Ορισμένες λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται μετά την εφαρμογή των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας MS04-038 για τον Internet Explorer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 887614 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά) για τον Microsoft Internet Explorer, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Οι λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται για στοιχεία εικόνας, αν η εικόνα δεν είναι έγκυρη.
  • Οι λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται για στοιχεία αγκύρωσης που περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL χωρίς HTTP ή HTTPS.
  • Το DataTransfer.setData δεν μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση URL κατά τη μεταφορά των στοιχείων αγκύρωσης και των εικόνων.

Αιτία

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer χειρίζεται τις λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML για εικόνες και αγκυρώσεις.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Για τα στοιχεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έγκυρες εικόνες. Οι έγκυρες εικόνες έχουν καθορισμένο ένα χαρακτηριστικό src ή dynsrc ή και τα δύο. Επίσης, η τιμή του χαρακτηριστικού src έχει καθοριστεί σε μια έγκυρη εικόνα ή η τιμή του χαρακτηριστικού dynsrc έχει καθοριστεί σε ένα έγκυρο αρχείο βίντεο ή και τα δύο.
  • Για τα στοιχεία αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τον τύπο διεύθυνσης URL HTTP ή HTTPS.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Internet Explorer 5 και οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τις λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML για εικόνες, συμβολοσειρές κειμένου ή αγκυρώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων DHTML, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών μεταφοράς και απόθεσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537658.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 887614 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 2.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Internet Explorer 5.01
  • Microsoft Internet Explorer 5.5
  • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB887614

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com