תיאור של Office 2003 Service Pack 2?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887616 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה service pack עבור Microsoft Office 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן קבלת ה-service pack ואופן קבלת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Office 2003 SP2 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Office 2003 SP2 מכיל את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו לאחר פרסום Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ומתוקנות על-ידי Office 2003 SP2.

הערה חוברת העבודה כתובה באנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את החבילה Office2003_SP2Changes.exe כעת.
תאריך הפרסום: 27 בספטמבר 2005

לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Office 2003 SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרים שלהלן ב-Microsoft Knowledge Base:

906460 בעיות ב-Access 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906342 בעיות ב-Excel 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906341 בעיות ב-FrontPage 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906426 בעיות ב-InfoPath 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906234 בעיות ב-Office 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906451 בעיות ב-Outlook 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906340 בעיות ב-PowerPoint 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906339 בעיות ב-Publisher 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
906338 בעיות ב-Word 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה הקשורים ל-service pack

Office 2003 SP2 מטפל בבעיות המתוארות בעלוני האבטחה הבאים של מיקרוסופט:

890169 MS05-023: פגיעויות ב-Microsoft Word עלולות לגרום לביצוע קוד מרחוק
884933 MS04-027: פגיעות ב-ממיר WordPerfect עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
833987 MS04-028: הצפת מאגר במהלך עיבוד JPEG ?(GDI+) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים קודמים ש-service pack זה מכיל

Office 2003 SP2 מכיל את העדכונים הקודמים שלהלן:

842532 תיאור של Office 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873378 תיאור עדכון אבטחה עבור Office 2003:?? ממיר WordPerfect 5.x:? 14 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838905 תיאור עדכון האבטחה של Office 2003:? 14 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
873381 תיאור עדכוני האבטחה עבור בודק הדקדוק בצרפתית של Office 2003:? ?9 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887982 תיאור העדכון עבור InfoPath 2003:?? ?14 בדצמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887980 תיאור העדכון עבור Office 2003:?? ?8 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885828 תיאור העדכון עבור Office 2003:? ?8 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892258 תיאור עדכוני האבטחה עבור בודק האיות ואוצר המילים בצרפתית של Office 2003:? 12 באפריל 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887979 תיאור של עדכון האבטחה עבור Word 2003:? 12 באפריל 2005
בנוסף, מכיל Office 2003 SP2 את העדכון Office 2003 Tablet PC: עדכון לזיהוי דיו משופר. לקבלת מידע נוסף על עדכון זה, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שלהלן:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=31634D79-34AD-494D-8108-80085ACE23BE

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות במהלך התקנת ה-service pack

הודעת שגיאה בעת התקנת Office 2003 SP2

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
906323 כאשר מנסים להתקין את Office 2003 Service Pack 2, מתקבלת הודעת השגיאה: ??'תיקון השדרוג אינו ניתן להתקנה על-ידי שירות Windows Installer', או שתוכנית ההתקנה מפסיקה ללא כל הודעה

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

באופן בלתי צפוי אתה מונחה לאתחל את המחשב מחדש לאחר התקנת service pack של Microsoft Office.

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
תוכניות של ספקים חיצוניים העושות שימוש בתכונת לוח השנה של Outlook עלולות לחולל תוצאות בלתי צפויות לאחר התקנת Office 2003 SP2

בעיה זו עלולה להופיע אם תוכנות ספקים חיצוניים לא עודכנו לעבודה עם הארכיטקטורה החדשה של קבלת פגישה ביישום Outlook.

לקבלת מידע נוסף על הארכיטקטורה החדשה של קבלת פגישה ביישום Outlook, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894470 לאחר קבלת פגישה והסרת הבקשה לאותה פגישה, מתבצעת הסרת הפגישה מלוח השנה של Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
899919 מידע למפתחים על שינויים בלוח השנה ביישומים Outlook 2003 Service Pack 2 וכן Exchange Server 2003 Service Pack 2 וגירסאות חדשות יותר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד לקבל ולהתקין את Office 2003 Service Pack 2

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה ואת אסטרטגיות הפריסה של Office 2003 SP2 במרכז ההורדות של מיקרוסופט. כדי להוריד את ה-service pack ממרכז ההורדות של מיקרוסופט, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=57E27A97-2DB6-4654-9DB6-EC7D5B4DD867

Office 2003 SP2 עבור Multilingual User Interface Pack

לקבלת פונקציונליות מלאה של Office 2003, התקן את Office 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש בחבילה Multilingual User Interface Pack (MUI). כדי להוריד את החבילה Office 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5

