תיאור של Project 2003 Service Pack 2?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887620 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה service pack עבור Microsoft Office Project 2003. מאמר זה מכיל מידע המסביר כיצד להציג את ה-service pack ואת רשימת הבעיות המתוקנות באמצעותו. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 2 מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Project 2003 SP2 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Project 2003 SP2 מכיל את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד כולל.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה של Excel, המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו לאחר פרסום Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1)? ומתוקנות על-ידי Project 2003 SP2.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. הקובץ לא יתורגם לשפות אחרות.

הקובץ עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את החבילה Office2003System_SP2Changes.exe כעת. תאריך הפרסום: 27 בספטמבר 2005

לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Project 2003 SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:

906428 בעיות ב-Project 2003 המתוקנות באמצעות Project 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלון האבטחה הקשור ל-service pack

Project 2003 SP2 מטפל בבעיות המתוארות בעלון האבטחה הבא של מיקרוסופט:

833987 MS04-028: הצפת מאגר במהלך עיבוד JPEG ?(GDI+?) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים קודמים שפורסמו וכלולים ב-service pack

Project 2003 SP2 כולל את העדכונים הקודמים המתוארים במאמרים שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:

837240 תיאור של Project 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838344 תיאור עדכון האבטחה של Project 2003:? 14 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892262 תיאור העדכון עבור בודק הדקדוק בצרפתית של Project 2003:? 12 באפריל 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת service pack של Microsoft Office, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד לקבל ולהתקין את Project 2003 Service Pack 2

החבילה Project 2003 Service Pack 2 נמצאת במרכז ההורדות של מיקרוסופט. כדי להוריד את ה-service pack ולהציג הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=710152EF-AF64-444D-942D-1188843A8FA4

Project 2003 Service Pack 2 עבור Project 2003 Multilingual User

כדי להבטיח את הפונקציונליות של Project 2003, התקן את Project 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש ב-Microsoft Office Project 2003 Multilingual User Interface Pack. כדי להוריד את Project 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=11F1F3F4-2D82-4A7F-97CA-C0DFE2B29F11

מידע אודות הסרה

אין אפשרות להסיר service pack זה באמצעות שימוש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. כדי להסיר service pack זה מהמחשב, עליך להסיר את Project 2003, ולאחר מכן להתקין מחדש את Project 2003 מתקליטור Project 2003 המקורי. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קובץ בגירסה המופיעה בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Winproj.exe11.2.2005.1801
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קובץ בגירסה מתקדמת יותר מזו של הקובץ בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Project 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר מהי גירסת Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Project 2003 SP2:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Alrtintl.dllMsohelp.exe
Anlyzts.dllMsointl.dll
Atlconv.dllMsolap80.dll
Blnmgr.dllMsolap80.rll
Compprj.dllMsolui80.dll
Cpicoff.dllMssp3en.lex
Dfuicom.exeMssp3ena.lex
Dw20.exeMssp3fr.dll
Dwdcw20.dllMssp3fr.lex
Dwtrig20.exeMsxml5.dll
Epsimp32.fltOinfo11.ocx
Fm20.dllOinfop11.mof
Fpext.msgOlapuir.rll
Fpsrvutl.dllOsa.exe
Fpwec.dllOwc10.dll
Gdiplus.dllOwc11.dll
Gdiplus.dllOwci10.dll
Ieawsdc.dllOwci11.dll
Intlband.htmOwsclt.dll
Intldate.dllPj11od11.dll
Msb1enfr.itsPj11tm11.dll
Msb1fren.itsPjintl.dll
Mscdm.dllPjintlc.dll
Msconv97.dllPjoledb.dll
Msdmeng.dllPjresc.dll
Msdmine.dllPjspool.exe
Msdmine.rllPrjres.dll
Msgr3en.dllRiched20.dll
Msgr3fr.dllSerconv.dll
Msgr3fr.lexSetlang.exe
Msmdcb80.dllSlintl.dll
Msmdgd80.dllStsupld.dll
Msmdun80.dllUsp10.dll
Mso.aclVbe6.dll
Mso.dllVisprj.dll

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קובצי ?msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?msp). קובץ ה-?msp מגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-?.msp הבא:
ProjectSP2.msp

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין מחדש ותתקין מחדש את Project 2003 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[רשימת התכונות]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Project 2003 מתוך התמונה הניהולית. עבור Project 2003 SP2, הערך עבור [רשימת תכונות] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף Updating clients from a patched administrative image (עדכון לקוחות מתמונה ניהולית מתוקנת) בנושא Distributing Office 2003 Product Updates (הפצת עדכונים של מוצרי Office 2003). כדי להציג את הנושא "Distributing Office 2003 Product service packs" (הפצת service packs של מוצרי Office 2003), בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט בכתובת הבאה:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
מרכז העדכונים הניהוליים של Office למומחי IT בתחום ה-Office מכיל את העדכונים הניהוליים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים האחרונים שיצאו לכל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף על מרכז העדכונים הניהוליים של Office, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 887620 - Last Review: יום שישי 28 ספטמבר 2007 - Revision: 3.7
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Project Professional 2003
  • Microsoft Office Project Standard 2003
מילות מפתח 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887620

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com