ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การตั้งค่าผู้ใช้ต่อไปนี้เป็นส่วนตัว" เมื่อคุณพยายามที่จะย้ายส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้ไปยัง Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 886210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อโยกย้ายโปรไฟล์ของผู้ใช้จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปไปยัง Microsoft Windows Small Business Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่าผู้ใช้ต่อไปนี้เป็นส่วนตัว:

-username

การติดตั้งไคลเอ็นต์ไม่สามารถย้ายการตั้งค่าส่วนตัว คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional คุณสามารถทำการตั้งค่าเหล่านี้สาธารณะ และโยกย้ายดังกล่าวเป็นดังนี้:

เข้าสู่ระบบในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ซึ่งมีการตั้งค่าที่คุณต้องการโยกย้าย ในโฟลเดอร์เอกสารและการตั้งค่า คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของผู้ใช้ คลิกใช้ร่วมกันและการรักษาความปลอดภัย และยกเลิกเลือกสร้างนี้โฟลเดอร์ส่วนตัวกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ และจากนั้น คลิกตกลง

คลิก Start คลิก Run และเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าเครือข่ายการเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กอีกครั้ง โดยการพิมพ์: http://Servername/connectcomputer

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000 Professional หรือหากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหา ดู http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=19069 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ในสถานการณ์สมมตินี้ทำให้โฟลเดอร์นี้ส่วนตัวไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายในนั้นการใช้ร่วมกันแท็บในนั้นusernameคุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับผู้ใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบางส่วนของแฟ้มที่อยู่ในเอกสารและ Settings\usernameโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับผู้ใช้ที่คุณกำลังพยายามที่จะโอนย้าย

หมายเหตุ:คุณอาจพบปัญหานี้แม้แต่ถ้าเอกสารนี้ และโฟลเดอร์ Settings\UserName จะไม่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ก่อนที่จะทำการตามขั้นตอนเหล่านี้ ยืนยันที่นั้นทำให้โฟลเดอร์นี้ส่วนตัวล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ใช้ที่คุณกำลังพยายามที่จะโอนย้าย
 1. บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ปิดช่วย Windows Small Business Server ตั้งค่าคอนฟิกสร้างเครือข่ายหากมีการเรียกใช้อยู่
 2. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้ว เปิดแฟ้ม SBSNetSetup.log โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
  %ProgramFiles%\Microsoft Windows Small Business Server\Clients
 3. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกสำหรับข้อมูลที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  CProfileList::IsPrivateProfile( <UserName> )
  CProfileList::IsPrivateProfile() - starting the search [C:\Documents and 
  Settings\<UserName>]
  CProfileList::IsPrivateDir() - returning TRUE for [C:\Documents and 
  Settings\<UserName>\Local Settings\Temp\JunkFiles]
  CProfileList::FindPrivateDir() - returning true [C:\Documents and 
  Settings\<UserName>\Local Settings\Temp\JunkFiles]
  ในแฟ้มบันทึกนี้ บรรทัดที่สองครั้งล่าสุดส่งกลับค่า True สำหรับแฟ้มส่วนตัวในโฟลเดอร์ชั่วคราวของโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
 4. ลบแฟ้มที่ระบุว่า แฟ้ม SBSNetSetup.log เป็นส่วนตัวจากโปรไฟล์ของผู้ใช้ In the example log file from step 3, remove the files from the affected user's JunkFiles folder.
 5. ออกจาก Windows Explorer
 6. Visit the following Web site to migrate the user's profile to Windows Small Business Server 2003:
  http://Servername/ConnectComputer
หมายเหตุ:Replace ServerName with the name of your Small Business Server 2003 computer.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For additional information about Windows Small Business Server 2003, see the Windows Small Business Server 2003 product documentation. To obtain this documentation, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sbs/techinfo/productdoc/alpha.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 886210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdeployment kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB886210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com