מידע אודות הסרה

אין באפשרותך להשתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה כדי להסיר הורדה זו. כדי להסיר את Office 2003 SP2 מהמחשב שלך, עליך להסיר את Office 2003, ולאחר מכן להתקין מחדש את Office 2003 מתקליטור Office 2003 המקורי.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Excel.exe11.0.6560.0
Frontpg.exe11.0.6552.0
Infopath.exe11.0.6565.0
Msaccess.exe11.0.6566.0
Mspub.exe11.0.6565.0
Outlook.exe11.0.6565.0
Powerpnt.exe11.0.6564.0
Winword.exe11.0.6568.0
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Office 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר מהי גירסת Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Office 2003 SP2:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Absncreq.xsnIpmain11.awOlmail.fae
Accwiz.dllIpmain11.chmOlnote.fae
Acmain11.chmIptoc.xmlOltask.fae
Acwizrc.dllIpxmlpia.dllOsa.exe
Acwzlib.mdeIpxmlpia.dllOutex.dll
Acwzmain.mdeMapir.dllOutlacct.dll
Acwztool.mdeMcps.dllOutllib.dll
Addrpars.dllMdigraph.dllOutllibr.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlmime.dll
Alrtintl.dllMdippr.dllOutlook.hol
Assettrk.xsnMdiui.dllOutlph.dll
Blnmgr.dllMdivwctl.dllOutlrpc.dll
Bssym7.ttfMf_iptoc.xmlOutlvbs.dll
Cdlmso.dllMlshext.dllOutlwvw.dll
Cdo.dllModhelp.dllOwc10.dll
Chgord.xsnMorph9.dllOwc11.dll
Contab32.dllMsaexp30.dllOwci10.dll
Dfuicom.exeMsain.dllOwci11.dll
Dlgsetp.dllMsb1enfr.itsOwsclt.dll
Dumpster.dllMsb1fren.itsPp4x322.dll
Dw20.exeMscal.ocxPpintl.dll
Dwdcw20.dllMscdm.dllPptview.exe
Dwtrig20.exeMsconv97.dllPpvwintl.dll
Emablt32.dllMsdmeng.dllProject.xsn
Emsabp32.dllMsdmine.dllPrtf9.dll
Emsmdb32.dllMsdmine.rllPstprx32.dll
Emsui32.dllMsgr3en.dllPtxt9.dll
Envelope.dllMsgr3fr.dllPub6intl.dll
Epsimp32.fltMsgr3fr.lexPubconv.dll
Exchcsp.dllMshy3es.dllPurchord.xsn
Exprptd.xsnMsimport.exePurchreq.xsn
Exprpti.xsnMsjspp40.dllResume.xsn
Exsec32.dllMsmapi32.dllRiched20.dll
Fm20.dllMsmdcb80.dllRm.dll
Fpconfig.xmlMsmdgd80.dllSalesrpt.xsn
Fpcutl.dllMsmdun80.dllSc2.sam
Fpdb.dllMso.aclScanost.exe
Fpdbrgn1.incMso.dllScanpst.exe
Fpdtc.dllMsocf.dllSchplus.sam
Fpeditax.dllMsocfu.dllScnpst32.dll
Fpedsat.dllMsohelp.exeScnpst64.dll
Fpexpsat.dllMsointl.dllSetlang.exe
Fpext.msgMsolap80.dllSlintl.dll
Fpsrvutl.dllMsolap80.rllSnapview.ocx
Fputlsat.dllMsolui80.dllSoa.dll
Fpwec.dllMspcore.dllStatrpt.xsn
Fpwel.dllMsplcres.dllStocks.dat
Gdiplus.dllMspst32.dllStocks.xml
Gdiplus.dllMssp3en.lexStslist.dll
Gdiplus.dllMssp3ena.lexStsupld.dll
Graph.exeMssp3fr.dllSumif.xla
Html32.cnvMssp3fr.lexTcarddtl.xsn
Htmlchkr.dllMsth3es.dllTcardsmp.xsn
Htmlcsat.dllMsth3es.lexTour.htm
Ieawsdc.dllMsth3fr.dllTour.swf
Ietag.dllMsth3fr.lexTransmgr.dll
Impmail.dllMstordb.exeUsp10.dll
Index.htmMstore.exeUtility.mda
Infintl.dllMstores.dllVbaac10.chm
Infmain.chmMswrd832.cnvVbe6.dll
Infopath.pipMsxml5.dllVendinfo.xsn
Infref.chmOffice.xmlVtidb.exe
Inftoc.xmlOinfo11.ocxVtidisc.exe
Inreftoc.xmlOinfop11.mofVtiform.exe
Intlband.htmOis.exeVtipres.exe
Intldate.dllOisapp.dllWcag1_0.xml
Invoiced.xsnOisctrl.dllWfchost.dll
Invoices.xsnOisintl.dllWpft532.cnv
Invreq.xsnOladd.faeWpft632.cnv
Ipathpia.dllOlappt.faeWwintl.dll
Ipclrwrp.dllOlapuir.rllXlintl32.dll
Ipdmctrl.dllOljrnl.faeXlmain11.chm

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קובצי .msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ .msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופצים קובצי ה-.msp שבטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ .msp תיאור
Mainsp2.mspחל על Office 2003
Owc11sp2.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office 2003
Owc102003sp2.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office XP

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין מחדש ותתקין מחדש את Office 2003 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[רשימת התכונות].

המאפיין REINSTALL=[רשימת תכונות] מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Office 2003 מתוך התמונה הניהולית. עבור Office 2003 SP2, הערך עבור [רשימת תכונות] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף Updating clients from a patched administrative image (עדכון לקוחות מתמונה ניהולית מתוקנת) בנושא Distributing Office 2003 Product Updates (הפצת עדכונים של מוצרי Office 2003). כדי להציג את הנושא "Distributing Office 2003 Product service packs" (הפצת service packs של מוצרי Office 2003), בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת הבאה:
http://office.microsoft.com/he-il/assistance/HA011402381033.aspx
מרכז העדכונים הניהוליים של Office למומחי IT בתחום ה-Office מכיל את העדכונים הניהוליים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים האחרונים שיצאו לכל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף על מרכז העדכונים הניהוליים של Office, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 887616 - Last Review: יום שישי 28 ספטמבר 2007 - Revision: 2.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
 • Microsoft Office 2003 Web Components
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2003 Runtime
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Web Components
מילות מפתח 
kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887616

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com