฟ้มแบตช์ 2

แฟ้ม GDIPlusWinXP.bat

คัดลอกสคริปต์ต่อไปนี้ในแฟ้มที่ชื่อ GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe 
Exit

REM The comments below are provided for general information only. 
REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1 
REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.

REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. 

REM OHotfix.ini settings for quiet install
; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied
; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is
; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.
; 1 = Display the success dialog box.
; 0 = Do not display the success dialog box.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.
REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and
; the Windows Installer.
; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.
; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).
; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,
;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows
; Installer service.
; n = Display ohotfix.exe messages.
; q = Do not display ohotfix.exe messages.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Display the basic Windows Installer user interface.
; q = Do not display any Windows Installer user interface.
;
REM MsiUILevel=q

ข้อมูลอ้างอิง

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่ำสุด รุ่นของแฟ้มที่ปรับปรุงแล้ว และสวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แฟ้มที่มีการปรับปรุงรวม Gdiplus.dll (เวอร์ชัน 5.x), Gdiplus.dll (รุ่น 6.x), Mso.dll, Sxs.dll และแฟ้ม Wsxs.dll

สำหรับ Microsoft Windows 2000 Professional สำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 Professional และ Internet Explorer 6.0 SP1:
833989บัฟเฟอร์ที่ overrun ใน JPEG ที่ประมวลผล (GDI +) อาจทำให้เรียกใช้โค้ดใน Internet Explorer S833989

สำหรับ 2002 โครงการของ Microsoft:
831931คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโครงการ 2002: 14 กันยายน 2004

สำหรับโครงการ Microsoft Office 2003:
838344คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโครงการ 2003: 14 กันยายน 2004

สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 สำหรับ Microsoft Windows สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP Professional:
833987ms04-028: บัฟเฟอร์ overrun ใน JPEG ที่ประมวลผล (GDI +) อาจทำให้เรียกใช้โค้ด

สำหรับ Microsoft Office XP:
832332คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Office XP: 14 กันยายน 2004

Microsoft Office 2003:
838905คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Office 2003: 14 กันยายน 2004

สำหรับ Microsoft Visio 2002:
831932คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visio 2002: 14 กันยายน 2004

สำหรับ Visio Microsoft Office 2003:
838345คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visio 2003: 14 กันยายน 2004

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885885 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
Keywords: 
kbcodesnippet kbcode kbhowto kbmt KB885885 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885885

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com