กฎบางอย่างถูกปิดใช้งาน และคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้าง หรือเปิดใช้งานกฎใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 886616 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่น เป็น Microsoft Office Outlook 2003 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า), คุณอาจสังเกตเห็นว่า บางกฎของคุณถูกปิดใช้งาน และไม่สามารถเปิดใช้งาน กฎอื่น ๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณพยายามที่จะเปิดใช้งานกฎที่ถูกปิดการใช้งาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange อย่าง น้อยหนึ่งกฎ และถูกปิดใช้งาน ซึ่งอาจเป็น เพราะพารามิเตอร์บางตัวไม่สนับสนุน หรือไม่มีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเก็บกฎทั้งหมดของคุณ

สาเหตุ

 • กล่องจดหมายบน Microsoft Exchange Server 2007 การแลกเปลี่ยน Server 2010 หรือแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2013

  ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้ากฎที่อยู่ในกล่องจดหมายของคุณ exceedthe โควต้ากฎที่สร้างขึ้นสำหรับกล่องจดหมายของคุณ กฎขนาดจำกัดสำหรับกล่องจดหมายใน Exchange Server 2007 (และรุ่นที่ใหม่กว่า) hasa ขนาดเริ่มต้นของ 64 กิโลไบต์สำหรับแต่ละกล่องจดหมาย รวมกฎขนาดจำกัดไม่สามารถกำหนดเองได้ถึง 256 กิโลไบต์ต่อกล่องจดหมายที่จำกัด

 • กล่องจดหมายใน Exchange Server 2003

  ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้ากฎที่อยู่ในกล่องจดหมายของคุณเกินขนาด 32 กิโลไบต์ (KB) กฎการรวมขนาดจำกัดสำหรับกล่องจดหมายใน Exchange Server 2003 ไว้ที่ 32 กิโลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดกฎสำหรับ Exchange 2003
ใน Outlook 2003 (และรุ่นที่ใหม่กว่า), มีเพิ่มขนาดของกฎโดยส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนสำหรับรูปแบบ Unicode

การหลีกเลี่ยงปัญหา

Exchange Server 2007 การแลกเปลี่ยน Server 2010 และเซิร์ฟเวอร์ 2013 แลกเปลี่ยน

ถ้ากล่องจดหมายของคุณ บน Exchange Server 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณเพื่อเพิ่มโควตากฎสำหรับกล่องจดหมายของคุณ

คำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่ากฎโควตาถึงค่าสูงสุดของ 256 KB

กล่องจดหมายชุด john@contoso.com - RulesQuota: 256kb
คำสั่งตัวอย่าง Thefollowing ช่วยให้คุณสามารถดูกฎโควตาปัจจุบันสำหรับกล่องจดหมาย

John@contoso.com รับจดหมาย |FL displayname, rulesquota

ถ้าผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณไม่สามารถเพิ่มกฎโควตาสำหรับกล่องจดหมายของคุณ โปรดลองหนึ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่นำไปใช้กับรุ่นทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน

รุ่นทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้กฎของคุณจะกู้คืน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เมื่อต้องการลดขนาดของกฎที่มีอยู่ของคุณ

วิธีที่ 1

เปลี่ยนชื่อกฎของคุณให้เป็นชื่อสั้นลง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกฎใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกรายละเอียด
 2. แล้ว คลิกจัดการกฎและการแจ้งเตือน
 3. ในการกฎสำหรับอีเมล แท็บ คลิกกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 4. คลิกเปลี่ยนแปลงกฎและจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อกฎ
 5. พิมพ์ชื่อกฎใหม่ สั้นกว่า และจากนั้น คลิกตกลง
 6. คลิตกลง เมื่อต้องการปิดการกฎและการแจ้งเตือน กล่องโต้ตอบ
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 3. ในรายการเปลี่ยนกฎคลิกเปลี่ยนชื่อกฎ
 4. พิมพ์ชื่อกฎใหม่ สั้นกว่า และจากนั้น คลิกตกลง
 5. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน

วิธีที่ 2

ลบกฎเก่าใด ๆ เมื่อต้องการลบกฎใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. บนแท็บแฟ้มคลิกรายละเอียด
 2. แล้ว คลิกจัดการกฎและการแจ้งเตือน
 3. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 4. คลิกปุ่มลบแล้ว คลิ กใช่เพื่อยืนยันการลบ
 5. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกลบแล้ว คลิ กใช่เพื่อยืนยันการลบ
 4. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน

วิธีที่ 3

รวมกฎที่คล้ายกันเพื่อลดขนาดโดยรวมของกฎของคุณ ถ้าเป็นไปได้ รวมกฎที่คล้ายกันเพื่อลดขนาดโดยรวมของกฎของคุณ หลังจากที่คุณรวมกฎคล้าย ลบกฎที่คุณไม่จำเป็นได้อีก เมื่อต้องการแก้ไขกฎที่มีอยู่ใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. บนแท็บแฟ้มคลิกรายละเอียด
 2. แล้ว คลิกจัดการกฎและการแจ้งเตือน
 3. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 4. คลิกเปลี่ยนกฎและจากนั้น คลิกแก้ไขการตั้งค่ากฎ
 5. ปรับเปลี่ยนกฎตามความเหมาะสม
 6. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในรายการเปลี่ยนกฎคลิกแก้ไขการตั้งค่ากฎ

