Numer ID artykułu: 886549 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby zainstalowania lub usunięcia jednego z produktów wymienionych w sekcji "Stosuje się do" może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 1606: Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest nieprawidłowe ustawienie w jednym z następujących podkluczy rejestru:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do "Automatyczne rozwiązywanie problemu" sekcja. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do "Pozwól mi to rozwiązać samodzielnie" sekcja.

Uwaga Ta poprawka ją spakować potrafi automatycznie odzyskać wszystkie wpisy rejestru, które są wymienione w poniższych tabelach.

Rozwiązanie

Metoda 1

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Fix it przycisk lub łącze. Kliknij przycisk uruchomić w pobieranie pliku okno dialogowe pole, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poprawka kreatora.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Napraw 50356
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2

Notatki
 • Ten kreator może być w języku angielskim Jednak poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli nie jesteś na komputerze, którego dotyczy problem, zapisz program Fix it na dysku flash lub dysku CD i uruchom go później na komputerze, którego dotyczy problem.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Pozwól mi to rozwiązać samodzielnie

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Regedit.exe, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 3. W prawym okienku sprawdź, czy wartości są takie same jak wartości w tabeli poniżej. Jeśli każda wartość odpowiada tabeli, przejdź do krok 7.
  Dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Nazwa wartości Typ Dane wartości
  Folder dane aplikacji REG_EXPAND_SZDane %userprofile%\Application
  Pamięć podręczna REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Local lokalne\Temporary Internet Files
  Pliki cookie REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Cookies
  Pulpit REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Desktop
  Ulubione REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Favorites
  Historia REG_EXPAND_SZ %UserProfile%\Local lokalne\Historia
  Folder dane aplikacji lokalnych REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Lokalne\dane aplikacji
  Ustawienia lokalne REG_EXPAND_SZ Ustawienia %USERPROFILE%\Local
  Moje zdjęcia REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My dokumenty\Moje obrazy
  NetHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\NetHood
  Osobiste REG_EXPAND_SZ Dokumenty %USERPROFILE%\My
  PrintHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\PrintHood
  Programy REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Start\Programy
  Ostatnie REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Recent
  Wyślij do REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\SendTo
  Menu Start REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start menu
  Uruchamianie REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Start\Programy\Autostart
  Szablony REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Templates
  Dla systemu Windows Vista Windows 7 i Windows Server 2008
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Nazwa wartości Typ Dane wartości
  {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Downloads
  Folder dane aplikacji REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming
  Pamięć podręczna REG_EXPAND_SZPliki internetowe %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
  Pliki cookieREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
  PulpitREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Desktop
  UlubioneREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Favorites
  Historia REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  LocalAppDataREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local
  Moje zdjęcia REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Pictures
  Moja muzykaREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Music
  Moje wideo REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Videos
  NetHoodREG_EXPAND_SZSkróty %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network
  OsobisteREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Documents
  PrintHoodREG_EXPAND_SZSkróty %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer
  ProgramyREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Start\Programy
  OstatnieREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
  Wyślij doREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
  Menu StartREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start menu
  UruchamianieREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Start\Programy\Autostart
  Szablony REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
 4. Wszelkie nazwę, typ lub wartość jest niezgodna podbicia tabeli 3, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wartości, a następnie kliknij przyciskUsuń.
 5. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy ShellFolders użytkownika, wskaż polecenie Nowy, kliknij Wartość ExpandableString, wpisz wartość nazwy, która ma z tabeli Krok 3 i naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość, który został utworzony w kroku 5, kliknij przyciskModyfikuj, wpisz wartość w polu Dane wartości boxfor Nazwa wartości i kliknij przycisk OK.
 7. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 8. W prawym okienku sprawdź, czy wartości są takie same jak wartości w tabeli poniżej. Jeśli każda wartość odpowiada tabeli, przejdź do step12.
  Dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Nazwa wartościTypDane wartości
  Wspólny folder dane aplikacji REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Application danych
  Wspólne pulpitu REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Desktop
  Wspólne dokumenty REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Documents
  Wspólne Ulubione REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Favorites
  Najczęściej używane programy REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start Start\Programy
  Wspólne Menu Start REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start menu
  Wspólny Autostart REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start Start\Programy\Autostart
  CommontemplatesREG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Templates
  Dla systemu Windows Vista Windows 7 i Windows Server 2008
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Nazwa wartościTypDane wartości
  {3D644C9B-1FB8-4f30-9B45-F670235F79C0}REG_EXPAND_SZ%Public%\Downloads
  Wspólny folder dane aplikacjiREG_EXPAND_SZ% ProgramData %
  Wspólne pulpituREG_EXPAND_SZ%Public%\Desktop
  Wspólne dokumentyREG_EXPAND_SZ%Public%\Documents
  Najczęściej używane programyREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Start\Programy
  Wspólne Menu StartREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start menu
  Wspólny AutostartREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Start\Programy\Autostart
  Typowe szablonyREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  Wspólna muzykaREG_EXPAND_SZ%Public%\Music
  Wspólne obrazyREG_EXPAND_SZ%Public%\Pictures
  CommonVideoREG_EXPAND_SZ%Public%\Videos
 9. Wszelkie nazwę, typ lub wartość jest niezgodna podbicia tabeli 8, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wartości, a następnie kliknij przyciskUsuń.
 10. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy ShellFolders użytkownika, wskaż polecenie Nowy, kliknij Wartość ExpandableString, wpisz wartość nazwy, która ma z tabeli w step8 i naciśnij klawisz ENTER.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość, który został utworzony w kroku 10, kliknij przyciskModyfikuj, wpisz wartość w polu Dane wartości boxfor Nazwa wartości i kliknij przycisk OK.
 12. Zamknij Edytor rejestru, a następnie uruchom ponownie thecomputer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Metoda 2

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
Jeśli problem wciąż występuje, należy znaleźć kluczy rejestru.
Poniżej jest odwołaniem klucza rejestru z wyświetlania klucz pakietu Microsoft Office w rejestrze:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wersja pakietu Microsoft OfficeWyświetlane w rejestrze
Pakiet Office 201014,0
Office 200712.0
Office 200311.0
Pakiet Office XP10.0
Pakiet Office 20009.0
Pakiet Office 978.0
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Regedit.exe, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
 3. W lewym okienku wszystkie stare Microsoft Office zarejestrować klucze, które nie mają jakiegokolwiek produktu z nimi związanych.
  Uwaga Na ilustracji poniżej przedstawiono przykładowy na usunięcie klucza rejestru pakietu Office 2007.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tego etapu
 4. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym znajduje się użytkownik, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Dla tych, którzy nie można usunąć klucze rejestru spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy klucz i kliknij przycisk uprawnienia. Upewnij się, że grupy użytkowników (lub) masz pełną kontrolę. Może to być administrator lub innego konta, które ma uprawnienia administracyjne.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Właściwości

Numer ID artykułu: 886549 - Ostatnia weryfikacja: 18 listopada 2013 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb kbcip kbmt KB886549 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 886549

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com