คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณโอนย้ายเนื้อหาของ Windows Media กับอุปกรณ์ Portable Media Center ที่มีป้องกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณถ่ายโอนเนื้อหาของ Microsoft Windows Media ที่ได้ รับการป้องกันโดย Windows Media Digital สิทธิ์ในการจัดการ (WMDRM) กับ Portable Media Center อุปกรณ์ ไคลเอนต์ หรือโปรแกรมประยุกต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนซ์แฟ้ม:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
800480CF - ความล้มเหลวของลายเซ็นสิทธิ์การใช้งาน
เกิดข้อผิดพลาด 2
80049006 ใบรับรองหมดอายุ
การเล่น บนพีซีแบบเคลื่อน และ บนอุปกรณ์แบบพกพาบางอย่างจะไม่ได้รับผลกระทบ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบ Windows Media ใบรับรองที่ถูกใช้ในแกนนำอย่างใดอย่างหนึ่ง DLLs พัฒนา Kit (SDK) ของซอฟต์แวร์ที่หมดอายุในเดือน 31 สิงหาคม 2004 เนื่องจากใบรับรองหมดอายุแล้ว คุณไม่สามารถถ่ายโอนเนื้อหา

การแก้ไข

หากปัญหานี้เกิดขึ้นในกล่องโต้ตอบการซิงโครไนส์ของ Windows Media Player ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในแฟ้มบันทึกของการซิงโครไนส์ คลิกขวาที่ข้อผิดพลาด
 2. คลิกรายละเอียดข้อผิดพลาด.
 3. คลิกวิธีใช้เว็บจากนั้น ทำ ตามขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บเพจนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง:
 1. ปิดโปรแกรมสื่อประยุกต์ทั้งหมด รวมทั้งบริการแบบออนไลน์เช่น MSN, Napster และ CinemaNow
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft และจากนั้น ทำตามขั้นตอนการปรับปรุงใบรับรองของคุณ:
  http://go.microsoft.com/FWLink?LinkID=34506
 3. มีความพยายาม resynchronize เนื้อหาบนอุปกรณ์ Portable Media Center ของคุณ

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้มีผลเฉพาะกับไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Media Player 10 จำนวนจำกัด อาจมีพยายามไคลเอนต์ได้รับผลกระทบก่อน เล่นกลับเนื้อหาที่อยู่ระหว่างเดือน 23 กรกฎาคม 2004 2 กันยายน 2004 ป้องกัน Windows Media

หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Media Player 10 รุ่นเบต้า คุณต้องติดตั้งรุ่นวางจำหน่ายได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows Media Player 10 รุ่นวางจำหน่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
Keywords: 
kbprb kbmt KB885944 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com