תיאור של Project Server 2003 Service Pack 2a?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887621 - View products that this article applies to.
עדכון טכני: 13 בדצמבר 2005

Microsoft החליפה את Project Server 2003 Service Pack 2 (SP2)? ב-Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a)?. אם התקנת את Project Server 2003 SP2, ייתכן שנתקלת בבעיה המתוארת במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:

909947 טבלאות בדיקת המידע המשויכות לקודי החלוקה לרמות של הארגון הופכות שגויות לאחר התקנת Project Server 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אינך בטוח איזו גירסת service pack התקנת, עיין בסעיף 'כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן'.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Office Project Server 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ה-service pack ואופן השגת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2)? מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Project Server 2003 SP2a פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Project Server 2003 SP2a מכיל את כל העדכונים שכבר פורסמו בעדכון אחד כולל.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות הנפתרות באמצעות ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה של Excel, המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו לאחר התקנת Project Server 2003 Service Pack 1 ומתוקנות על-ידי Project Server 2003 SP2a.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. חוברת העבודה לא תתורגם לשפות אחרות.

הקובץ עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את החבילה Office2003System_SP2Changes.exe כעת.

תאריך הפרסום: 27 בספטמבר 2005

לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Project Server 2003 SP2a מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן, מתוך Microsoft Knowledge Base:

906429 בעיות ב-Project Server 2003 המתוקנות באמצעות Office Server 2003 Service Pack 2a (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים קודמים ש-service pack זה מכיל

Project Server 2003 SP2a מכיל את העדכון הקודם שלהלן:

837241 תיאור של Project Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיפורים נוספים ש-service pack זה מכיל

באפשרותך לשפר את הביצועים של שרת איסוף רגיש לרישיות הפועל עם Project Server 2003.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
906687 כיצד לשפר ביצועים של שרת איסוף רגיש לרישיות הפועל הן עם SQL Server והן עם Project Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

 • לאחר התקנת Microsoft Office service pack, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב.

  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם ביצעת שינויים בקובץ Microsoft Project Server ללא גירסה, כמו דף ASP,? Project Server 2003 SP2a לא יעדכן את הקובץ.

  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906357 חלק מהקבצים אינם מתעדכנים בעת התקנת Project Server 2003 Service Pack 2a (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • ייתכן שתקבל הודעת שגיאה כאשר תנסה לבצע את הפעולות הבאות ב-Project Server 2003:
  • לפרסם תוכנית של Microsoft Project
  • לנהל משתמשים וקבוצות
  • לפרסם הקצאת משימה
  • לשמור שינויי אבטחה
  לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה ועל האופן שבו יש לתקן אותן, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  903093 בעת פרסום תוכנית או הקצאה במהלך העבודה ב-Project Server 2002 או ב-Project Server 2003, מתקבלות הודעות שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את Project Server 2003 Service Pack 2a

Project Server 2003 Service Pack 2a, ביחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה, עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד את ה-service pack ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=413D99FD-2965-4FAF-BD48-3CBCC5031E46

Project Server 2003 Service Pack 2 עבור ערכת ממשק משתמש רב לשונית (MUI)

לקבלת פונקציונליות מלאה של Project Server 2003, התקן את Project Server 2003 Service Pack 2 עבור ערכת MUI אם אתה משתמש ב-Microsoft Office Project Server 2003 Multilingual User Interface Pack. כדי להוריד את Project 2003 Service Pack 2 עבור ערכת MUI, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=975B0436-E990-4CA3-8DD9-B47F26DDBA6E

מידע אודות הסרה

אין אפשרות להסיר הורדה זו באמצעות הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. כדי להסיר את Project Server 2003 SP2a מהמחשב שלך, עליך להסיר את Project Server 2003, ולאחר מכן להתקין אותו מחדש מתקליטור Project Server 2003 המקורי.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Addmod.aspunversioned
Adjacts.aspunversioned
Atlconv.dll11.2.2005.1801
Build.incunversioned
Comcont.aspunversioned
Comcont.jsunversioned
Comtsktr.aspunversioned
Custpage.aspunversioned
Dbname.incunversioned
Dldrilld.aspunversioned
Entstrep.aspunversioned
Flush.htmunversioned
Homepage.aspunversioned
Issshell.aspunversioned
Linkissu.aspunversioned
Linkrisk.aspunversioned
New4task.aspunversioned
Newtskpg.aspunversioned
Notedlg.aspunversioned
Notify.aspunversioned
Owc11.exe11.0.6554.0
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2005.0.4110
Permgrid.aspunversioned
Pj11od11.dll11.2.2005.1801
Pj11tm11.dll11.2.2005.1801
Pjbusobj.dll11.2.2005.1801
Pjcintl.cabunversioned
Pjclient.cabunversioned
Pjintl.dll11.2.2005.1801
Pjintlc.dll11.2.2005.1801
Pjintlw.dll11.2.2005.1801
Pjmsghlr.dll11.2.2005.1801
Pjnpe.dll11.2.2005.1801
Pjobjprv.dll11.2.2005.1801
Pjoledb.dll11.2.2005.1801
Pjquery.dll11.2.2005.1801
Pjreport.aspunversioned
Pjresc.dll11.2.2005.1801
Pjsvradc.dll11.2005.0.4110
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.2.2005.1801
Pjxmlfun.jsunversioned
Portview.aspunversioned
Prjres.dll11.2.2005.1801
Projolap.dll11.2005.0.3801
Psvracub.dll11.2005.0.3801
Pwaprint.incunversioned
Qylibsql.sqlunversioned
Qylibstd.sqlunversioned
Resregvw.aspunversioned
Risknew4.aspunversioned
Riskshel.aspunversioned
Rmndfunc.aspunversioned
Seditcat.aspunversioned
Serconv.dll11.2.2005.1801
Sesscons.aspunversioned
Shell.aspunversioned
Ssendupd.aspunversioned
Stsadutl.aspunversioned
Stsmodsv.aspunversioned
Stsutil.aspunversioned
Svtimper.aspunversioned
Timeper.aspunversioned
Tmstrep.aspunversioned
Tsapp.aspunversioned
Tskpage.aspunversioned
Tssum.aspunversioned
Visonvw.aspunversioned
Vwnotify.exe11.2.2005.1428
Webclvw.aspunversioned
הערות
 • מספר הגירסה של הקובץ pds.dll הכלול ב-Project Server SP2 הוא 11.2005.0.3801. מספר הגירסה של הקובץ pds.dll הכלול ב-Project Server SP2a הוא 11.2005.0.4110.
 • מספר הגירסה של הקובץ pjsvradc.dll הכלול ב-Project Server SP2 הוא 11.2005.0.3801. מספר הגירסה של הקובץ pjsvradc.dll הכלול ב-Project Server SP2a הוא 11.2005.0.4110.
לקבלת מידע נוסף אודות בירור גירסת Project Server 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר מהי גירסת Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ?.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי.

ב-service pack זה מופץ קובץ ה-?.msp הבא:
Projectsvrsp2.msp

מאפיינים

Article ID: 887621 - Last Review: יום חמישי 15 דצמבר 2005 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Project Server 2003
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887621

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com