การแก้ไข: ดีบักเกอร์ Visual Studio .NET 2003 ปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งรันไทม์ของ.NET Framework 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 886609 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้ดีบักเกอร์ Microsoft Visual Studio .NET 2003 ดีบักขัดข้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งรันไทม์ของ Microsoft .NET Framework 2.0

สาเหตุ

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่นำมาใช้ โดยการใช้งานจริง.NET Framework 2.0 ทำให้บางโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่มีการจัดการการ "ลอยขึ้น" ไปเป็นรุ่นล่าสุดของการใช้งานจริง ปัญหานี้เกิดขึ้นในบางกรณีเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) ที่ได้รับการจัดการ

เมื่อมีการเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่มีการจัดการ แอพลิเคชันที่ไม่มีการจัดการใช้.NET Framework 2.0 อย่างไรก็ตาม ดีบัก Visual Studio .NET ใช้รันไทม์.NET Framework 1.1 ที่แนบกับการใช้งานจริง.NET Framework 2.0 รันไทม์.NET Framework 1.1 ไม่ถูกต้องจัดการดีบัก Visual Studio ที่แนบกับ.NET Framework 2.0 ดังนั้น ดีบักปัญหา

การแก้ไข

มีการแก้ปัญหานี้ได้ในขณะใช้งานจริงของ.NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แอพลิเคชันที่คุณกำลังดีบักต้องโหลดการใช้งานจริง.NET Framework 1.1 เมื่อต้องการบังคับใช้นี้จะเกิดขึ้น ต้องรวมแฟ้มการกำหนดค่านี้<requiredruntime></requiredruntime>องค์ประกอบ

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการระบุรุ่นใช้งานจริงในแฟ้มการกำหนดค่า
<?xml version = "1.0"?>
<configuration>
	<startup>
		<requiredRuntime version="v1.1.4322"/>
	</startup>
</configuration>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถยืนยันปัญหานี้ได้ โดยการดูรุ่น mscorwks ที่โหลดไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังตรวจแก้จุดบกพร่อง ถ้าสตริงที่เวอร์ชันเป็นวันหลังจาก "v1.1.4322" ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานจริง.NET Framework แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

การกำหนดรันไทม์โหลดรุ่นใด
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/w671swch (vs.71)
visual Studio 2005 สำหรับนักพัฒนาศูนย์
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa973782.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 886609 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbbug kbqfe kbprb kbmt KB886609 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886609

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com