תיאור של Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887623 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. מאמר זה מסביר כיצד לקבל את ה-service pack ואת רשימת הבעיות המתוקנות באמצעותו. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים, וכן שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-SharePoint Portal Server SP2 פורסמו כבר כעדכונים נפרדים. SharePoint Portal Server SP2 מכיל את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד כולל

מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימה להורדה של הבעיות שמתקן ה-service pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב-SharePoint Portal Server 2003 לאחר התקנת Service Pack 1 ומתוקנות על-ידי SharePoint Portal Server 2003 SP2.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. הוא לא יתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Office2003System_SP2Changes.exe כעת.
תאריך הפרסום: 18 באוקטובר 2005

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת בעיות שה-service pack מתקן

SharePoint Portal Server 2003 SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:

906337 בעיות ב-SharePoint Portal Server 2003 המתוקנות באמצעות SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות במהלך התקנת ה-service pack

 • אתה מנסה להתקין את Microsoft SharePoint Portal Server. לחשבון המנהל אין הרשאה להפעיל משימות או שירותי אצווה. במצב זה נעשה שימוש במלוא יכולת העיבוד של ה-CPU. בנוסף, מתבצעת הסרה של SharePoint Portal Server.

  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  907376 בעת ניסיון להתקין את SharePoint Portal Server 2003, תהליך ההתקנה חוזר למצב הקודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • כאשר מסד נתונים מעודכן של SharePoint Portal Server 2003 נכשל או מבוטל על-ידי המשתמש, עליך לשנות את הרישום כדי להפעיל מחדש את עדכון מסד הנתונים.

  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  907308 אין באפשרותך להפעיל מחדש עדכון מסד נתונים של SharePoint Portal Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת service pack של Microsoft Office, אתה מתבקש באופן בלתי צפוי להפעיל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
905726 לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office, מופיעה הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ה-service pack

ניתן למצוא את SharePoint Portal Server 2003 SP2, כולל הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד את ה-service pack ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=171DC9A7-B4BA-4759-BD64-6B7D851A97EF
הערה לפני התקנת SharePoint Portal Server 2003 SP2 במחשב הפועל עם מערכת Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, עיין במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:

905854 מידע על דרישות סף להתקנת SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 במחשב המפעיל מערכת Windows Server 2003 x64 Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסה
Aclrepair.mstללא גירסה
Chsbrkr.dll11.0.8126.0
Chtbrkr.dll11.0.8126.0
Config.sqlללא גירסה
Configup.sqlללא גירסה
Content.sqlללא גירסה
Contentup.sqlללא גירסה
Dfastlog.dll11.0.8126.0
Diaglogs.asxללא גירסה
Enablewatson.mstללא גירסה
Vaiddmanager.dll11.0.8126.0
Filteng.dll11.0.8126.0
Helphtml.wsapsubc.htmללא גירסה
Korwbrkr.dll11.0.8126.0
Lrpolish.dll 1.08.0000.0000
Mimefilt.dll11.0.8126.0
Msir5jp.dll 5.00.2130.0000
Mssca.mstללא גירסה
Msscntrs.dll11.0.8126.0
Mssctlbm.dll11.0.8126.0
Mssdmn.exe11.0.8126.0
Mssdmn.exe.configללא גירסה
Mssearch.exe11.0.8126.0
Mssitlbm.dll11.0.8126.0
Mssitlb.dll11.0.8126.0
Mssmsg.dll11.0.8126.0
Mssmulpi.dll11.0.8126.0
Mssphm.dll11.0.8126.0
Mssph.dll11.0.8126.0
Mssrch.dll11.0.8126.0
Msstools.dll11.0.8126.0
Mxdefalt.xmlללא גירסה
Nlhtml.dll11.0.8126.0
Nls400.dll 5.00.4217.0000
Notesph.dll11.0.8126.0
Notestup.exe11.0.8126.0
Offfilt.dll11.0.8126.0
Ows.jsללא גירסה
Pkmnpw.dll11.0.8126.0
Portal.dll11.0.8126.0
Profile.sqlללא גירסה
Profilup.sqlללא גירסה
Propdefs.dll11.0.8126.0
Ptcrt.asxללא גירסה
Purge.mstללא גירסה
Putildm.dll11.0.8126.0
Query9x.dll11.0.8126.0
Resmgru.dll11.0.8126.0
Rtmmsifilehash.mstללא גירסה
Service.sqlללא גירסה
Servicecontrol.mstללא גירסה
Serviceup.sqlללא גירסה
Settngs.gifללא גירסה
Spdisco.aspxללא גירסה
Splogo.gifללא גירסה
Spsadmin.exe11.0.8126.0
Spsback.exe11.0.8126.0
Spsutil.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchom.dll11.0.8126.0
Ssocli.dll11.0.8126.0
Ssoom.dll11.0.8126.0
Ssoperf.dll11.0.8126.0
Ssosrv.exe11.0.8126.0
Sso.sch.sqlללא גירסה
Sso.up.sqlללא גירסה
Subpi.dll11.0.8126.0
Thawbrkr.dll11.0.8126.0
Tocdoclibschema.xmlללא גירסה
Topicdoclibschema.xmlללא גירסה
Tquery.dll11.0.8126.0
Triggerdatabaseupdate.mstללא גירסה
Xmlfilter.dll11.0.8126.0

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי .msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ .msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-.msp הבא:
V2sp2packlet.msp
הערות נוספות בנושא ההתקנה
 • בעת התקנת ה-service pack, לא מופיעה תיבת דו-שיח לאחר שההתקנה עברה בהצלחה.
 • לאחר התקנת ה-service pack, הפעל מחדש את השרת כדי שהעדכון יושלם בהצלחה.
 • סכימת מסד הנתונים משתנה בעת התקנת ה-service pack. לכן, גיבויים שנעשו כאשר השרת פעל עם גירסת ההפצה המקורית של שתי התוכניות הבאות, אינם ניתנים לשחזור בשרת שבו מותקן SharePoint Portal Server 2003 SP2:
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • SharePoint Portal Server 2003 תומך ב-IBM Lotus Notes R6 רק אם תתקין את SharePoint Portal Server 2003 SP2.

מאפיינים

Article ID: 887623 - Last Review: יום חמישי 08 דצמבר 2005 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
מילות מפתח 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887623

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com