תיאור של Visio 2003 Service Pack 2?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887622 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה service pack עבור Microsoft Office Visio 2003. מאמר זה מכיל מידע על אופן קבלת ה-service pack ואופן קבלת רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2 (SP2) מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Visio 2003 SP2 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Visio 2003 SP2 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד כולל.

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות שמתקן ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב-Visio 2003 בעקבות התקנתService Pack 1 ומתוקנות על-ידי Visio 2003 SP2.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. הוא לא יתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Office2003System_SP2Changes.exe כעת.

תאריך הפרסום: 27 בספטמבר 2005

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות שמתקן ה-service pack

Visio 2003 SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:
906427 בעיות ב-Visio 2003 המתוקנות באמצעות Visio 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיפורים נוספים הכלולים ב-service pack

Visio 2003 SP2 כולל שינויים פונקציונליים בתיקייה 'הצורות שלי'.

לקבלת מידע נוסף על שיפור זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
906521 שינויים בפונקציונליות של התיקייה "הצורות שלי" ב-Visio 2003 לאחר התקנת Visio 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן לחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלוני אבטחה הקשורים ל-service pack

Visio 2003 SP2 מטפל בבעיות המתוארות במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base, הדן בעלון האבטחה MS04-028:
833987 MS04-028: הצפת מאגר במהלך עיבוד JPEG ?(GDI+) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים קודמים שמכיל service pack זה

Visio 2003 SP2 מכיל את העדכונים שלהלן, שקדמו לו:

840663 תיאור של Visio 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
838345 תיאור של עדכון האבטחה של Visio 2003:? 14 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892293 תיאור עדכוני האבטחה עבור בודק האיות ואוצר המילים בצרפתית של Visio 2003:? 12 באפריל 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת service pack של Microsoft Office, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-Visio 2003 Service Pack 2

Visio 2003 Service Pack 2, ביחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה, עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד את ה-service pack ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C36D4B49-1910-4FF3-A525-47368F6E5FDD

Visio 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack

לקבלת פונקציונליות מלאה של Visio 2003, התקן את Visio 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack אם אתה משתמש בחבילה Microsoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack. כדי להוריד את Visio 2003 Service Pack 2 עבור Multilingual User Interface Pack, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9394D9BA-951C-406C-A88C-08DFA260A42B

מידע אודות הסרה

אין אפשרות להסיר הורדה זו באמצעות הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. כדי להסיר את Visio 2003 SP2 מהמחשב, עליך להסיר את Visio 2003, ולאחר מכן להתקין מחדש את Visio 2003 מתקליטור Visio 2003 מקורי.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873125 אי אפשר להסיר התקנות service pack של מוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן לחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Aec.dll11.0.5509.0
Aecutils.dll11.0.5509.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Bstorm.dll11.0.5509.0
Dbengr.dll11.0.5509.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwgdp.dll11.0.5509.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Extract.dll11.0.5415.0
Facility.dll11.0.5415.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msgללא גירסה
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htmללא גירסה
Intldate.dll11.0.6550.0
Logelems.dll11.0.5415.0
Mcps.dll11.0.6551.0
Modeleng.dll11.0.5415.0
Msb1enfr.itsללא גירסה
Msb1fren.itsללא גירסה
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexללא גירסה
Mso.aclללא גירסה
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lexללא גירסה
Mssp3ena.lexללא גירסה
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lexללא גירסה
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexללא גירסה
Mstordb.exe11.0.6551.0
Mstore.exe11.0.6551.0
Mstores.dll11.0.6551.0
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mofללא גירסה
Orgchart.dll11.0.5509.0
Orgchart.vsl11.0.5527.0
Owsclt.dll11.0.6551.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Solutils.dll11.0.5509.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Timesoln.dll11.0.5509.0
Timesoln.vsl11.0.5527.0
Uml.dll11.0.5509.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvs.dll11.0.5509.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
Visbrgr.dll11.0.5509.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Visio.exe11.0.5509.0
Vislib.dll11.0.5509.0
אין צורך להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

לקבלת מידע נוסף כיצד לברר מהי הגירסה של Visio 2003 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
821549 כיצד לברר מהי הגירסה במוצרי Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי .msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ .msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-.msp הבא:
Visiosp2ff.msp

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית, ואז תטמין מחדש ותתקין מחדש את Visio 2003 במחשבי לקוח, תוכל להריץ שורת פקודה הכוללת את המאפיין REINSTALL=[רשימת התכונות]. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Visio 2003 מתוך התמונה הניהולית. עבור Visio 2003 SP2, הערך עבור [רשימת תכונות] הוא:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף 'Updating clients from a patched administrative image' (עדכון לקוחות מתמונה ניהולית מתוקנת) בנושא Distributing Office 2003 Product Updates (הפצת עדכונים של מוצרי Office 2003). כדי להציג את הנושא "Distributing Office 2003 product updates" (הפצת עדכונים של מוצרי Office 2003), בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:
http://office.microsoft.com/he-il/assistance/HA011402381033.aspx
מרכז העדכונים הניהוליים של Office למומחי IT בתחום ה-Office מכיל את העדכונים הניהוליים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים האחרונים עבור כל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף על מרכז העדכונים הניהוליים של Office, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

מאפיינים

Article ID: 887622 - Last Review: יום שישי 28 ספטמבר 2007 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Visio Professional 2003
  • Microsoft Office Visio Standard 2003
מילות מפתח 
kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887622

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com