คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP_500 เมื่อคุณซิงโครไนส์อุปกรณ์เคลื่อนของคุณกับ Microsoft Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 886346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณซิงโครไนส์อุปกรณ์เคลื่อนของคุณกับ Microsoft Exchange Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัสข้อผิดพลาด: HTTP_500

ปรับให้ตรงกันล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ลองอีกครั้ง

สาเหตุ

หาตำแหน่งที่ Exchange ActiveSync โดยปกติแล้วตั้งกล่องจดหมาย โดยใช้ด้านซ้ายมือ (LHS) ของหลักแบบธรรมดาจดหมาย Transfer Protocol (SMTP) ที่อยู่ ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนของอาการเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ผู้ใช้ที่มีอยู่หลายของ SMTP
 • อยู่ SMTP หลักไม่ตรงกับค่าเริ่มต้นนโยบายผู้รับ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณใช้ Exchange Server 2003 SP2 จะไม่มีตัวเลือก เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อบังคับใช้ Exchange ActiveSync เพื่อการค้นหาตำแหน่งของกล่องจดหมาย โดยใช้อยู่ SMTP รอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการให้คุณรีสตาร์ทอินเทอร์เน็ตของ Microsoft บริการการจัดการระบบข้อมูล Services (IIS)
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\
 3. คลิกขวาพารามิเตอร์คลิกใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 4. มีเลือก "ค่าใหม่#1" ประเภท:SMTPProxyจากนั้น กด ENTER เพื่อเปลี่ยนชื่อค่า คลิกขวาSMTPProxyแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในการสายอักขระข้อมูลบรรทัด โดเมนชนิด SMTP ในการเริ่มต้นของคุณให้ผู้รับนโยบาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์contosoltd.com.
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. เริ่มต้นบริการ IIS Admin โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาในรายการบริการการจัดการระบบ IIS บริการแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
หลังจากที่คุณใช้การตั้งค่ารีจิสทรีใหม่ Exchange ActiveSync จะดูถึงที่อยู่ SMTP ทั้งหมดเพื่อค้นหาตำแหน่งของกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ขายกระเป๋า Ltd. ได้ตั้งค่าคอนฟิก SMTP ต่อไปนี้:
SMTP:admin@contoso.com<------------primary smtp=""></------------primary>
smtp:admin@contosoltd.com
หลัง จากที่คุณเพิ่มค่า SMTPProxy เซ็ต contosoltd.com, Exchange ActiveSync จะค้นหา admin@contosoltd.com กล่องจดหมายได้อย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายจุดสิ้นสุดหลังถูกเรียกใช้รุ่นของ Exchange Server ซึ่งเป็นวันหลังจาก Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (สร้าง 6.5.7226)
 • สำหรับการแก้ปัญหานี้ให้การทำงาน บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณต้องปิดการ
  DisableSMTPMailboxAddressing
  รีจิสทรีรายการ การมีอยู่ เมื่อต้องการปิดรายการรีจิสทรีนี้ กำหนดค่าของรายการรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\DisableSMTPMailboxAddressing

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 886346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft ActiveSync 4.1
Keywords: 
kbprb kbmt KB886346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com