เรื่องการสนับสนุนด้านบนไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ใน Microsoft Exchange

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887271 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการการตัดสินค้าจากคลังที่มีการระบุว่าบริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นเรื่องการสนับสนุนด้านบนไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ใน Microsoft Exchange บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บทความนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการตัดสินค้าจากคลังสำหรับเซ็กเมนต์ลูกค้า Professional และ Premier สำหรับพื้นที่ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Microsoft Outlook ซึ่งรวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ Microsoft Exchange
  • Microsoft Outlook Web Access
  • การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลนี้รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) ผ่าน HTTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. Microsoft Outlook

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งาน 1.1

828377 วิธีการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปรับใช้ Office 2003
829898 เว็บคาสต์สนับสนุน: ปรับใช้ Microsoft Office 2003 ในคอมพิวเตอร์ระบบเว็บไซต์องค์กร
"รวมของการปรับใช้ Outlook" ใน Office 2003 editions นั้นก็ resource kit:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402511033.aspx

1.2 การแก้ไขปัญหาขั้นตอนระยะไกลเรียก (RPC)

839862 วิธีการแก้ไขปัญหาการยกเลิกการร้องขอการ RPC กล่องโต้ตอบ ใน Outlook 2003 หรือ ใน Outlook 2002
325930 วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่มีสาเหตุจากรายการรีจิสทรีของโพรโทคอล RPC ไคลเอนต์
830914 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "RPC ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง" ข้อความเมื่อคุณใช้แอคเคาท์อีเมล Exchange Server และคุณเริ่มการทำงานของ Outlook 2003

1.3 Cached โหมดอัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

870926 คำอธิบายเกี่ยวกับ Outlook 2003 ด้วยโหมด Cached Exchange ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2003
871132 ไคลเอ็นต์ Exchange อาจดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ทั้งหมดเมื่อพวกเขาพยายามที่ดาวน์โหลดเพิ่มสมุดรายชื่อเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลน์ใน Outlook 2003
821299 ปรับให้ตรงกันใช้เวลานานกว่าที่คาดในโหมด Cached Exchange ใน Outlook 2003
826252 โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่า Outlook ให้ใช้โหมด Cached Exchange ปรากฏใน Outlook แต่คุณไม่สามารถดูข้อความในโฟลเดอร์นั้น
823580 วิธีการกำหนดค่าวิธีดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เมื่อคุณใช้ Outlook 2003 ในโหมด Cached Exchange
831124 วิธีการบังคับให้ Outlook 2003 เมื่อต้องแก้ไขที่อยู่ของพร็อกซีและคุณสมบัติที่กำหนดเองในโหมด Cached

1.4 ปัญหาด้านความปลอดภัย

817878 สิ่งที่แนบมายังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีความปลอดภัยแฟ้มชั่วคราว Outlook เมื่อคุณจบการทำงานของ Outlook 2003
287887 Outlook 2003 และ Outlook 2002 ไม่จำกัดการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่มีนามสกุลแฟ้ม.eml
290499 ข้อมูลของผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมล
"กำหนดตั้งค่าความปลอดภัย โดยการใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัย Outlook" ใน Office 2003 editions นั้นก็ resource kit:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011402931033.aspx
"การกำหนดค่าคุณลักษณะความปลอดภัยของ Outlook เมื่อต้องป้องกันไวรัส" ใน Office 2003 editions นั้นก็ resource kit:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011402911033.aspx

1.5 การตัดสินค้าจากคลังกฎ

826964 กฎที่คุณสร้างใน Outlook 2002 ไม่สามารถมองเห็นได้ใน Outlook 2003 แต่กฎจะมองเห็นได้ใน OWA
826265 กฎอาจเสียเมื่อคุณเข้าถึงได้จาก Outlook หลายรุ่น

1.6 ได้ปฏิทินและการตัดสินค้าจากคลังของการร้องขอการประชุม

890436 วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดหายไปและการนัดหมายที่ซ้ำกัน
286166 จดหมายเตือนชำระเงินและงานในปฏิทินของ outlook ไม่ปรากฏตามที่คาดไว้ใน Outlook 2002 และ Outlook 2003
872839 การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน Outlook 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1
829217 ข้อควรพิจารณาเมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานของผู้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงใน Microsoft Outlook
"ประชุมของ outlook: สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติและควร" จาก Office Online เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011276781033.aspx

1.7 ผู้รับมอบสิทธิ์เข้าถึงการตัดสินค้าจากคลัง

924470 คุณลักษณะของผู้รับมอบสิทธิ์ outlook ใน Microsoft Outlook และ Entourage รุ่นผสม
826968 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อผู้รับมอบสิทธิ์พยายามที่ดูข้อความในกล่องขาเข้าของคุณใน Outlook 2003 หรือ Outlook 2002
309185 การประชุมที่จะถูกวางไว้ในปฏิทินของเจ้าของ โดยผู้รับมอบสิทธิ์ ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมใน Outlook
"อนุญาตผู้รับมอบสิทธิ์ให้ดูการนัดหมายส่วนตัว" จากเว็บไซต์ Office Online เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HP052516431033.aspx
มอบ "หมายถึง" จาก Office Online เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/CH063566511033.aspx

1.8 สินค้าออกใช้จดหมาย

291613 วิธีการส่งข้อความอีเมล์ที่อยู่ในกล่องขาออกของคุณใน Outlook 2003 และ Outlook 2002