  ปรับเปลี่ยนกฎตามความเหมาะสม
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน

  หมายเหตุ ถ้ากฎนี้คือ กฎสำหรับไคลเอ็นต์เท่านั้น คุณต้องคลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎ และการแจ้งเตือน

วิธีที่ 4

ย้ายแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีชื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด ถ้าคุณมีกฎที่ย้ายข้อความอีเมล์ไปยังแฟ้ม.pst ย้ายแฟ้ม.pst ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีชื่อเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ย้ายแฟ้ม.pst ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเช่น C:\file_name.pst เมื่อต้องการย้ายแฟ้ม.pst ใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคลหรือชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้นสำหรับแฟ้ม.pst ของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติสำหรับ ชื่อ_โฟลเดอร์.

  หมายเหตุ โฟลเดอร์นี้จะมีโฟลเดอร์ระดับบนสุดในบานหน้าต่างนำทาง ในจดหมายเสมอ
 2. บนแท็บทั่วไปคลิกขั้นสูง
 3. ในกล่องข้อความชื่อแฟ้มให้จดสมบูรณ์เส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้ม.pst
 4. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดการชื่อ_โฟลเดอร์ กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
 5. ออกจาก Outlook
 6. ใช้ Microsoft Windows Explorer เพื่อย้ายแฟ้ม.pst ไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น มีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้ม.pst ไดรฟ์: \Documents และ Settings\user_nameโฟลเดอร์ Data\Microsoft\Outlook \Local Settings\Application ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อน การใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหาโฟลเดอร์นี้ คุณต้องเปิดใช้การแสดงผลของโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Windows Explorer คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์บนเมนูเครื่องมือ
  2. คลิกแท็บมุมมอง
  3. ในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงคลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ภายใต้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
  4. ถ้าคุณต้องการดูส่วนขยายของชื่อแฟ้มทั้งหมด คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จักภายใต้แฟ้มและโฟลเดอร์

   โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์ที่ซ่อนปรากฏเป็นสีจางเพื่อบ่งชี้ว่า เป็นโฟลเดอร์โดยทั่วไปไม่
  5. คลิกตกลง
 7. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิดรายการจดหมายใน'แผงควบคุม':
  • การดำเนินการนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คลิกเริ่ม, 'แผงควบคุม'คลิก คลิกบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิ กจดหมาย

   หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิค คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งที่จดหมาย
  • เมื่อต้องการทำเช่นนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งที่จดหมาย
 8. คลิกแสดงโปรไฟล์แล้ว คลิ กส่วนกำหนดค่าที่ประกอบด้วยแฟ้ม.pst ของคุณ
 9. คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแฟ้มข้อมูล
 10. คลิกแฟ้มข้อมูล.pst ที่คุณย้าย และจากนั้น คลิกตั้งค่า
 11. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ว่า ไม่พบแฟ้มข้อมูลที่ตำแหน่งเดิม คลิกตกลง
 12. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้ม.pst ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใหม่ และคลิกเปิด
 13. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิดสองครั้ง
 14. คลิกตกลง
 15. ปิด 'แผงควบคุม'
 16. เริ่มระบบ Outlook ใหม่

วิธีที่ 5

ล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น ถ้าคุณใช้กฎเพื่อย้ายข้อความอีเมล์ไปยังแฟ้ม.pst คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนเครื่องนี้เท่านั้นยกเว้นว่าคุณกำลังเข้าถึงอีเมลของ Exchange Server ของคุณจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. บนแท็บแฟ้มคลิกรายละเอียด
 2. แล้ว คลิกจัดการกฎและการแจ้งเตือน
 3. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 4. คลิกเปลี่ยนกฎและจากนั้น คลิกแก้ไขการตั้งค่ากฎ
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนเครื่องนี้เท่านั้นถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 6. ตัวช่วยสร้างกฎให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. บนแท็บกฎสำหรับอีเมลคลิกกฎที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในรายการเปลี่ยนกฎคลิกแก้ไขการตั้งค่ากฎ
 4. ถ้าเลือก คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น
 5. ตัวช่วยสร้างกฎให้เสร็จสมบูรณ์
 6. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือน

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้กฎไคลเอ็นต์เท่านั้นที่ชี้ไปยังแฟ้มทรัพยากรท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ในแฟ้ม.pst และคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในการเข้าถึง Microsoft Outlook อาจเกิดความขัดแย้งของกฎ ดังนั้น บางกฎไคลเอ็นต์เท่านั้นอาจถูกปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด 32 กิโลสำหรับกฎ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
147298 จำนวนสูงสุดของกฎสำหรับแต่ละโฟลเดอร์
241325 ออกจากพื้นที่ข้อความข้อผิดพลาดเมื่อสร้าง หรือนำเข้ากฎ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 886616 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB886616 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:886616

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com