การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "URI ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวจัดการส่งที่ถูกใช้ โดยตัวปรับต่อ EDI "ตรรกะที่อยู่"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885902 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft BizTalk Server 2004 เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของที่อยู่ลอจิคัลคุณสมบัติสำหรับตัวจัดการส่งที่ถูกใช้ โดยตัวปรับต่อ EDI คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แก้ไขลูกค้า EDI

URI ไม่ถูกต้อง: "EDI://123456789:ZZ:123456789123456"

เหตุผล: ที่อยู่ที่มีความยาวไม่เกิน 14 ตัวสายงานการผลิต

รูปแบบของ URI ควรเป็น: " EDI: / /<max35chars>:<max4chars>:<max14chars>"</max14chars> </max4chars> </max35chars>
คุณไม่ควรได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้เนื่องจากข้อมูลจำเพาะ X 12 ช่วยให้ผู้ส่งแลกเปลี่ยนองค์ประกอบ และรหัสของผู้รับที่ระบุใน ISA06 และ ISA08 เซ็กเมนต์ของหัวข้อการควบคุมแลกเปลี่ยนเป็น 15 อักขระสูงสุด

การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888751 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเริ่มต้นบริการ BizTalk ฐาน EDI และบริการ BizTalk เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name
  -------------------------------------------------------------
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.5    35,328 Compeif.exe   
  07-Oct-2003 00:21         155,136 Edibtsmmc.msc
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0    17,920 Edimmcresdll.dll 
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.11   245,760 Edimmcsnapin.dll 
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.196  851,968 Esp.dll     
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.13   172,032 Esproxy.dll   
  04-Oct-2004 22:00 4.0.1131.23   81,920 Esp_btsoma.dll  
  04-Oct-2004 22:00 4.0.1131.24   118,784 Esp_cli.dll   
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.2    22,016 Esp_err.dll   
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.26   23,040 Esp_files.dll  
  04-Oct-2004 22:00 4.0.1131.49   86,016 Esp_gen.dll   
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.28   23,040 Esp_sqlsrv2000.dll 
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.25   23,552 Esp_srv.exe   
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.185  372,736 Esp_trans.dll  
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.16   33,280 Esp_voyager.dll 
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.1   172,032 Genins.exe    
  18-Jun-2004 19:24         488,650 Live.eif
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0    65,536 Microsoft.biztalk.adapter.edi.common.dll 
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0   110,592 Microsoft.biztalk.adapter.edi.manager.dll 
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0    32,768 Microsoft.biztalk.adapter.edi.receiver.dll 
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0    49,152 Microsoft.biztalk.adapter.edi.resourcer.dll 
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0    20,992 Microsoft.biztalk.adapter.edi.sspi.dll 
  08-Oct-2004 22:02 4.0.1131.0    36,864 Microsoft.biztalk.adapter.edi.transmitter.dll 
  08-Oct-2004 22:02 4.0.1131.0    11,264 Microsoft.biztalk.extension.edi.errortext.dll 
  08-Oct-2004 22:01 4.0.1131.0   643,072 Microsoft.biztalk.extension.edi.hatplugin.dll 
  08-Oct-2004 22:02 4.0.1131.0    94,208 Microsoft.biztalk.extension.edi.schemaeditor.dll 
  07-Oct-2003 13:12          18,904 Receivehandler.xsd.tmpl
  29-Jul-2004 16:42         145,770 Receivelocation.xsd.tmpl
  07-Oct-2003 12:47          9,870 Sendhandler.xsd.tmpl
  29-Jul-2004 16:40         190,048 Sendporttransport.xsd.tmpl
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.5    7,680 Trigcon.exe   
  05-Feb-2004 18:25            82 Updateedi.bat
  07-Oct-2004 22:10         578,312 Updateedi.sql
  04-Oct-2004 22:01 4.0.1131.4   172,032 Validins.exe   
  04-Oct-2004 22:02 4.0.1131.35  1,347,584 Xsd2edi.exe   
หมายเหตุ เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ยังอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885902 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbbiztalk2004sp1fix kbbiztalk2004presp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB885902 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885902

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com