เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887012
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายว่า เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Microsoft ของคุณใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง DLL ที่โหลดในการประมวลผลอย่าง น้อยหนึ่งอย่างที่จำเป็น โดย Windows ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในขณะโหลด DLL ดังนั้น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต้องหยุดขั้นตอนที่ทำให้ DLL ที่จะโหลด การหยุดการประมวลผลจะยกเลิกการโหลด DLL ที่จำเป็นต้องมีเพื่อทำการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม กระบวนการโหลด DLL ไม่สามารถหยุดในขณะที่ Windows กำลังทำงาน ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่การปรับปรุง MS04-011 DLLs จำนวนมากที่โหลดในกระบวนการหลักของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหยุด โดยไม่มีการปิดระบบ Windows
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงเป็นแฟ้ม.exe ที่ทำงานเป็นกระบวนการที่จำเป็น โดย Windows ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงในขณะที่เรียกใช้กระบวนการนี้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถที่บังคับให้ใช้ขั้นตอนนี้หยุดการยกเว้นว่าคุณปิดระบบ Windows ตัวอย่างเช่น Csrss.exe คือ กระบวนการจำเป็นต้องใช้ใน Windows
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนี้การใช้ และที่จำเป็น โดย Windows ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นี้ ยกเลิกอย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นี้จนกว่าคุณปิด Windows ตัวอย่างเช่น Disk.sys คือ ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่จำเป็น โดย Windows
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทำให้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทำให้การเปลี่ยนแปลงรายการรีจิสทรีที่จะอ่านได้เฉพาะเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการลดโอกาสของคุณได้รับการพรอมต์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการลดโอกาสของคุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถลองการจบกระบวนการใช้แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุง ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบว่า มีการใช้แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุง โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กระบวนการ Explorer จาก Sysinternals การตรวจสอบวิธีการใช้แฟ้ม และกระบวนการใดที่มีการใช้ คุณอาจหยุดการบริการ หรือ การจบกระบวนการที่ใช้แฟ้มต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผล Explorer ไปที่ Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผล Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
242131วิธีการแสดงรายการของกระบวนการที่มีแฟ้มที่เปิด
ยกเว้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเอง Microsoft ไม่ endorse หรือแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ผ่านอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน เราให้ข้อมูลนี้เป็นความสะดวกที่เฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา แล้ว excepting ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ไม่มีการรับประกันใด ๆ ชนิด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย รับประกันที่เราไม่ให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีการที่ระงับข้อความเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

การที่ระงับข้อความเพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมติดตั้งที่ใช้ โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยFor more information about command-line switches for Windows and IExpress software update packages, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress
When you use Windows Installer, a security update that uses the .msi or the .msp file name extension is installed on your computer. For additional information about command-line options that are used by Windows Installer, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx
สิ่งสำคัญIn certain cases, you must restart your computer to fully apply the security update. Your computer may remain vulnerable if the security update is not fully applied.

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

Your hardware manufacturer provides technical support and assistance for x64-based versions of Windows. Your hardware manufacturer provides support because an x64-based version of Windows was included with your hardware. Your hardware manufacturer might have customized the installation of Windows with unique components. คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft will provide reasonable-effort assistance if you need technical help with your x64-based version of Windows. อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Applies To

This article applies to all currently supported Microsoft operating systems.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887012 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto kbmt KB887012 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887012

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com