การสอบถาม ODBC ผ่าน Microsoft Access หรือ MSQuery ล้มเหลวกับ ODBC เซิร์ฟเวอร์การรวมการโฮสต์สำหรับโปรแกรมควบคุม DB2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885931 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะทำการสอบถามเพื่อดูตารางที่เชื่อมโยงใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2000 ODBC สำหรับโปรแกรมควบคุม DB2 จาก Microsoft Access คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ODBC--เรียกล้มเหลว
[Microsoft][odbc DB2 โปรแกรมควบคุม] ความไม่ถูกต้องสตริหรือบัฟเฟอร์ที่ยาวขึ้น (เลข 0)
เมื่อคุณพยายามที่จะทำการสอบถามเพื่อดูตารางที่เชื่อมโยงใน Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ ODBC สำหรับโปรแกรมควบคุม DB2 MSQuery จาก Microsoft Excel คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คอลัมน์ที่ไม่พบ
SQLSTATE เดิมถูก 42703

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความยาวของชื่อตารางที่ไม่ถูกต้อง ความยาวของชื่อตารางถูกจำกัดอักขระ 18 แต่ Microsoft Access และ MSQuery เพิ่มอักขระตัวแทนที่ชื่อตาราง อักขระตัวแทนเหล่านี้ทำให้ชื่อตารางยาวเกินอักขระ 18 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา กรณีมีข้อยกเว้นถูกเพิ่มเพื่อให้ชื่อตารางสามารถยาวนานกว่าอักขระ 18 ถ้าประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งอักขระตัวแทนที่

การแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ 2000

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft โฮสต์รวม Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
328152วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโฮสต์รวม Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
 Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003    311,568 Crtpkg.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003    700,688 Db2oledb.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003     53,552 Ddmstr.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003     78,096 Mseidb2c.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003    889,104 Mseidb2d.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003     24,848 Mseidpm.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003    270,608 Mseidrda.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003    147,728 Mseidt.dll
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003     65,808 Crtpkg.exe
  29-Sep-2004 21:44 5.0.0.1003     82,192 Ddmserv.exe


				

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ 2004

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  29-Sep-2004 22:43 6.0.1906.0    486,400 Db2oledb.dll
  29-Sep-2004 22:42 6.0.1906.0     71,168 Mseidb2c.dll
  29-Sep-2004 22:43 6.0.1906.0    435,200 Mseidb2d.dll
  29-Sep-2004 22:43 6.0.1906.0     20,992 Mseidpm.dll
  29-Sep-2004 22:43 6.0.1906.0    682,496 Mseidrda.dll


				

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2000 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885931 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Host Integration Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB885931 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885931

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com