วิธีการใช้ Windows Installer และ Group Policy VPModule.msi ในโดเมน Active Directory มีการใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887405 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้ VPModule.msi การติดตั้ง Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll HttpModule บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ASP.NET บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อที่จัดวาง HttpModule นี้ รวมทั้ง: การสร้างจุดแจกจ่าย สร้าง Group Policy object สำหรับใช้ Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll และปรับใช้ VPModule.msi

บทนำ

แฟ้ม VPModule.msi HttpModule ที่ชื่อ Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่ติดตั้ง ปรับการติดตั้งยังปรุง Machine.config แฟ้มหรือแฟ้ม ด้วย HttpModule ใหม่ในรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPModule.msi คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887289โมดูล http เพื่อตรวจสอบปัญหา canonicalization กับ ASP.NET
ด้วย VPModule.msi คุณสามารถติดตั้ง Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ASP.NET ถ้าคุณกำลังจัดการคอมพิวเตอร์ในระบบการบริการไดเรกทอรี Active Directory คุณสามารถใช้การติดตั้งซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษาคุณลักษณะของนโยบายกลุ่มเพื่อการจัดวาง VPModule.msi บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Windows Installer และ Group Policy เพื่อติดตั้ง VPModule.msi การบนปลายทางคอมพิวเตอร์ในโดเมนที่เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Active Directory บทความนี้อนุมานว่า คุณทราบอยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ ASP.NET ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

นโยบายกลุ่มเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการจัดการการปรับใช้ซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้โซลูชันการจัดการการปรับปรุงขององค์กรเช่นระบบ Management Server (SMS) 2003 หรือซอฟต์แวร์ Update Services (SUS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม' แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/grouppolicy/default.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

Use Group Policy to assign the VPModule.msi

To use Group Policy to assign the VPModule.msi, follow these steps:
 1. Create a distribution point.
 2. Create a Group Policy object (GPO) for VPModule.msi deployments.
 3. Deploy the VPModule.msi file from the shared distribution folder as machine-assigned.
 4. If you want to, deploy the VPModule.msi to specific security groups.
Target computers, or computers that are to receive the VPModule.msi, must be joined to the same domain as the server where the Windows Installer (.msi) file resides. After you assign the package, Windows Installer automatically installs the VPModule.msi the next time users who are connected to the network start their computers. We recommend that you inspect the properties of each computer to make sure that the VPModule.msi update has completed on the destination computer. You might need to restart a computer more than one time to complete the update.

Only a network administrator or someone who is logged on to a local computer as an administrator can remove the assigned software (that is, the VPModule.msi) from the destination computer. The procedures identified in this section are explained in detail in the following sections.

Create a distribution point

To assign software, you must create a distribution point on the server. To create a distribution point, follow these steps:
 1. Log on to the server computer as an administrator.
 2. Create a shared network folder where you are going to put the VPModule.msi file that you want to distribute. This folder is the distribution point for the software package.
 3. Set permissions on the shared network folder to permit access to the distribution package. Give access permissions to the following:
  • ผู้ดูแล:
  • Authenticated users
  • Domain users
  Optionally, you can configure Distributed File System (DFS) for the distribution point. We recommended that you do this because it provides you with more flexibility. It provides more flexibility by ensuring uninterrupted availability of the distribution point in case you have to replace the server. In addition, with DFS, it is easier to have distribution points in multiple sites. For more information about DFS, visit the following Microsoft Web site:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34229
 4. Copy the VPModule.msi file to the distribution point.

Create a GPO for software deployment

You can create a GPO and link the GPO to any Active Directory container that contains the target computers to which you want to deploy the VPModule.msi. For example, an Active Directory container may be a site, a domain, or an organizational unit (OU). The following instructions direct you to use a domain as a container and then to use security filtering to target the GPO to specific computers. For your environment, you might want to link the GPO to a different container, such as an OU. You can link to any Active Directory container that you want. Also, you can edit an existing GPO instead of creating a new GPO just for deploying the VPModule.msi. However, we do not recommend that you edit the Default Domain Policy or the Default Domain Controllers Policy.

Create a GPO for deployment of the VPModule.msi

Use one of the following methods to create a GPO for deployment of the VPModule.msi.

If you have Group Policy Management Console (GPMC) installed, follow these steps:
 1. On an administrative workstation, open the Group Policy Management Console (GPMC).
 2. In the console tree, right-click the domain name in the forest in which you want to create and link a Group Policy object (GPO).
 3. คลิกCreate and Link a GPO Here.
 4. ในการNew GPOdialog box, specify a name for the new GPO, and then clickตกลง.
If you do not have Group Policy Management Console (GPMC) installed, follow these steps:
 1. On a domain controller or administrative workstation, openผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. Locate the OU that contains the computers where you want to deploy the VPModule.msi.
 3. Right-click that OU, and then clickคุณสมบัติ.
 4. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ แล้วคลิกใหม่.
 5. ในการNew GPOdialog box, specify a name for the new GPO, and then clickตกลง.