1.9 นโยบายท้องถิ่นและการตัดสินค้าจากคลังของนโยบายกลุ่ม

826170 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบของนโยบาย Office ด้วยการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ของ Windows
"นโยบายแฟ้มแม่แบบ" ใน Office 2003 editions นั้นก็ resource kit:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011513601033.aspx

2. Outlook Web Access

2.1 วิธีตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกเป็น front-end ไว้

837852 Windows Clustering ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าใน Exchange Server 2003
822443 ข้อควรพิจารณาเซิร์ฟเวอร์ใน Exchange Server 2003
"เข้มงวดกว่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2003"
http://technet.microsoft.com/en-us/library/faecb78b-8453-4192-966e-06b05d49103f.aspx
"บทนำสู่การแนะนำเวอร์ และแบ็คเอนด์โทโพโลยีของ Exchange Server 2003 และ Exchange 2000"
http://technet.microsoft.com/en-us/library/9713985e-8847-4104-be02-6d00af9243e1.aspx
"Microsoft Exchange 2000 Server เวอร์ และแบ็คเอนด์ยี"
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2000/maintain/e2kfront.mspx

2.2 ตรวจสอบวิธีการทำให้เกิดปัญหาการเข้าสู่ระบบ OWA

282805 การรับรองความถูกต้องเบื้องต้นกล่องถูกแสดงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ OWA
267906 วิธีการตั้งค่า OWA สำหรับชื่อเข้าสู่ระบบ UPN
183545 การรับรองความถูกต้อง NTLM ล้มเหลวระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องด้วย OWA
327843 การแก้ไขปัญหาการล้มเหลวเข้าสู่ระบบ Outlook Web Access ใน Exchange 2000 และใน Exchange 2003

2.3 OWA ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย IIS Lockdown Tool และเครื่องมือ URLScan

309508 กำหนดค่า IIS Lockdown และ URLscan ในระบบ Exchange
325965 เครื่องมือ URLScan อาจก่อให้เกิดปัญหาใน Outlook Web Access

2.4 ที่อยู่ SMTP ของผู้ใช้ที่ไม่ตรงกับนโยบายผู้รับ และความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ OWA

269498 ไม่สามารถล็อกอินไปยังกล่องจดหมายของ Exchange 2000 กับ Outlook Web Access
293386 HTTP 401 หรือ 404 เพราะข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึง OWA โดยนัย หรืออย่างชัดเจน
812220 การใช้รายที่ชัดเจนกับ Outlook Web Access

2.5 โฮสต์หัวข้อ และการกำหนดค่าการตั้งค่าคอนฟิกไม่ถูกต้องของเว็บไซต์เริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

312422 " HTTP 404 " ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ OWA ผ่าน front-end เซิร์ฟเวอร์ในคลัสเตอร์
287726 วิธีการกำหนดค่าข้อมูลส่วนหัวและการรับรองความถูกต้องของโฮสต์ใน Exchange 2000 Outlook Web Access บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Windows 2000
248033 วิธีผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหาการ "HTTP 404 - แฟ้มไม่พบ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS
839357 วิธีการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อแบบ HTTP ไป HTTPS สำหรับเครื่องไคลเอนต์ Outlook Web Access และวิธีการเปลี่ยนเส้นทางเริ่มต้นเว็บไซต์เพื่อชี้ไปยังไดเรกทอรีเสมือนของอัตราแลกเปลี่ยน
328242 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านถ้าไม่มีการติดตั้ง OWA ในเว็บไซต์เริ่มต้น

2.6 ไฟร์วอลล์ทำให้เกิดปัญหาใน Outlook Web Access

267910 Outlook Web Access ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์" กับไฟร์วอลล์บางอย่าง
328663 Outlook Web Access ไม่แสดงเนื้อหาของกล่องขาเข้าหรือโฟลเดอร์อื่น
280132 Exchange 2000 Windows 2000 การเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์
แนะนำเวอร์ และแบ็คเอนด์โทโพโลยีของ Exchange Server 2003 และ Exchange 2000 Server, "บทที่ 6: การตั้งค่าคอนฟิกไฟร์วอลล์"
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995760.aspx

2.7 สิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบใน Outlook Web Access

327843 การแก้ไขปัญหาการล้มเหลวเข้าสู่ระบบ Outlook Web Access ใน Exchange 2000 และใน Exchange 2003

2.8 เป็นพอร์ตเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้ใน Outlook Web Access

278339 พอร์ต TCP/UDP ที่ใช้งาน โดย Exchange 2000 Server
313905 โฟลเดอร์สาธารณะจะไม่สามารถเข้าถึงได้ใน OWA ถ้าคุณเปลี่ยนพอร์ตเริ่มต้น แก้ไขที่จำเป็นต้องใช้ Exchange 2000 Service Pack 1
313932 โฟลเดอร์สาธารณะจะไม่สามารถเข้าถึงได้ใน OWA ถ้าคุณเปลี่ยนพอร์ตเริ่มต้น แก้ไขที่จำเป็นต้องใช้ Exchange 2000 Service Pack 2
325920 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange System Manager

3. การแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหว

888812 เว็บคาสต์สนับสนุน TechNet: ภาพรวมของ RPC ผ่าน HTTP ใน Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Office Outlook 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านบนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc164326.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887271 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB887271 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887271

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com