Edit a GPO for software deployment

After you create a distribution point and create a GPO for deployment of the VPModule.msi, you must modify the GPO by using the Software Installation and Maintenance feature of Group Policy. To deploy the VPModule.msi, you must use the Computer Configuration node in the Group Policy Object Editor.

To edit a GPO for software deployment, follow these steps:
 1. Right-click the new GPO, and then clickแก้ไข.
 2. In Group Policy Object Editor, clickComputer Configurationคลิกการตั้งค่าซอฟต์แวร์แล้ว คลิกSoftware Installation.
 3. ในการการทำงาน (Action)เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกแพคเกจ.
 4. ในการOPENdialog box, type the full Universal Naming Convention (UNC) path of the shared installer package that you want to distribute in theชื่อแฟ้มกล่อง Type this path in the following format:
  \\Servername\SharedFolder\VPModule.msi or \\ServerIP\SharedFolder\VPModule.msi
  Make sure that you use the UNC path of the shared installer package.
 5. Select the Windows Installer package, and then clickOPEN.
 6. ในการDeploy Softwareกล่องโต้ตอบ คลิกกำหนดให้แล้ว คลิกตกลง. The shared installer package that you selected appears in the right pane of Group Policy Object Editor.
หมายเหตุ:ServernameและServerIPare placeholders for the server name or IP address of the computer where the shared folder is located.SharedFolderis a placeholder for the shared folder that is on the server computer.

Deploy software to specific security groups

คุณสามารถใช้การรักษาความปลอดภัยในการกรองข้อมูลใน'นโยบายกลุ่ม'เพื่อปรับ VPModule.msi ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัยเฉพาะเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้าง GPO ที่ระดับโดเมน โดยใช้วิธีการที่อธิบายในบทความนี้ คุณสามารถใช้การกรองไปยังเป้าหมาย GPO เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการความปลอดภัย ขั้นแรก คุณต้องสร้างกลุ่มการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มคอมพิวเตอร์เป้าหมายเป็นสมาชิก

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มความปลอดภัย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาโดเมนหรือคอนเทนเนอร์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่คุณต้องการระบุเป้าหมาย คลิกใหม่แล้ว คลิกกลุ่ม.
 2. ชื่อกลุ่มรักษาความปลอดภัย
 3. คลิกการสมาชิกแท็บ แล้วคลิกadd.
 4. พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คลิกตกลง.

การระบุเป้าหมาย VPModule.msi โดยใช้การกรองข้อมูลความปลอดภัย

 1. ใน GPMC คลิกสองครั้งGroup Policy objects.
 2. คลิกวัตถุนโยบายกลุ่มที่คุณต้องการใช้การรักษาความปลอดภัยในการกรองข้อมูลเพื่อ
 3. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์ คลิกaddในการขอบเขต:แท็บ
 4. ในการใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือกกล่อง พิมพ์ชื่อของกลุ่ม ผู้ใช้ หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การเพิ่มตัวกรองความปลอดภัย แล้ว คลิกตกลง.
 5. ถ้าผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง:ปรากฏขึ้นในการการกรองการรักษาความปลอดภัยส่วนนี้ขอบเขต:แท็บ เลือกกลุ่มนี้ และคลิกเอาออก. ซึ่งทำให้แน่ใจว่า เฉพาะสมาชิกของกลุ่มหรือกลุ่มที่คุณเพิ่มสามารถได้รับการตั้งค่าในวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
หมายเหตุ:การตั้งค่าในวัตถุนโยบายกลุ่มใช้เฉพาะกับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในโดเมน OU หรือ ou ที่อยู่ในที่การเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
 • ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้ในการกรองข้อความปลอดภัย หรือที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ระบุไว้ในการกรองข้อความปลอดภัย
คุณสามารถระบุหลายกลุ่ม ผู้ใช้ หรือคอมพิวเตอร์ในตัวกรองความปลอดภัยสำหรับ GPO เดียว

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
887404วิธีการใช้ระบบการจัดการ Server 2003 ใช้งานโมดูล ValidatePath
887459โดยทางโปรแกรมตรวจสอบปัญหา canonicalization กับ ASP.NET
887787คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากบริการรายงานหลังจากที่คุณติดตั้งโมดูล ValidatePath ASP.NET
887290วิธีการใช้สแกนเนอร์โมดูล ValidatePath ของ ASP.NET (VPModuleScanner.js)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887405 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbgrppolicyinfo kbgpo kbactivedirectory kbsecurity kbpermissions kbdirservices kbdeployment kbhowto kbmt KB887405 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887405

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com